×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – **KOŠNÁR, Z. – PODHORECKÁ, K. – OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – SZÁKOVÁ, J. – **BEESLEY, L. – BERCHOVÁ, K. – OMARA-OJUNGU, C. – HLAVSA, T. – TRAKAL, L. Is Bacillus amyloliquefaciens inoculation effective for the enhancement of soil and plant nutrient status and fruit quality of Solanum lycopersicum L. in the presence of composted organic fertilisers?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2022, roč. , č. 2021, s. 1-15. ISSN: 0365-0340.

ZACHOVÁ, R. – BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – PODHORECKÁ, K. – OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – SZÁKOVÁ, J. – **BEESLEY, L. – BERCHOVÁ, K. – OMARA-OJUNGU, C. – HLAVSA, T. – TRAKAL, L. Is Bacillus amyloliquefaciens inoculation effective for the enhancement of soil and plant nutrient status and fruit quality of Solanum lycopersicum L. in the presence of composted organic fertilisers?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2022, roč. 2021, č. , s. 1-16. ISSN: 0365-0340.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MATĚCHOVÁ, M. – SURAN, P. Crop sulfur status in relation to soil sulfur determined using anion exchange membranes and Mehlich 3. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2021, roč. 44, č. 11, s. 1563-1570. ISSN: 0190-4167.

**NIGUSSIE, A. – GARI, B. – **AHMED, M. – **MAMUYE, M. – **AMBAW, G. – **BERHIUN, G. – **BIRESAW, A. – **ATICHO, A. Effect of microbial inoculation on nutrient turnover and lignocellulose degradation during composting: A meta-analysis. Waste Management, 2021, roč. 125, č. APR 15 2021, s. 220-234. ISSN: 0956-053X.

**KOVAČ, I. – JAKL, M. – **ŠOLÍNOVÁ, V. – **KONÁŠOVÁ, R. – **KAŠIČKA, V. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Micellar electrokinetic chromatography in the determination of triazoles in fruit peel. Journal of Chromatography A, 2021, roč. 1652, č. 462385, s. 1-11. ISSN: 0021-9673.

**MURILLO, J. – **VILLEGAS, L. – ULLOA MURILLO, L. – **RODRÍGUEZ, A. Recent trends on omics and bioinformatics approaches to study SARS-CoV-2: A bibliometric analysis and mini-review. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2021, roč. 128, č. 104162, s. 1-8. ISSN: 0010-4825.

PAUL, C. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – TLUSTOŠ, P. The role of low molecular weight organic acids in the release of phosphorus from sewage sludge-based biochar. All Life, 2021, roč. 14, č. 1, s. 599-609. ISSN: 2689-5293.

**TILAHUN, A. – **CORNELIS, W. – **SLEUTEL, S. – **NIGUSSIE, A. – GARI, B. – **VAN RANST, E. The potential of termite mound spreading for soil fertility management under low input subsistence agriculture. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-16. ISSN: 2077-0472.

**WAKWEYA, T. – **NIGUSSIE, A. – **WORKU, G. – **BIRESAW, A. – **ATICHO, A. – **HIRKO, O. – **AMBAW, G. – KEBEDE, M. – GARI, B. – **AHMED, M. Long-term effects of bone char and lignocellulosic biochar-based soil amendments on phosphorus adsorption-desorption and crop yield in low-input acidic soils. SOIL USE AND MANAGEMENT, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-11. ISSN: 0266-0032.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – CHANE, A. – PIERDONA, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Occurrence of synthetic polycyclic and nitro musk compounds in sewage sludge from municipal wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 2021, roč. 801, č. 149777, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. Natural pentacyclic triterpenoid acids potentially useful as biocompatible nanocarriers. Fitoterapia, 2021, roč. 151, č. 104845, s. 1-12. ISSN: 0367-326X.

SEDLÁKOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – HAILEGNAW NIGUSS, S. – HOLEČKOVÁ, Z. – PRAČKE, K. – ROBLEDO MAHON, T. – TLUSTOŠ, P. Changes in soil carbon and nitrogen accessibility with the application of biochars with different morphological and physical characteristics. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1644-1658. ISSN: 1439-0108.

**HANOUSKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – **RYCHLÍKOVÁ, E. – NAJMANOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. The risk assessment of inorganic and organic pollutant levels in an urban area affected by intensive industry. Environmental Monitoring and Assessment, 2021, roč. 193, č. 68, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

JAKL, M. – **ĆAVAR, Z. – **KOVAČ, I. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Side effects of triazoles on treated crops. Chemosphere, 2021, roč. 277, č. 130242, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

JAKL, M. – **KOVAČ, I. – **ĆAVAR ZELJKOVIĆ, S. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Triazole fungicides in soil affect the yield of fruit, green biomass, and phenolics production of Solanum lycopersicum L.. Food Chemistry, 2021, roč. 351, č. 129328, s. 1-9. ISSN: 0308-8146.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAREŠOVÁ, V. – LANKOVÁ, S. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Excretion of dietary zinc in mammals (rats) fed overdoses of zinc lactate and infected with tapeworms. Helminthologia, 2021, roč. 58, č. 4, s. 339-345. ISSN: 0440-6605.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – PAVLÍK, M. Arsenic toxicity-induced physiological and metabolic changes in the shoots of Pteris cretica and Spinacia oleracea. Plants-BASEL, 2021, roč. 10, č. 10, s. 1-19. ISSN: 2223-7747.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – PAVLÍK, M. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – HLAVSA, T. A comparison of the photosynthesis response to arsenic stress in two Pteris cretica ferns. Photosynthetica, 2021, roč. 59, č. 1, s. 228-236. ISSN: 0300-3604.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – MARŠÍK, P. – VOJTÍŠEK, M. – **DUŠEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Pyrolysis of biosolids as an effective tool to reduce the uptake of pharmaceuticals by plants. Journal of Hazardous Materials, 2021, roč. 405, č. 124278, s. 1-12. ISSN: 0304-3894.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. The overview of existing knowledge on medical cannabis plants growing. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 8, s. 425-442. ISSN: 1214-1178.

BARTOŠOVÁ, B. – **BARTOŠOVÁ, T. – SZÁKOVÁ, J. – **WIPLER, J. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Inorganic and organic pollutant levels in soil and vegetation of a medium-sized urban area. Polish Journal of Environmental Studies, 2021, roč. 30, č. 5, s. 4425-4435. ISSN: 1230-1485.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Evaluation of soil S pools under 23 years of maize monoculture. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **BENÁKOVÁ, A. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, I. – **ROSENBERG, T. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. – TLUSTOŠ, P. Zpracování fugátu nitrifikací a následným tepelným zahuštěním jako cesta vedoucí k lepšímu využití fermentačního zbytku produkovaného v rámci provozu zemědělských bioplynových stanic. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.

**STIBOROVÁ, H. – **KRAČMAROVÁ, M. – **VESELÁ, T. – **BIESIEKIERSKA, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. Impact of long-term manure and sewage sludge application to soil as organic fertilizer on the Incidence of pathogenic microorganisms and antibiotic resistance genes. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-13. ISSN: 2073-4395.

**SKÁLA, J. – BOAHEN, F. – SZÁKOVÁ, J. – **VÁCHA, R. – TLUSTOŠ, P. Arsenic and lead in soil: impacts on element mobility and bioaccessibility. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-17. ISSN: 0269-4042.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Biochar applications enhance the phytoextraction potential of Salix smithiana [Willd.] (willow) in heavily contaminated soil: potential for a sustainable remediation method?. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-11. ISSN: 1439-0108.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of high temperature biochar with 3,4-dimethylpyrazole-phosphate treated ammonium sulphate improves nitrogen use efficiency in maize. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 5711, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **GRASSEROVÁ, A. – **CAJTHAML, T. Conversion of spent coffee grounds into vermicompost. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, roč. 341, č. 125925, s. 1-9. ISSN: 0960-8524.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – **MOSLOVA, K. – JAKL, M. – **SIRÉN, H. – **RIEKKOLA, M. Fluorescein isothiocyanate stability in different solvents. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2021, roč. 152, č. 11, s. 1299-1306. ISSN: 0026-9247.

