×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

předměty

Garantovaná výuka > předměty
AHA09E Agrochemie - Bc.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA12E Ekotoxikologie - Mgr.
AHA15E Odpady a jejich využití - Bc.
AHA18E Výživa rostlin a diagnostika poruch - Mgr.
AHA19E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.
AHA20E Hnojiva a legislativa - Mgr.
AHA21E Hnojení zemědělských plodin - Mgr.
AHA23E Kontaminace prostředí a remediace - Mgr.
AHA24E Tuhé odpady - Mgr.
AHA29E Agricultural systems I - Bc., Mgr.
AHA31E Obnovitelné a alternativní zdroje energie
AHA33E Waste Handling - Bc.
AHA34E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.
AHA35E Základy ekotoxikologie - Bc.
AHA36E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA37E Toxikologie
AHA39E Environment Pollution and Remediation
AHA40E Pevné odpady
AHA41E Kontaminace prostředí
AHA42E Biotechnologie v odpadovém hospodářství
AHA43E Remediace a sanace
AHA46E Výživa a ochrana rostlin
AHA47E Příčiny a zdroje kontaminace prostředí
AHA71E Agrochemie - Bc.
AHA71Z Odborná exkurze - Bc.
AHA76E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA79E Kontaminace prostředí - Mgr.
AHA7AE Příčiny a zdroje kontaminace prostředí
AHA7CE Pevné odpady
AHA7DE Obnovitelné a alternativní zdroje energie
AHA7EE Remediace a sanace
AHA82E Odpady a jejich využití - Bc., Mgr.
AHA83E Základy ekotoxikologie - Bc.
AHA84E Ekotoxikologie - Mgr.
AHA85E Kontaminace prostředí a remediace - Mgr.
AHA86E Hnojení zemědělských plodin - Mgr.
AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.
AHA89E Výživa rostlin a diagnostika poruch - Mgr.
AHA91E Tuhé odpady - Mgr.
AHA95E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA96E Toxikologie - Mgr.
AHA99E Biochemie rostlin - Bc.
AHAX1E Nauka o rostlinách II.
AHAX3E Nauka o přírodě a rostlinách VI.
AHI03E Výživa rostlin - Bc.
AHT02E Odpady a jejich využití - Bc.
AHT70E Odpady a jejich využití - Bc.
DAHA01Y Nakládání s odpady a odpadní vodou
DAHA03Y Toxikologie a remediace
DAHA04Y Obnovitelné zdroje energie
DAHX01Y Agrochemie a výživa rostlin
DAHX02Y Odborný seminář Obecná produkce rostlinná I
DAHX03Y Odborný seminář Obecná produkce rostlinná II
DAHX04Y Odborný seminář Zemědělská chemie I
DAHX05Y Odborný seminář Zemědělská chemie II