×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

předměty

Garantovaná výuka > předměty
AHA01Z Odborná exkurze - Bc.
AHA02Z Odborná exkurze - Mgr.
AHA03Z Odborná exkurze - Mgr.
AHA06E Agronomické využití odpadů - Mgr.
AHA08E Precizní hospodaření - Mgr.
AHA09E Agrochemie - Bc.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA11E Hnojení polních plodin - Bc.
AHA14E Principy výživy rostlin
AHA16E Fyto 1 - Bc.
AHA17E Soil and Plant Relationship - Mgr.
AHA22E Substráty a hnojení zahradních rostlin - Mgr.
AHA25E Čištění odpadních vod - Mgr.
AHA27E Služby ve výživě a ochraně rostlin - Mgr.
AHA28E Výživa rostlin v okrasném zahradnictví - Mgr.
AHA30Z Excursion and Field Training - Bc.
AHA32E Hnojení trávníků a okrasných rostlin - Bc.
AHA34E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.
AHA37E Toxikologie
AHA38E Plant Nutrition - Bc.
AHA44E Výživa rostlin ve vztahu k potravinám
AHA45E Biochemie rostlin - Bc.
AHA49E Agronomical Utilization of Waste Materials
AHA70E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.
AHA71Z Odborná exkurze - Bc.
AHA76E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA78E Hnojení polních plodin - Bc.
AHA80E Principy výživy rostlin
AHA81E Fyto 1 - Bc.
AHA87E Čištění odpadních vod - Mgr.
AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.
AHA90E Hnojení trávníků a okrasných rostlin - Bc.
AHA92E Agronomické využití odpadů - Mgr.
AHA93E Služby ve výživě a ochraně rostlin - Mgr.
AHA94E Služby ve výživě a ochraně rostlin-HK - Mgr.
AHA95E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA96E Toxikologie - Mgr.
AHA98E Odpady a jejich využití - HK - Mgr.
AHA99E Biochemie rostlin - Bc.
AHI02E Soil and Plant Relationship - Mgr.
DAHA01Y Nakládání s odpady a odpadní vodou
DAHA03Y Toxikologie a remediace
DAHA04Y Obnovitelné zdroje energie
DAHX01Y Agrochemie a výživa rostlin