POPOV, M. – ZEMANOVÁ, V. – **SÁCKÝ, J. – **PAVLÍK, M. – **LEONHARDT, T. – **MATOUŠEK, T. – **KAŇA, A. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. Arsenic accumulation and speciation in two cultivars of Pteris cretica L. and characterization of arsenate reductase PcACR2 and arsenite transporter PcACR3 genes in the hyperaccumulating cv. Albo-lineata. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021, roč. 216, č. jun, s. 1-13. ISSN: 0147-6513.

KEBEDE, M. – **NEBIYU, A. – **ELIAS, E. – **BERECHA, G. Combined use of organic and inorganic nutrient sources improved maize productivity and soil fertility in southwestern Ethiopia. International Journal of Plant Production, 2021, roč. 15, č. 3, s. 407-418. ISSN: 1735-6814.

VELECHOVSKÝ, J. – MALÍK, M. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Application of individual digestate forms for the improvement of hemp production. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-16. ISSN: 2077-0472.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Carbon dioxide and methane emissions during the composting and vermicomposting of sewage sludge under the effect of different proportions of straw pellets. Atmosphere, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2073-4433.

PAUL, C. – **MONIDIPTA, S. – SZÁKOVÁ, J. – **CHANDRA, S. – TLUSTOŠ, P. Response of some characteristics of selected beneficial soil microorganisms under different potassium fertilizer applications. International Agrophysics, 2021, roč. 35, č. 3, s. 289-299. ISSN: 0236-8722.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – PIERDONA, L. – ULLOA MURILLO, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Changes in availability of Ca, K, Mg, P and S in sewage sludge as affected by pyrolysis temperature. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1214-1178.

**GRASSEROVÁ, A. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – **CAJTHAML, T. Composting and vermicomposting used to break down and remove pollutants from organic waste: a mini review. European Journal of Environmental Sciences, 2020, roč. 10, č. 1, s. 9-14. ISSN: 1805-0174.

**TŮMOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Scrap metal deposits as potential sources of enhanced risk in soil and vegetation. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, roč. 29, č. 1, s. 841-852. ISSN: 1230-1485.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

**KRAČMÁROVÁ, M. – **KRATOCHVÍLOVÁ, H. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Response of soil microbes and soil enzymatic activity to 20 years of fertilization. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 1542, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Soil organic matter degradation in long-term maize cultivation and insufficient organic fertilization. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1217, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P. Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 11, s. 590-597. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potassium fractions in soil and simple K balance in long-term fertilising experiments. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 211-219. ISSN: 1801-5395.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **KAUL, H. – **EUTENEUER, P. – **MOITZI, G. – **WAGENTRISTL, H. Basic soil chemical properties after 15 years in a long-term tillage and crop rotation experiment. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 1, s. 133-140. ISSN: 0236-8722.

ZEMANOVÁ, V. – **POPOV, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. – HNILIČKA, F. – ČESKÁ, J. – **PAVLÍK, M. Effect of arsenic stress on 5-methylcytosine, photosynthetic parameters and nutrient content in arsenic hyperaccumulator Pteris cretica (L.) var. Albo-lineata. BMC PLANT BIOLOGY, 2020, roč. 20, č. 130, s. 1-10. ISSN: 1471-2229.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – **DOBREV, P. – HNILIČKA, F. – **MOTYKA, V. Response of cytokinins and nitrogen metabolism in the fronds of Pteris sp. under arsenic stress. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-22. ISSN: 1932-6203.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Long-term willows phytoremediation treatment of soil contaminated by fly ash polycyclic aromatic hydrocarbons from straw combustion. Environmental Pollution, 2020, roč. 264, č. 114787, s. 1-9. ISSN: 0269-7491.

MERCL, F. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Improved phosphorus fertilisation efficiency of wood ash by fungal strains Penicillium sp. PK112 and Trichoderma harzianum OMG08 on acidic soil. Applied Soil Ecology, 2020, roč. 147, č. 103360, s. 1-7. ISSN: 0929-1393.

