×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Modifikace standardizované evropské metody postupné extrakce půdy pro hodnocení podílů vybraných prvků přijatelných rostlinou. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 0, s. 502 - 508. ISSN: 0009-2770.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The Cd mobility in incubated sewage sludge after ameliorative materials additions. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 2, s. 64 - 71. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SÝKORA, K. – ČERNÝ, J. The fluctuation of molybdenum content in oilseed rape plants after application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 7, s. 301 - 307. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Úloha vápníku v půdě a biochemický význam Ca v rostlině. Agrochémia, 2006, roč. 46, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1335-2415.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. The response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to different concentrations of inorganic and organic compounds of arsenic. Biologia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 91 - 96. ISSN: 0006-3088.

SYSALOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Mobility assessment and validation of toxic elements in tunnel dust samples—Subway and road using sequential chemical extraction and ICP-OES/GF AAS measurements . Environmental Research, 2006, roč. 101, č. 0, s. 287 - 293. ISSN: 0013-9351.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŘÍNEK, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BALÍK, J. The effect of liming on cadmium, lead, and zinc uptake reduction by spring wheat grown in contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 1, s. 16 - 24. ISSN: 1214-1178.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HRUBÝ, J. – HARTMAN, I. – NAJMANOVÁ, J. – NEDĚLNÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BATYSTA, M. Removal of As, Cd, Pb, and Zn from contaminated soil by high biomass producing plants . Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 413 - 423. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. Biologické postupy odstraňování dusíku z kapalné fáze anaerobně stabilizovaných materiálů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2006, roč. 15, č. 1, s. 14 - 17. ISSN: 1210-3039.

FUKSOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ŠICHOROVÁ, K. A Comparison of Phytoremediation Capability of Selected Plant Species for Given Trace Elements. Environmental Pollution, 2006, roč. 144, č. 1, s. 93 - 100. ISSN: 0269-7491.

GICHNER, T. – PATKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – DEMNEROVÁ, K. Toxicity and DNA damage in tobacco and potato plants growing on soil polluted with heavy metals. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2006, roč. 65, č. 0, s. 420 - 426. ISSN: 0147-6513.

JANOUŠKOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VOSÁTKA, M. Potential contribution of arbuscular mycorrhiza to cadmium immobilisation in soil. Chemosphere, 2006, roč. 65, č. 0, s. 1959 - 1965. ISSN: 0045-6535.

MÜHLBACHOVÁ, G. – TLUSTOŠ, P. Effects of liming on the microbial biomass and its activities in soils long-term contaminated by toxic elements. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 8, s. 345 - 352. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – WISNIOWSKA, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. The content of Mo, Mn, and Zn in oilseed rape plants and quality of seeds after application of different forms of nitrogen and sulphur fertilizers. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 1 - 6. ISSN: 1231-7098.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Accumulation capacity and remediation potential of several plant species on soils with different level of cadmium and zinc contamination. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 7 - 12. ISSN: 1231-7098.

RICHTROVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Arsenic, Cadmium, Lead and Zinc Uptake by Pteris cretica L. and Mentha aquatica L.. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 13 - 18. ISSN: 1231-7098.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. The influence of long-term sewage sludge application on the activity of phosphatases in the rhizosphere of plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 375 - 381. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – JAKL, M. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. Influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on iron uptake and removal by oilseed rape plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 53 - 57. ISSN: 1211-3174.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Mobility of important toxic analytes in urban dust and simulated air filters determined by sequential extraction and GFAAS/ICP-AES methods. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 271 - 275. ISSN: 0366-6352.

FINŽGAR, N. – TLUSTOŠ, P. – LEŠTAN, D. Relationship of soil properties to fractionation, bioavailability and mobility of lead and zinc in soil. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 225 - 238. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – JAKL, M. The fluctuation of copper content in oilseed rape (Brassica napus L.), plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1214-1178.

KUŽEL, S. – CÍGLER, P. – HRUBÝ, M. – VYDRA, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The effect of simultaneous magnesium application on the biological effects of titanium. . Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 1, s. 16 - 23. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Faktory ovlivňující změny pH rhizosféry. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 1, s. 9 - 15. ISSN: 1335-2415.

PAVLÍKOVÁ, D. – MACEK, T. – MACKOVÁ, M. – PAVLÍK, M. Monitoring native vegetation on dumpsite of PCB-contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2007, roč. 9, č. 0, s. 71 - 78. ISSN: 1522-6514.

SUDOVÁ, R. – PAVLÍKOVÁ, D. – MACEK, T. – VOSÁTKA, M. The effect of EDDS chelate and inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices on the efficacy of lead phytoextraction by two tobacco clones. Applied Soil Ecology, 2007, roč. 35, č. 0, s. 163 - 173. ISSN: 0929-1393.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHMEISSER, E. The response of pepper plants (Capsicum annum, L.) on soil amendment by inorganic and organic compounds of arsenic. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2007, roč. 52, č. 0, s. 38 - 46. ISSN: 0090-4341.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BATYSTA, M. Effect of Addition of Ameliorative Materials on the Distribution of As, Cd, Pb, and Zn in Extractable Soil Fractions . Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 276 - 281. ISSN: 0366-6352.

SZÁKOVÁ, J. – MIHALJEVIČ, M. – TLUSTOŠ, P. Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 0, s. 397 - 405. ISSN: 0009-2770.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – VYSLOUŽILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – WEGER, J. – JAVORSKÁ, H. Variation in the uptake of Arsenic, Cadmium, Lead, and Zinc by different species of willows Salix spp. grown in contaminated soils. Central European Journal of Biology - Online version, 2007, roč. 2, č. 2, s. 254 - 275. ISSN: 1895-104X.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 1. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 3, s. 22 - 26. ISSN: 1335-2415.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Změna pohyblivosti kadmia a zinku v čistírenských kalech. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 807 - 810. ISSN: 0009-2770.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. Využití akumulace dusitanů při biologickém čištění odpadních vod . Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 776 - 781. ISSN: 0009-2770.

MATĚJŮ, L. – ŠTĚPÁNKOVÁ, M. – BALÍK, J. Hygienizace čistírenských kalů a metody mikrobiologických rozborů. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 11, s. 4 - 7. ISSN: 1211-0760.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 2. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 20 - 26. ISSN: 1335-2415.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – NEDVĚD, V. The influence of different intensities of phosphorus fertilizing on available phosphorus contents in soils and uptake by plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 382 - 387. ISSN: 1214-1178.

