×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Odkazy

 
  • Související organizace

            - ministerské, inspekční

 Česká inspekce životního prostředí
 Ministerstvo zemědělství ČR
 Ministerstvo životního prostředí ČR
 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 

            - podpůrné, sdružující

 Agrární komora České republiky
 Association for European Life Science Universities
 Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
 COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research
 CZ Biom - České sdružení pro biomasu
 Česká akademie zemědělských věd
 Česká společnost chemická
 European Science Foundation
 Fond rozvoje vysokých škol: ISAAR-F Informační systém agendy
 Grantová agentura České republiky
 Growing with Compost
 International Society of Trace Element Biogeochemistry
 Národní agentura pro zemědělský výzkum
 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 Pražské analytické centrum inovací
 Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 Společnost pro ochranu půdy v ČR
 Státní zemědělský intervenční fond
 

            - univerzitní

 Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
 Landwirtschaftliche Fakultät, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin
 Naturwissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universitaet Graz
 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 Rhizosphärenökologie und Phytotechnologie BOKU Wien
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 Universität für Bodenkultur Wien
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Akademia Rolnicza w Krakowie
 Zemědělská fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
 

            - ústavní

 Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
 Botanický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
 Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
 Geologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
 Státní zdravotnický ústav
 Ústav analytické chemie Akademie věd ČR, v.v.i.
 Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, v.v.i
 Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i.
 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i.
 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
 

            - výrobní

 Agrofert Holding, a.s.
 Duslo, a.s.
 Lovochemie, a.s.
 VP Agro
 ZNZ Přeštice, a.s.
  • Vyhledávače

            - agrární

 Agris - agrární www portál
 Agrisurf! - The Farmer's Search Engine
 Agromanuál.cz - Profesionální informace pro agronomy
 Agronavigátor ÚZPI
 APIC-AK - Agrární poradensko-informační centrum Agrární komory ČR
 

            - dopravní

 Die Bahn DB
 Dopravní podnik hlavního města Prahy
 IDOS - Jízdní řády
 

            - encyklopedické

CoJeCo - Vaše encyklopedie
 Encyclopedia Britannica
 Wikipedie, otevřená encyklopedie
 

            - environmentální, přírodní

 BioLib
 e-Počasí.cz
 Enviport
 EnviWeb
 Gate2Biotech
 Odpady.iHNed.cz
 Příroda.cz
 SAVCI.UPOL.CZ
 WASTE - odpadový portál
 

            - chemické

 EuroChem - internetový portál zaměřený na chemii a životní prostředí
 ChemFinder.Com
 CHEMWEB.cz - katalog firem, informační systém
 Laboratorní průvodce

      
            - obecné fulltextové

 AltaVista
 Google
 Search.com - Metasearch Search Engine
 Zoohoo.cz - český fulltextový vyhledávač
 

            - obecné portálové

 Atlas.cz
 Centrum.cz
 Excite
 ODP - Open Directory Project
 Seznam
 Tiscali
 Uzdroje.cz - u zdroje českého internetu
 Yahoo!
 

Tato stránka nemá sloužit jako reklama pro uvedené organizace, pouze se snaží poskytnout co nejlepší soubor odkazů na užitečná místa.