**SAVY, D. – MERCL, F. – **COZZOLINO, V. – **SPACCINI, R. – **CANGEMI, S. – **PICOLLO, A. Soil amendments with lignocellulosic residues of biorefinery processes affect soil organic matter accumulation and microbial growth. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, roč. 8, č. 8, s. 3381-3391. ISSN: 2168-0485.

**KOVAČ, I. – JAKL, M. – **FANFRLÍK, J. – **ANDRUSHCHENKO, V. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Complexation and stability of the fungicide penconazole in the presence of zinc and copper ions. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2020, roč. 34, č. e8714, s. 1-6. ISSN: 0951-4198.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – JAKL, M. – **RYŠLAVÁ, H. Triazoles and aromatase: The impact of copper cocktails. Environmental Pollution, 2020, roč. 266, č. 115201, s. 1-8. ISSN: 0269-7491.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – **PULKRABOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – VADLEJCH, J. The response of soil nematode Caenorhabditis elegans on the sewage sludge-derived micropollutants. Journal of Hazardous Materials, 2020, roč. 384, č. neuvedeno, s. 1-9. ISSN: 0304-3894.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Free amino acid regulation in fronds and roots of two Pteris cretica L. ferns under arsenic stress. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 10, s. 483-492. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2020, roč. 17, č. 100514, s. 1-10. ISSN: 2352-1864.

DOLEŽAL, P. – DOLEŽALOVÁ, J. – **MORÁVKOVÁ, T. – STUPKA, R. Optimised method for determination hypoglycine A in maple plant material by multidimensional gas chromatography/mass spectrometry. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2020, roč. 2020, č. 77, s. 10335-10340. ISSN: 1382-6689.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate for production of concentrated complex fertiliser and high-quality technological water. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111250, s. 1-7. ISSN: 0301-4797.

VEJVODOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – **GARCÍA-SÁNCHEZ, M. – PRAUS, L. – **GARCÍA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. Effect of dry olive residue-based biochar and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on the nutrient status and trace element contents in wheat grown in the As-, Cd-, Pb-, and Zn-contaminated soils. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2020, roč. 20, č. 3, s. 1067-1079. ISSN: 0718-9508.

**KRAČMAROVÁ, M. – **KARPÍŠKOVÁ, J. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Microbial communities in soils and endosphere of Solanum tuberosum L. and their response to long-term fertilization. Microorganisms, 2020, roč. 8, č. 1377, s. 1-16. ISSN: 2076-2607.

**ROUBALOVÁ, R. – **PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **BILEJ, M. Mutual interactions of E. andrei earthworm and pathogens during the process of vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, roč. 27, č. 27, s. 33429-33437. ISSN: 0944-1344.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The role of biochar and soil properties in determining the available content of Al, Cu, Zn, Mn, and Cd in soil. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 885, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Changes in layers of laboratory vermicomposting using spent mushroom substrate of Agaricus subrufescens P.. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111340, s. 1-9. ISSN: 0301-4797.

**MBARKI, S. – SKALICKÝ, M. – VACHOVÁ, P. – **HAJIHASHEMI, S. – **JOUINI, L. – **ŽIVČÁK, M. – TLUSTOŠ, P. – TLUSTOŠ, P. – BRESTIČ, M. – HEJNÁK, V. – **KHELIL, A. Comparing Salt Tolerance at Seedling and Germination Stages in Local Populations of Medicago ciliaris L. to Medicago intertexta L. and Medicago scutellata L.. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 4, s. 1-23. ISSN: 2223-7747.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Change in agrochemical and biochemical parameters during the laboratory vermicomposting of spent mushroom substrate after cultivation of Pleurotus ostreatus. Science of the Total Environment, 2020, roč. 739, č. 140085, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **PLÍVA, P. – **CAJTHAML, T. Vermicomposting of sludge from a malt house. Waste Management, 2020, roč. 118, č. 12, s. 232-240. ISSN: 0956-053X.