UNTERBRUNNER, R. – PUSCHENREITER, M. – SOMMER, P. – WIESHAMMER, G. – TLUSTOŠ, P. – ZUPAN, M. – WENZEL, W. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe. Environmental Pollution, 2007, roč. 148, č. 0, s. 107 - 114. ISSN: 0269-7491.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The influence of organic fertilizers application on phosphorus and potassium bioavailability. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 6, s. 247 - 254. ISSN: 1214-1178.

GICHNER, T. – ŽNIDAR, I. – SZÁKOVÁ, J. Evaluation of DNA damage, toxicity and mutagenicity induced by lead in tobacco plants. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2008, roč. 652, č. 0, s. 186 - 190. ISSN: 1383-5718.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution. Central European Journal of Chemistry, 2008, roč. 6, č. 1, s. 71 - 79. ISSN: 1895-1066.

GICHNER, T. – PATKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – ŽNIDAR, I. – MUKHERJEE, A. DNA damage in potato plants induced by cadmium, ethyl methanesulphonate and γ-rays. Environmental and Experimental Botany, 2008, roč. 62, č. 0, s. 113 - 119. ISSN: 0098-8472.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BAZALOVÁ, M. Crop influence on mobile sulphur content and arylsulphatase activity in the plant rhizosphere. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 3, s. 100 - 107. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – GONDEK, K. Direct and subsequent effect of compost and poultry manure on the bioavailability of cadmium and copper. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 7, s. 271 - 278. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – BALÍK, J. Effect of soil sample treatment on an evaluation of trace element (Cu, Fe, Mn, Zn) mobility in soils. Transactions of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 137 - 144. ISSN: 1335-2334.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Příspěvek k hodnocení škodlivých účinků toxikologicky významných prvků v prachových částicích . Ochrana ovzduší, 2008, roč. 21, č. 3, s. 7 - 14. ISSN: 1211-0337.

NEDVĚD, V. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍKOVÁ, M. The changes of soil nitrogen and carbon contents in a long-term field experiment under different systems of N fertilization. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 11, s. 463 - 470. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – NEDVĚD, V. The changes in microbial biomass C and N in a long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 5, s. 212 - 218. ISSN: 1214-1178.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – ŠILHA, J. – ČERNÝ, J. Spatial variability of total soil nitrogen and sulphur content at two conventionally managed fields. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 10, s. 413 - 419. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. Vliv amonného dusíku na metabolismus rostlin. Agrochémia, 2008, roč. 12, č. 4, s. 3 - 8. ISSN: 1335-2415.

DYTRTOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. The efficiency of activity-aided teaching using an E-learning program in agrochemistry as a bachelor degree subject. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2008, roč. 1, č. 2, s. 1 - 11. ISSN: 1803-1617.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: soil contamination by trace elements after 65 years of Ca, N, P and K fertiliser application . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 83, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1385-1314.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Degradation of polychlorinated biphenyls in the rhizospere of rape, Brassica napus L.. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 82, č. 0, s. 727 - 731. ISSN: 0007-4861.

SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – MIHOLOVÁ, D. Influence of elevated content of cadmium and arsenic in diet containing feeding yeast to organisms of rats. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 1 - 9. ISSN: 1212-1819.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids. Electroanalysis, 2009, roč. 21, č. 0, s. 573 - 579. ISSN: 1040-0397.

ŘEHOŘ, I. – KUBÍČEK, V. – KOTEK, J. – HERMANN, P. – LUKEŠ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUCE, V. – MULLER, R. – PETERS, J. H-1 NMR relaxivity of aqueous suspensions of titanium dioxide nanoparticles coated with a gadolinium(III) chelate of a DOTA-monoamide with a phenylphosphonate pendant arm. Journal of Materials Chemistry, 2009, roč. 19, č. 10, s. 1494 - 1500. ISSN: 0959-9428.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

UPRETY, D. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – KUNZOVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. Concentration of trace elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 3, s. 241-252. ISSN: 1385-1314.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – ENDRLOVÁ, D. Vliv amoniakálního a dusitanového dusíku na průběh nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusíkatého znečištění. Vodní hospodářství, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 256 - 259. ISSN: 1211-0760.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 11, s. 461 - 467. ISSN: 1214-1178.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury mercury by selected plants.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 295 - 304. ISSN: 1214-1178.

ONWUBUYA, K. – CUNDY, A. – PUSCHENREITER, M. – KUMPIENE, J. – BONE, B. – GREAVES, J. – TEASDALE, P. – MENCH, M. – TLUSTOŠ, P. – MIKHALOVSKY, S. – WAITE, S. – FRIESL-HANL, W. – MARSCHNER, B. – MÜLLER, I. Developing decision support tools for the selection of “gentle”. Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 0, s. 6132 - 6142. ISSN: 0048-9697.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Experimental Parasitology, 2010, roč. 126, č. 1, s. 130 - 134. ISSN: 0014-4894.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The Rengen Grassland experiment: bryophytes biomass and element concentrations after 65 years of fertilizer application. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, roč. 166, č. 1-4, s. 653-662. ISSN: 0167-6369.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: relationship between soil and biomass chemical properties, amount of elements applied, and their uptake. Plant and Soil, 2010, roč. 333, č. 1-2, s. 163-179. ISSN: 0032-079X.

NAVRÁTIL, T. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – MAREČEK, V. Study of charged particles transport across model and real phospholipid bilayers. Wseas Transactions on Environment and Development, 2010, roč. 3, č. 6, s. 208 - 219. ISSN: 1790-5079.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. The effect of different nitrogen nutrition on proline and asparagine content in plant. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 7, s. 305 - 311. ISSN: 1214-1178.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 11 - 15. ISSN: 0139-6013.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Informační technologie a zpřístupňování učiva chemie. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X3, s. 3 - 7. ISSN: 1214-9187.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Growth and metal uptake by plants grown in mono- and Dual culture in metal–contaminated soils. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 188 - 203. ISSN: 1532-0383.

