×
Department of Languages
banner

ostatní jazyky

ostatní jazyky

Katedra nabízí tyto další jazyky pro DSP:

 

Italština

Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D

Arabština

Ing. Ivan Hrbek

Čínština

Bc. Fengman Songová

S uvedenými pedagogy se doktorandi kontaktují v konzultačních hodinách.

Individuální studijní plán doktorandů musí být schválen a zapsán v systému UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška bude proto realizována pouze s doktorandy zapsanými na konkrétní předmět v seznamu UIS.