**SEMERÁD, J. – **HATAŠOVÁ, N. – **GRASSEROVÁ, A. – **ČERNÁ, T. – **FILIPOVÁ, A. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – **PIVOKONSKÝ, M. – **CAJTHAML, T. Screening for 32 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) including GenX in sludges from 43 WWTPs located in the Czech Republic - Evaluation of potential accumulation in vegetables after application of biosolids. Chemosphere, 2020, roč. 261, č. december, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

**DUBSKÝ, M. – **CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. – KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Use of solid phase of digestate for production of growing horticultural substrates. Horticultural Science, 2019, roč. 46, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0862-867X.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **DOBREV, P. – **MOTYKA, V. – **PAVLÍK, M. Endogenous phytohormone profiles in Pteris fern species differing in arsenic accumulating ability. Environmental and Experimental Botany, 2019, roč. 166, č. Oct, s. 0-0. ISSN: 0098-8472.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Balance of potassium in two long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 225-232. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Sulphur nutrition index in relation to nitrogen uptake and quality of winter wheat grain. Chilean Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 79, č. 3, s. 486-492. ISSN: 0718-5839.

**STOKNES, K. – **SCHOLWIN, F. – **JASINSKA, A. – **WOJCIECHOWSKA, E. – **MLECZEK, M. – HANČ, A. – **NIEDZIELSKI, P. Cadmium mobility in a circular food-to-waste-to-food system and the use of a cultivated mushroom (Agaricus subrufescens) as a remediation agent. Journal of Environmental Management, 2019, roč. 245, č. Sep, s. 48-54. ISSN: 0301-4797.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. Vermicomposting of distillery residues in a vertical-flow windrow system. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 12, s. 3647-3657. ISSN: 1877-2641.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. Fast abiotic sorption of selenates (SeO42-) in soils: pitfalls of batch sorption data acquired by inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS). Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 4, s. 566-580. ISSN: 0365-0340.

KOŠNÁŘ, Z. – HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – PRAUS, L. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, roč. 76, č. Feb, s. 249-258. ISSN: 1001-0742.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – **STEINER, O. – **GOESSLER, W. Rapeseed (Brassica napus L.) biofortification with selenium: How do sulphate and phosphate influence the efficiency of selenate application into soil?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 14, s. 2059-2072. ISSN: 0365-0340.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. Change of the parameters of layers in a large-scale grape marc vermicomposting system with continuous feeding. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2019, roč. 37, č. 8, s. 826-832. ISSN: 0734-242X.

**TAKALA, N. – **SIRÉN, H. – JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Determination of important azoles in soil solution using CE. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2019, roč. 150, č. 9, s. 1625-1631. ISSN: 0026-9247.

PULKRÁBEK, J. – PACEK, L. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PRAČKE, K. – TLUSTOŠ, P. Regional food and feed self-sufficiency related to climate change and animal density – a case study from the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 244-252. ISSN: 1214-1178.

KOŠNÁŘ, Z. – WIESNEROVÁ, L. – HŘEBEČKOVÁ, T. – KROULÍKOVÁ, S. – BOUČEK, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present in biomass fly ash by co-composting and co-vermicomposting. Journal of Hazardous Materials, 2019, roč. 369, č. MAY, s. 79-86. ISSN: 0304-3894.

**VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **PROKEŠ, L. – ČADKOVÁ, Z. – **COUFALÍK, P. – **KANICKÝ, V. – **OTRUBA, V. – TLUSTOŠ, P. Variability of trace element distribution in Noccaea spp., Arabidopsis spp., and Thlaspi arvense leaves: the role of plant species and element accumulation ability. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, roč. 191, č. 3, s. 0-0. ISSN: 0167-6369.

**MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – VRABEC, V. – TLUSTOŠ, P. Risk element accumulation in Coleoptera and Hymenoptera (Formicidae) living in an extremely contaminated area - a preliminary study. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, roč. 191, č. 7, s. 0-0. ISSN: 0167-6369.

BREZÁNI, A. – **SVOBODOVÁ, K. – JABLONSKÝ, I. – TLUSTOŠ, P. Cultivation of Medicinal Mushrooms on Spruce Sawdust Fermented with a Liquid Digestate from Biogas Stations. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS, 2019, roč. 21, č. 3, s. 215-223. ISSN: 1521-9437.