PAVLÍKOVÁ, D. – JANOUŠKOVÁ, M. Cadmium immobilization in the rhizosphere of arbuscular mycorrhizal plants by the fungal extraradical mycelium. Plant and Soil, 2010, roč. 332, č. 0, s. 511 - 520. ISSN: 0032-079X.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování – perspektivní způsob nakládání s bioodpady. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 9, s. 32 - 32. ISSN: 1212-7779.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Comparison of willow and sunflower for uranium phytoextraction induced by citric acid. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2010, roč. 285, č. 2, s. 279 - 285. ISSN: 0236-5731.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the lead accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Ecotoxicology, 2010, roč. 19, č. 5, s. 928 - 932. ISSN: 0963-9292.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. – NEUBERG, M. The contents of amino acids and sterols in maize plants growing under different nitrogen conditions. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 3, s. 125 - 132. ISSN: 1214-1178.

KALISZOVÁ, R. – JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere-soil-plant system. The root uptake role and consequences. . Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 3, s. 406 - 416. ISSN: 1018-4619.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Testování vlivu vybraných faktorů na průběh nitrifikace kalové vody. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 5, s. 343-348. ISSN: 0009-2770.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VAŠÍČKOVÁ, S. Infrared spectroscopy-based metabolomic analysis of maize growing under different nitrogen nutrition. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 533 - 540. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČÁSOVÁ, K. – NEDVĚD, V. Mineral and organic fertilization efficiency in long-term stationary experiments. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 28 - 36. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Vliv aplikace čistírenských kalů na výnos polních plodin. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 43 - 48. ISSN: 0139-6013.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení možného vlivu rizikových prvků obsažených v půdě na organismus člověka . Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 0, s. 349 - 352. ISSN: 0009-2770.

MALIŠOVÁ, K. – MESTEK, O. – KOMÍNKOVÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Frakcionace stopových prvků v listech vrby (Salix spp.). Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 0, s. 172-176. ISSN: 0009-2770.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The Impact of an Abandoned Uranium Mining Area on the Contamination of Agricultural Land in its Surroundings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 215, č. 1-4, s. 693 - 700. ISSN: 0049-6979.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Prezentační dovednosti v kontextu vědecké přípravy studentů doktorského studia oboru chemie. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 2, s. 26-32. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical and spectrometric detection of low-molecular-weight organic acids and their complexes with metals. CURRENT ORGANIC CHEMISTRY, 2011, roč. 15, č 17, s. 2970-2982. ISSN: 1385-2728.

JANKOVSKÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – VÁLEK, P. – PETRTÝL, M. – KUDRNÁČOVÁ, M. Competition for minerals (Zn, Mn, Fe, Cu) and Cd between sheep tapeworm (Moniezia expansa) and its definitive host sheep (Ovis aries). Helminthologia, 2011, roč. 48, č. 4, s. 237-243. ISSN: 0440-6605.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Different types of N nutrition and their impact on endogenous cytokinin levels in Festulolium and Trifolium pratense L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 8, s. 381-387. ISSN: 1214-1178.

JANOUŠKOVÁ, M. – RYDLOVÁ, J. – PÜSCHEL, D. – SZÁKOVÁ, J. – VOSÁTKA, M. Extraradical mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi radiating from large plants depresses the growth of nearby seedlings in a nutrient deficient substrate. ..., 2011, roč. 21, č 7, s. 641-650.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – TREMLOVÁ, J. Methodological study of extraction procedures applied to urban particulate matter. Central European Journal of Chemistry, 2011, roč. 9, č 6, s. 1071-1079. ISSN: 1895-1066.

ŘEHOŘ, I. – KUBÍČEK, V. – KOTEK, J. – HERMANN, P. – SZÁKOVÁ, J. – LUKEŠ, I. Modification of nanocrystalline TiO(2) with phosphonate- and bis(phosphonate)-bearing macrocyclic complexes: sorption and stability studies. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, 2011, roč. 12, č , s. 1981-1989. ISSN: 1434-1948.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. – POKORNÝ, T. – FINDENIG, S. – BALÍK, J. The effect of soil contamination level and plant origin on contents of arsenic, cadmium, zinc, and arsenic compounds in Mentha aquatica L.. Archives of Environmental Protection, 2011, roč. 37, č 2, s. 109-121. ISSN: 0324-8461.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The influence of citric acid on mobility of radium and metals accompanying uranium phytoextraction. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 11, s. 526-531. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZINS, E. – SCHRÖDER, D. – NAVRÁTIL, T. A new approach to study cadmium complexes with oxalic acid in soil solution. Analytica Chimica Acta, 2011, roč. 693, č 1-2, s. 100-105. ISSN: 0003-2670.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

KOLÁŘ, L. – VANĚK, V. – KUŽEL, S. – PETERKA, J. – BOROVÁ-BATT, J. – PEZLAROVÁ, J. Relationships between quality and quantity of soil labile fraction of the soil carbon in Cambisols after liming during a 5-year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 5, s. 193-200. ISSN: 1214-1178.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic salts enhanced soil risk elements leaching and bioaccumulation in Pistia stratiotes. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 4, s. 166-172. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – NOVÁK, P. – DVOŘÁK, M. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Composition and parameters of household bio-waste in four seasons. Waste Management, 2011, roč. 31, č 7, s. 1450-1460. ISSN: 0956-053X.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Distribution of polychlorinated bifenyl congeners in root vegetables. Polish Journal of Environmental Studies, 2011, roč. 20, č 1, s. 93-99. ISSN: 1230-1485.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. The uptake of persistent organic pollutants by plants. Central European Journal of Biology -Print version, 2011, roč. 6, č 2, s. 223-235. ISSN: 1895-104X.

PLÍVA, P. – HANČ, A. Jak vyrábět vermikompost?. Komunální technika, 2011, roč. 5, č 5, s. 41-45. ISSN: 1802-2391.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Možnosti využití regulace koncentrace kyslíku při nitrifikaci kalové vody. Vodní hospodářství, 2011, roč. N, č. 10, s. 372-376. ISSN: 1211-0760.

KAŠPAROVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv dopravy na obsah vybraných rizikových prvků v půdě a vegetaci v blízkosti dálnice D1. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č 3, s. 12-17. ISSN: 1211-0337.

KOTALOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsahy vybraných polutantů v půdě a vegetačním pokryvu v ostravském městském obvodu zatíženém emisemi z průmyslové výroby. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č. 3, s. 24-31. ISSN: 1211-0337.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The use of water lettuce (Pistia atratiotes L.) for rhizofiltration of a highly polluted solution by cadmium and lead. International Journal of Phytoremediation, 2011, roč. 13, č 9, s. 859-872. ISSN: 1522-6514.

MADARAS, M. – KULHÁNEK, M. Změny zásoby draslíku v zemědělských půdách nehnojených draslíkem. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Impact of nitrogen fertilizer injection on grain yieldand yield formation of spring barley (Hordeum vulgare L.). Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 12, s. 547-552. ISSN: 1214-1178.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Dependence of free alanine levels in Festulolium and Trifolium pretense L. on types of N nutrition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 147-152. ISSN: 1211-3174.

MRNKA, L. – KUCHÁR, M. – CIESLAROVÁ, Z. – MATĚJKA, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – VOSÁTKA, M. Effects of endo- and ectomycorrhizal fungi on physiological parameters and heavy metals accumulation of two species from the family Salicaceae. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 1, s. 399-410. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic acid enhanced soil risk element (Cd, Pb and Zn) leaching and secondary bioconcentration in water lettuce (Pistia stratiotes L.) in the rhizofiltration process. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 4, s. 335-349. ISSN: 1522-6514.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem. Zahradnictví, 2012, roč. 8, č. , s. 62-65. ISSN: 1213-7596.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení účinnosti odlučování emisí Cr(VI) z technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1211-0337.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The heavy metal availability in long-term polluted soils as affected by EDTA and alfalfa meal treatments. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermicomposting of garden biowaste and sewage sludge. Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 103-110. ISSN: 1804-0195.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsah chromu a dalších rizikových prvků v půdě v závislosti na vzdálenosti od technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-0337.

PUPÍKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – MESTEK, O. – TLUSTOŠ, P. Direct and subsequent effects of contaminated urban particulate matter on risk element mobility and plant-availability in soil. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, roč. 21, č. 6, s. 1807-1815. ISSN: 1230-1485.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Kognitivní proces ve výuce a studiu chemie. Media4u Magazine, 2012, roč. X4, č. , s. 36-38. ISSN: 1214-9187.

HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – ČERVENÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of quick lime and superphosphate additives on emergence and survival of Rumex obtusifolius seedlings in acid and alkaline soils contaminated by As, Cd, Pb, and Zn. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 561-567. ISSN: 1214-1178.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny). Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 204-210. ISSN: 1804-0195.

ŠYC, M. – POHOŘELÝ, M. – KAMENÍKOVÁ, P. – HABART, J. – SVOBODA, K. – PUNČOCHÁŘ, M. Willow trees from heavy metals phytoextraction as energy crops. BIOMASS & BIOENERGY, 2012, roč. 2012, č. 37, s. 106-113. ISSN: 0961-9534.

SZÁKOVÁ, J. – NOVOSADOVÁ, Z. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 9, s. 430-441. ISSN: 1212-1819.

JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUKEŠOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – PETRTÝL, M. Effect of lead in water on the absorption of copper, iron, manganese and zinc by sheep (Ovis aries) infected with sheep tapeworm (Moniezia expansa). Experimental Parasitology, 2012, roč. 131, č. 1, s. 52-56. ISSN: 0014-4894.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – ŠVEHLA, P. Effect of composting on the mobility of arsenic, chromium and nickel contained in kitchen and garden waste. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, roč. 126, č. , s. 444-452. ISSN: 0960-8524.

ŽALUD, P. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Factors influencing uptake of contaminated particulate matter in leafy vegetables. Central European Journal of Biology -Print version, 2012, roč. 7, č. 3, s. 519-530. ISSN: 1895-104X.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHNABLOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – VYTÁŠEK, R. – WILHELMOVÁ, N. The effect of risk elements in soil to nitric oxide metabolism in tobacco plants. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 10, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen fertilization on yield and seed composition of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 11, s. 508-513. ISSN: 1214-1178.

MODLINGEROVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of intensive traffic on soil and vegetation risk element contents as affected by the distance from a highway. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 379-384. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – NEUBERG, M. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Interactions between nitrogen nutrition and phytohormone levels in Festulolium plants. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 367-372. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. Complexation of malic acid with cadmium(II) probed by electrospray ionization mass spectrometry. Talanta, 2012, roč. 90, č. , s. 63-68. ISSN: 0039-9140.

NORKOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. Formation of tebuconazole complexes with cadmium(II) investigated by electrospray ionization mass spectrometry. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 5, s. 2633-2640. ISSN: 0049-6979.

SYSALOVÁ, J. – SÝKOROVÁ, I. – HAVELCOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – TREJTNAROVÁ, H. – KOTLÍK, B. Toxicologically important trace elements and organic compounds investigated in size-fractionated urban particulate matter collected near the Prague highway. Science of the Total Environment, 2012, roč. 437, č. , s. 127-136. ISSN: 0048-9697.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – SCHRÖDER, D. A hyphenation of stripping voltammetry with electrospray ionization mass spectrometry; an effect of sodium perchlorate on ferrocene oxidation. International Journal of Electrochemical Science, 2013, roč. 8, č. 2, s. 1623-1634. ISSN: 1452-3981.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe and Mn) in contaminated soils. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 2, s. 577-589. ISSN: 1230-1485.

MADARAS, M. – MAYEROVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – KOUBOVÁ, M. – FALTUS, M. Waste silicate minerals as potassium sources: a greenhouse study on spring barley. Archives of Agronomy and Soil Science, 2013, roč. 59, č. 5, s. 671-683. ISSN: 0365-0340.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. Effects of exogenous nitric oxide on photosynthesis. Photosynthetica, 2013, roč. 51, č. 4, s. 483-489. ISSN: 0300-3604.

PROCHÁZKOVÁ, D. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – GICHNER, T. Zinc induces DNA damage in tobacco roots. Biologia Plantarum, 2013, roč. 57, č. 4, s. 783-787. ISSN: 0006-3134.

SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. – HANZLÍČEK, T. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2013, roč. 67, č. 11, s. 1376-1385. ISSN: 0366-6352.

KAŠPAROVSKÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 4, s. 313-317. ISSN: 0009-2770.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of arsenic, cadmium, iron and zinc in leafy vegetables amended with urban particulate matter suspension . Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, roč. 93, č. 6, s. 1378-1384. ISSN: 0022-5142.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Dynamics of the nitrogen uptake by spring barley at injection application of nitrogen fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 392-397. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – NORKOVÁ, R. In-situ generation of copper cations and complexation with tebuconazole in a hyphenation of electrochemistry with mass spectrometry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2013, roč. 338, č. , s. 45-49. ISSN: 1387-3806.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. The influence of slow-release fertilizers on potted chrysanthemum growth and nutrient consumption. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 385-391. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermicomposting technology as a tool for nutrient recovery. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2013, roč. 15, č. 4, s. 431-439. ISSN: 1438-4957.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – MIKULOVÁ, B. – BALÍK, J. Vliv kolísání teploty na čištění odpadních vod s extrémním obsahem dusíku. Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 110-119. ISSN: 1804-0195.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část – rizikové prvky, PAU). Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 67-75. ISSN: 1804-0195.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Inhibiční působení sloučenin dusíku při nitrifikaci odpadních vod. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 11, s. 892-896. ISSN: 0009-2770.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Základní hnojení ozimých obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 48-52. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Ztráty dusíku při produkci a aplikaci stájových hnojiv. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti hliníku v pěstební směsi se separátem na změnu barvy kvetení hortenzie velkolisté. Zahradnictví, 2013, roč. , č. 8, s. 44-46. ISSN: 1213-7596.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Fyzikální vlastnosti rašelinových substrátů se separovaným digestátem. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 2, s. 66-68. ISSN: 1213-7596.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Význam organických hnojiv v zahradních provozech. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 5, s. 68-70. ISSN: 1213-7596.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The effect of injection application of ammonium fertilizer on the yield of maize. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen application on spring barley (Hordeum vulgare L.) lodging. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 203-208. ISSN: 1211-3174.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Efektivní zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 32-36. ISSN: 1211-0760.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2013, roč. 22, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1210-3039.

VLČKOVÁ, V. – MALINOVÁ, M. – KOUBKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration and physiological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 416-427. ISSN: 1212-1819.

BALÁN, J. – VOSMANSKÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. Speciační analýza selenu v odtučněném řepkovém šrotu. Chemicke listy, 2014, roč. 108, č. 3, s. 256-263. ISSN: 0009-2770.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The long-term effect of zinc soil contamination on selected free amino acids playing an important role in plant adaptation to stress and senescence. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2014, roč. 100, č. , s. 166-170. ISSN: 0147-6513.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. Nitric oxide biosynthesis in plants – the short overview. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1214-1178.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Energetické využití kompostů. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. 2, s. 20-22. ISSN: 1802-2391.

JAKL, M. – STRAKA, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ROITHOVÁ, J. Formation and stability of calcium complexes of dimethyl sulfoxide in water. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2014, roč. 360, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1387-3806.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – FANFRLÍK, J. – NORKOVÁ, R. – JAKL, M. – HOBZA, P. Theoretical insight into the stabilization of triazole fungicides via their interactions with dications. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2014, roč. 359, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1387-3806.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of nitrogen injection application on zinc and iron uptake by winter wheat and spring barley. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 1, s. 39-48. ISSN: 1332-9049.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The influence of fertilization by controlled ammonium nutrition (CULTAN) on maize yield, N uptake and content of nitrates in soils with a high content of mineral nitrogen. Romanian Agricultural Research, 2014, roč. 31, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1222-4227.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius. Plant and Soil, 2014, roč. 379, č. 1-2, s. 231-245. ISSN: 0032-079X.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Influence of long-term fertilizer application on changes of the content of Mehlich-3 estimated soil macronutrients. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 151-157. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. – HANČ, A. – JENÍČEK, P. Inhibition effect of free ammonia and free nitrous acid on nitrite-oxidising bacteria during sludge liquor treatment: influence of feeding strategy. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2014, roč. 68, č. 7, s. 871-878. ISSN: 0366-6352.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of precipitation amount during grain filling on nitrogen uptake and grain yield of spring barley fertilized by ammonium injection. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 2, s. 338-345. ISSN: 0133-3720.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The impact of nitrogen fertilizer injection on kernel yield and yield formation of maize. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The impact of increased soil risk elements on carotenoid contents. Central European Journal of Biology -Print version, 2014, roč. 9, č. 7, s. 678-685. ISSN: 1895-104X.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Wheat and soil response to wood fly ash application in contaminated soils. Agronomy Journal, 2014, roč. 106, č. 3, s. 995-1002. ISSN: 0002-1962.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 426-432. ISSN: 1214-1178.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Energetické využití kompostů. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

PLÍVA, P. – HANČ, A. – FILIP, J. Kompostárny a vermikompostování. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. 3, s. 16-19. ISSN: 1802-2391.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. Differences in the mobility of Cd, Cu, Pb and Zn during composting of two types of household bio-waste collected in four seasons. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 168, č. 1, s. 204-213. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – CHADIMOVÁ, Z. Nutrient recovery from apple pomace waste by vermicomposting technology. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 168, č. 1, s. 240-244. ISSN: 0960-8524.

HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Establishment of Bryum argenteum and concentrations of elements in its biomass on soils contaminated by As, Cd, Pb and Zn. ..., 2014, roč. 60, č. 11, s. 489-495. ISSN: N.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – PETR, M. – ŠTEFFL, M. Výuka chemie pro nechemické obory na vysokých školách. Chemicke listy, 2014, roč. 108, č. 12, s. 1172-1178. ISSN: 0009-2770.

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – VÁLEK, P. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Is the tapeworm able to affect tissue Pb-concentrations in white rat?. PARASITOLOGY, 2014, roč. 141, č. 6, s. 826-836. ISSN: 0031-1820.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KAŠPAROVSKÁ, K. – KOTLÍK, B. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. Methodological aspects of in vitro assessment of bio-accessible risk element pool in urban particulate matter. Biological Trace Element Research, 2014, roč. 161, č. 2, s. 216-222. ISSN: 0163-4984.

ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, K. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZÍDEK, V. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 548-556. ISSN: 1212-1819.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Chromium, nickel, cadmium, and lead accumulation in maize, sunflower, willow, and poplar. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, roč. 23, č. 3, s. 753-761. ISSN: 1230-1485.

KOUBA, V. – CATRYSSE, M. – STRYJOVÁ, H. – JONATOVÁ, I. – VOLCKE, E. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. The impact of influent total ammonium nitrogen concentration on nitrite-oxidizing bacteria inhibition in moving bed biofilm reactor. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2014, roč. 69, č. 6, s. 1227-1233. ISSN: 0273-1223.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Emise oxidu dusíku při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 15-19. ISSN: 1211-0760.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Porovnání půdní reakce v dlouhodobých polních pokusech. Úroda, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

BANOUT, J. – URBAN, O. – MUSIL, V. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Agent Orange Footprint Still Visible in Rural Areas of Central Vietnam. ..., 2014, roč. 2014, č. 528965, s. 1-10. ISSN: N.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Možnosti využití souhry různých faktorů za účelem potlačení činnosti nitratačních bakterií při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BURÁŇOVÁ, Š. – BALÍK, J. – JENÍČEK, P. Direct and indirect effects of oxygen limitation on nitrification process applied to reject water treatment. Desalination and Water Treatment, 2015, roč. 56, č. 3, s. 598-607. ISSN: 1944-3994.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Influence of mineral and organic fertilizers on yield and nitrogen efficiency of winter wheat. International Journal of Plant Production, 2015, roč. 9, č. 2, s. 257-271. ISSN: 1735-6814.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. Processing separated digestate by vermicomposting technology using earthworms of the genus Eisenia. International Journal of Environmental Science and Technology, 2015, roč. 12, č. 4, s. 1183-1190. ISSN: 1735-1472.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NOVÁKOVÁ, K. – NAVRÁTIL, T. – ŠÁDEK, V. Binding abilities of copper to phospholipids and transport of oxalate. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2015, roč. 146, č. 5, s. 831-837. ISSN: 0026-9247.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of risk elements by willow and poplar trees. International Journal of Phytoremediation, 2015, roč. 17, č. 5, s. 414-421. ISSN: 1522-6514.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SAGOVÁ-MAREČKOVÁ, M. – OMELKA, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The influence of soil organic carbon on interactions between microbial parameters and metal concentrations at a long-term contaminated site. Science of the Total Environment, 2015, roč. 502, č. 1, s. 218-223. ISSN: 0048-9697.

SLÁDKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HAVELCOVÁ, M. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The contents of selected risk elements and organic pollutants in soil and vegetation within a former military area. Soil & Sediment Contamination, 2015, roč. 24, č. 3, s. 325-342. ISSN: 1532-0383.

KLOGNEROVÁ, K. – VOSMANSKÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. Vliv pěstebních podmínek na speciaci selenu v tkáních řepky olejky. Chemicke listy, 2015, roč. 109, č. 3, s. 216-222. ISSN: 0009-2770.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Effect of influent nitrogen concentration on feasibility of short-cut nitrification during wastewater treatment in activated sludge systems. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2015, roč. 69, č. 7, s. 921-929. ISSN: 0366-6352.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Soil pH changes in long-term field experiments with different fertilizing systems. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 19-23. ISSN: 1801-5395.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Hnojení substrátů s přídavkem separovaného digestátu. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 54-57. ISSN: 1213-7596.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Fatty acid profiles of ecotypes of hyperaccumulator Noccaea caerulescens growing under cadmium stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2015, roč. 180, č. 1, s. 27-34. ISSN: 0176-1617.

VACULOVIČ, T. – WARCHILOVÁ, T. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – OTRUBA, V. – KANICKÝ, V. Influence of laser ablation parameters on trueness of imaging. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, roč. 351, č. 1, s. 296-302. ISSN: 0169-4332.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – KYJAKOVÁ, P. Changes in the contents of amino acids and the profile of fatty acids in response to cadmium contamination in spinach. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 285-290. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – PEGOVÁ, K. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Soil-to-plant transfer of native selenium for wild vegetation cover at selected locations of the Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, roč. 187, č. 6, s. 358-366. ISSN: 0167-6369.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Biochar immobilizes cadmium and zinc and improves phytoextraction potential of willow plants on extremely contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 303-308. ISSN: 1214-1178.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can biochar from contaminated biomass be applied into soil for remediation purposes?. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 6, s. 1-12. ISSN: 0049-6979.

ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – MUŽÍK, J. Vliv hnojení, stanoviště a průběhu počasí na výnosové parametry jarního ječmene. Úroda, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 42-48. ISSN: 0139-6013.

ŠINDELÁŘOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – PRAUS, L. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The response of broccoli (Brassica oleracea convar. italica) varieties on foliar application of selenium: uptake, translocation, and speciation. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure& Risk Assessment, 2015, roč. 32, č. 12, s. 2027-2038. ISSN: 1944-0049.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – CAJTHAML, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Changes in soil microbial community functionality and structure in a metal-polluted site: The effect of digestate and fly ash applications. Journal of Environmental Management, 2015, roč. 162, č. 1, s. 63-730. ISSN: 0301-4797.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SILES, J. – CAJTHAML, T. – GARCIA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of digestate and fly ash applications on soil functional properties and microbial communities. European Journal of Soil Biology, 2015, roč. 71, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1164-5563.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. The effectiveness of various treatments in changing the nutrient status and bioavailability of risk elements in multi-element contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 18, s. 14325-14336. ISSN: 0944-1344.

DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. Substráty pro trvalky s kompostovaným separátem. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on fertilizer application. Cereal Research Communications, 2015, roč. 43, č. 3, s. 515-524. ISSN: 0133-3720.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of P, K, Ca, Mg, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in wood and bark age classes of willows and poplars used for phytoextraction on soils contaminated by risk elements. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 23, s. 18801-18813. ISSN: 0944-1344.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. – NEČADA, S. Zkrácená nitrifikace kalové vody v pokusné poloprovozní jednotce. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1211-0760.

MÍCHAL, P. – ROSENBERG, T. – JELÍNEK, F. Moderní laboratoř bioplynu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 4, s. 18-18. ISSN: 1803-0394.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Popel z biomasy – významný zdroj živin pro zemědělskou půdu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1803-0394.

