×
Department of Languages
banner

TOEIC - English

TOEIC - English

TOEIC®
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
 TESTED AT THE DEPARTMENT OF LANGUAGES FEM CZU PRAGUE

Date

Time

14th March 201810,00 a.m.
27th April 201810,00 a.m.
25th May 201810,00 a.m.

WHAT? A two-part international test
HOW MUCH? 2800 CZK

listening comprehension - 45 minutes

Part I.: put together 10 pictures and sentences
Part II.: answer 30 questions
Part III.: 30 questions about dialogues
Part IV.: 30 questions about short talks

reading comprehension - 75 minutes

Part V.: 40 gap filling in sentences
Part VI.: 12 gap filling in texts
Part VII.: 48 questions about longer texts

Total number of questions/tasks: 200
Maximum score: 990

More information on: http://www.etsglobal.org/Cz/Cze/Certifikaty-a-Priprava/Certifikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading

Everybody will get a certificate quoting his/her score and a can-do level table.

TOEIC® is applicable for the posts within the European Union.
TOEIC® is  useful when applying for jobs in multinational companies.
TOEIC® can be used to test the state administration staff.
TOEIC® can be recognized as an exam for B1 and B2 levels and Business English  and other specializations in English at CZU.

HOW TO APPLY?

Please, download the formFill it in and send it to: TOEIC@seznam.cz

Deadline for applications is 4 weeks before the date of the test.

POZOR: Neúčast je nutno nahlásit nejpozději 3 týdny před termínem testu. Při neúčasti na testu bez řádné a včasné omluvy bude frekventantovi účtován storno poplatek ve výši nákladů na konání zkoušky. Při pozdním odhlášení z termínu testování ze závažných důvodů (například úraz, náhlé onemocnění) bude účtován minimální administrativní stornopoplatek ve výši 400 korun.

Důležitá informace - V případě porušení striktních pravidel daných americkou organizací ETS (viz. Examinee Handbook), bude výsledek testu anulován bez náhrady.

Important information - In case of breaking the strict ETS rules (as stated in the Examinee Handbook), the test results will be invalidated without any compensation.

Examinee Handbook: http://www.etsglobal.org/Cz/Cze/content/download/4527/115344/file/TOEIC%20L&R%20Examinee%20Handbook%20ENG.pdf