KŘIVSKÁ, D. – **ŠESTÁKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – KOTÍKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Sample handling and pretreatment as critical points in determining the quality of analytical data during metallothionein determination in wild animals . ECOLOGICAL INDICATORS, 2019, roč. 98, č. , s. 214-217. ISSN: 1470-160X.

ZÁDRAPOVÁ, D. – **TITĚRA, A. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – **CUDLÍN, O. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mobility and bioaccessibility of risk elements in the area affected by the long-term opencast coal mining. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, roč. 54, č. 12, s. 1159-1169. ISSN: 1093-4529.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Effects of Two Cadmium Hyperaccumulating Plants (N. caerulescens and A. halleri) in Feed on Tissue Burden in Laboratory Rats. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1211-3174.

DOLEŽAL, P. – **FURTON, K. – LNĚNIČKOVÁ, J. – **KYJAKOVÁ, P. – **SKEŘÍKOVÁ, V. – **VALTEROVÁ, I. – PINC, L. – **URBAN, Š. Multiplicity of human scent signature. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-7. ISSN: 2090-536X.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. Role of sulphate in affecting soil availability of exogenous selenate (SeO42-) under different statuses of soil microbial activity. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 9, s. 470-476. ISSN: 1214-1178.

**PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – **HAJŠLOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2445-2458. ISSN: 1439-0108.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. – **AMITAVA, R. Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen biowaste with an emphasis on pathogens. Waste Forum, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 187-196. ISSN: 1804-0195.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **CAJTHAML, T. – **FILIPOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – **GARCÍA-ROMERA, I. Implications of mycoremediated dry olive residue application and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on the microbial community composition and functionality in a metal-polluted soil. Journal of Environmental Management, 2019, roč. 247, č. Oct, s. 756-765. ISSN: 0301-4797.

HANČ, A. – **ENEV, V. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KLUČÁKOVÁ, M. – **PEKAŘ, M. Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system with horse manure. Waste Management, 2019, roč. 99, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0956-053X.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Changes of enzymatic activity during a large-scale vermicomposting process with continuous feeding. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, roč. 239, č. 118127, s. 1-8. ISSN: 0959-6526.

MÍCHAL, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. Inhibiční vliv amoniakálního dusíku při vermikompostování čistírenského kalu a možnosti jeho potlačení. Waste Forum, 2019, roč. 12, č. 2, s. 144-152. ISSN: 1804-0195.

**SMAŽÍKOVÁ, P. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Effects of organic matter-rich amendments on selenium mobility in soils. Pedosphere, 2019, roč. 29, č. 6, s. 740-751. ISSN: 1002-0160.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **VAŠÁK, F. Changes of soil bioavailable phosphorus content in the long-term field fertilizing experiment . Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN: 1801-5395.

KROULÍKOVÁ, S. – **MOHNKE, S. – **WENZEL, W. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Combined effects of carbonaceous-immobilizing agents and subsequent sulphur application on maize phytoextraction efficiency in highly contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, roč. 26, č. 20, s. 20866-20878. ISSN: 0944-1344.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Impact of organic and mineral fertilising on aluminium mobility and extractability in two temperate Cambisols. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 581-587. ISSN: 1214-1178.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – **PAPST, S. – **KEMETTER, J. – **WAGENTRISTL, H. – SEDLÁŘ, O. – **KAUL, H. Effect of seed size on soil cover, yield, yield components and nitrogen uptake of two-row malting barley. Bodenkultur, 2019, roč. 70, č. 2, s. 89-98. ISSN: 0006-5471.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mutual relationships of biochar and soil pH, CEC, and exchangeable base cations in a model laboratory experiment. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2405-2416. ISSN: 1439-0108.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

**KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. – **CATRYSSE, M. – **PROCHÁZKOVÁ, L. – RADECHOVSKÁ, H. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. How biomass growth mode affects ammonium oxidation start-up and NOB inhibition in the partial nitritation of cold and diluted reject water. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2019, roč. 40, č. 6, s. 673-682. ISSN: 0959-3330.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. High temperature-produced biochar can be efficient in nitrate loss prevention and carbon sequestration. Geoderma, 2019, roč. 338, č. Mar, s. 48-55. ISSN: 0016-7061.