MYŠKA, A. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – KOPLÍK, R. – ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 11, s. 496-505. ISSN: 1212-1819.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – SLOUP, S. How the tapeworm Hymenolepis diminuta affects zinc and cadmium accumulation in a host fed a hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 19, s. 19126-19133. ISSN: 0944-1344.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – MACIAK, M. Changes in nutrient plant availability in loam and sandy clay loam soils after wood fly and bottom ash amendment. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 2, s. 487-497. ISSN: 0002-1962.

DRAHOŇOVSKÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. – TREMLOVÁ, J. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Selenium uptake, transformation and inter-element interactions by selected wildlife plant species after foliar selenate application. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 125, č. 5, s. 12-19. ISSN: 0098-8472.

SZÁKOVÁ, J. – BUREŠOVÁ, A. – PRAUS, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – GABRIEL, J. – SYSALOVÁ, J. – ČERVENKA, R. – KOMÁREK, J. – GROHOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. The response of mercury (Hg) transformation in soil to sulfur compounds and sulfur-rich biowaste application. Environmental Earth Sciences, 2016, roč. 75, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1866-6280.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. Spojení elektrochemických metod s hmotnostní spektrometrií – potenciál pro analytickou a fyzikální chemii a biochemii. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 1, s. 31-39. ISSN: 0009-2770.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Sekundární vliv limitace kyslíku na zastoupení produktů nitrifikace při čištění odpadních vod. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 2, s. 144-148. ISSN: 0009-2770.

SZÁKOVÁ, J. – KRÝCHOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. The risk element contamination level in soil and vegetation at the former deposit of galvanic sludges. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2016, roč. 16, č. 3, s. 924-938. ISSN: 1439-0108.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – BŘENDOVÁ, K. The effect of NPK fertilizer with different nitrogen solubility on growth, nutrient uptake and use by chrysanthemum. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2016, roč. 39, č. 7, s. 993-1000. ISSN: 0190-4167.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Rapid achievement of nitrification in CSTR and SBR treating reject water at high ammonia levels. Desalination and Water Treatment, 2016, roč. 57, č. 34, s. 15958-15969. ISSN: 1944-3994.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon content in fly ash and bottom ash of biomass incineration plants in relation to the operating temperature and unburned carbon content. Science of the Total Environment, 2016, roč. 563-564, č. 1, s. 53-61. ISSN: 0048-9697.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. – PAČES, O. An electrochemical device generating metal ion adducts of organic compounds for electrospray mass spectrometry. ELECTROCHIMICA ACTA, 2016, roč. 211, č. 1, s. 787-793. ISSN: 0013-4686.

GABRIEL, J. – ŠVEC, K. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Translocation of mercury from substrate to fruit bodies of Panellus stipticus, Psilocybe cubensis, Schizophyllum commune and Stropharia rugosoannulata on oat flakes. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, roč. 125, č. 3, s. 184-189. ISSN: 0147-6513.

BŘENDOVÁ, K. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 181, č. 10, s. 637-645. ISSN: 0301-4797.

TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – KOUBOVÁ, K. The long-term variation of Cd and Zn hyperaccumulation by Noccaea spp and Arabidopsis halleri plants in both pot and field conditions. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 2, s. 110-115. ISSN: 1522-6514.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KLOUZA, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic and inorganic amendment application on mercury-polluted soils: effects on soil chemical and biochemical properties. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 14, s. 14254-14268. ISSN: 0944-1344.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2016, roč. 217, č. N, s. 186-189. ISSN: 0960-8524.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Effects of sewage sludge application on biomass production and concentrations of Cd, Pb and Zn in shoots of Salix and Populus clones: Improvement of phytoremediation efficiency in contaminated soils. BioEnergy Research, 2016, roč. 9, č. 3, s. 809-819. ISSN: 1939-1234.

PERNÁ, I. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HANZLÍČEK, T. – TLUSTOŠ, P. Determination of plant-available nutrients in two wood ashes: the influence of combustion conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2016, roč. 47, č. 13-14, s. 1664-1674. ISSN: 0010-3624.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Effect of organic and mineral fertilizers on yield parameters and quality of wheat grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1211-3174.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – GOLKA, V. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of arsenic compounds in Plantaginaceae and Cyperaceae plants growing in contaminated soil. CHEMISTRY AND ECOLOGY, 2016, roč. 32, č. 10, s. 919-936. ISSN: 0275-7540.

HOVORKA, M. – SZÁKOVÁ, J. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – BLANC ACEBAL, M. – GARCÍA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. Risk element sorption/desorption characteristics of dry olive residue: a technique for the potential immobilization of risk elements in contaminated soils. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 22, s. 22614-22622. ISSN: 0944-1344.

TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – HŮLKA, M. – **PATÁKOVÁ, M. – **KUNZOVÁ, E. – SZÁKOVÁ, J. Mobility and plant availability of risk elements in soil after long-term application of farmyard manure. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 23, s. 23561-23572. ISSN: 0944-1344.

JAKL, M. – VECKOVÁ, E. – SZÁKOVÁ, J. Repellents preventing hoofed game browsing can alter the mobility of nutrients in soil. Water Air and Soil Pollution, 2016, roč. 227, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0049-6979.

ŽÁKOVÁ, N. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant-feed transport of selenium and other essential micronutrients in diet of sport and recreational horses at two different locations. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 317-325. ISSN: 1230-1388.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. Evaluating of soil sulfur forms changes under different fertilizing systems during long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 9, s. 408-415. ISSN: 1214-1178.

KOUBOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Lead accumulation ability of selected plants of Noccaea spp.. Soil & Sediment Contamination, 2016, roč. 25, č. 8, s. 882-890. ISSN: 1532-0383.

TREMLOVÁ, J. – VAŠÍČKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Arsenic compounds occurring in ruderal plant communities growing in arsenic contaminated soils. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 123, č. 3, s. 108-115. ISSN: 0098-8472.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Hnojení ozimých obilnin na jaře. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 73-76. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – JAVOR, T. Síra - přeceňovaná nebo podceňovaná živina ve výživě ozimé řepky?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 10, s. 25-28. ISSN: 0139-6013.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

**TURKOVÁ, S. – **VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. – **ŠTŮLOVÁ, K. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **OTRUBA, V. – **KANICKÝ, V. Study of metal accumulation in tapeworm section using laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS). MICROCHEMICAL JOURNAL, 2017, roč. 133, č. Jul, s. 380-390. ISSN: 0026-265X.

**RÝDLOVÁ, M. – **RŮNOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – **HAKENOVÁ, A. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MELČOVÁ, M. – **TRUHLÁŘOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. The response of macro- and micronutrient nutrient status and biochemical processes in rats fed on a diet with selenium-enriched defatted rapeseed and/or vitamin E supplementation. BioMed Research International, 2017, roč. 2017, č. , s. 1-13. ISSN: 2314-6141.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. The identification of risk and essential elements along the strobila of the rat tapeworm Hymenolepis diminuta. JOURNAL OF HELMINTHOLOGY, 2017, roč. 91, č. 5, s. 555-560. ISSN: 0022-149X.

HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Long-term application of organic matter based fertilisers: Advantages or risks for soil biota? A review. ENVIRONMENTAL REVIEWS, 2017, roč. 25, č. 4, s. 408-414. ISSN: 1181-8700.

TREMLOVÁ, J. – SEHNAL, M. – SZÁKOVÁ, J. – **GOESSLER, W. – **STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. A profile of arsenic species in different vegetables growing in arsenic-contaminated soils. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 7, s. 918-927. ISSN: 0365-0340.

SZÁKOVÁ, J. – PRAUS, L. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of foliar selenium application on oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by rainfall and soil characteristics. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 9, s. 1240-1254. ISSN: 0365-0340.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **TAUŠNEROVÁ, H. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Stabilization of different starting materials through vermicomposting in a continuous-feeding system: Changes in chemical and biological parameters. Waste Management, 2017, roč. 62, č. 4, s. 33-42. ISSN: 0956-053X.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

**MALIŠOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – **MESTEK, O. Speciační analýza rtuti ve vzorcích suchozemských rostlin. Chemicke listy, 2017, roč. 111, č. 4, s. 264-268. ISSN: 0009-2770.

OCHECOVÁ, P. – MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Fertilization efficiency of wood ash pellets amended by gypsum and superphosphate in the ryegrass growth. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-54. ISSN: 1214-1178.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. Regulation of macro, micro, and toxic element uptake by Salix × smithiana using liming of heavily contaminated soils. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, roč. 17, č. 5, s. 1279-1290. ISSN: 1439-0108.

**ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. Cadmium toxicity induced contrasting patterns of concentrations of free sarcosine, specific amino acids and selected microelements in two Noccaea species. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. The influence of temperature fluctuation on the stability of partial nitritation applied for reject water treatment. Environment Protection Engineering, 2017, roč. 43, č. 1, s. 87-99. ISSN: 0324-8828.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

**ZEMANOVÁ, V. – PRAČKE, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Effect of biochar application on the content of nutrients (Ca, Fe, K, Mg, Na, P) and amino acids in subsequently growing spinach and mustard. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – OCHECOVÁ, P. – **VAŠÁK, F. Changes of parameters during composting of bio-waste collected over four seasons. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1751-1764. ISSN: 0959-3330.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **STEJSKALOVÁ, T. – **GARCÍA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Risk element immobilization/stabilization potential of fungal-transformed dry olive residue and arbuscular mycorrhizal fungi application in contaminated soils. Journal of Environmental Management, 2017, roč. 201, č. Oct, s. 110-119. ISSN: 0301-4797.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **PANOVA, M. – PRAČKE, K. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. The improvement of multi-contaminated sandy loam soil chemical and biological properties by the biochar, wood ash, and humic substances amendments. Environmental Pollution, 2017, roč. 229, č. Oct, s. 516-524. ISSN: 0269-7491.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. High-performance system for partial nitritation of reject water resistant to temperature fluctuation. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2017, roč. 71, č. 9, s. 1657-1668. ISSN: 0366-6352.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **VAŠÁK, F. Relation between nitrogen nutrition index and production of spring malting barley. International Journal of Plant Production, 2017, roč. 11, č. 3, s. 379-388. ISSN: 1735-6814.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can liming change root anatomy, biomass allocation and trace element distribution among plant parts of Salix x smithiana in trace element-polluted soils?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, roč. 24, č. 23, s. 19201-19210. ISSN: 0944-1344.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Yield formation, qualitative parameters of winter wheat grain and crop damage depending on method of nitrogen fertilizer application (“controlled uptake long term ammonium nutrition” or split application). Romanian Agricultural Research, 2017, roč. 34, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1222-4227.

PAVLÍKOVÁ, D. – **ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. The contents of free amino acids and elements in As-hyperaccumulator Pteris cretica and non-hyperaccumulator Pteris straminea during reversible senescence. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 10, s. 455-460. ISSN: 1214-1178.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – **KRULÍKOVSKÁ, T. – **PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. Biochar physicochemical parameters as a result of feedstock material and pyrolysis temperature: predictable for the fate of biochar in soil?. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2017, roč. 39, č. 6, s. 1381-1395. ISSN: 0269-4042.

HANČ, A. – ČÁSTKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. – **CAJTHAML, T. Dynamics of a vertical-flow windrow vermicomposting system. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2017, roč. 35, č. 11, s. 1121-1128. ISSN: 0734-242X.

**DVOŘÁK, T. – SZÁKOVÁ, J. – KROULÍKOVÁ, S. – KOŠNÁŘ, Z. – HOLEČKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Content of inorganic and organic pollutants and their mobility in bottom sediment from the Orlík water reservoir (Vltava river, Czech Republic). Soil & Sediment Contamination, 2017, roč. 26, č. 6, s. 584-604. ISSN: 1532-0383.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku biologickou nitrifikací a tepelným zahuštěním. Waste Forum, 2017, roč. 10, č. 4, s. 299-309. ISSN: 1804-0195.

JAKL, M. – **FANFRLÍK, J. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Mimicking of cyproconazole behavior in the presence of Cu and Zn. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2017, roč. 31, č. 23, s. 2043-2050. ISSN: 0951-4198.

KROULÍKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate and superphosphate application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe, Mn) in contaminated soils. Environmental Engineering and Management Journal, 2017, roč. 16, č. 12, s. 2901-2910. ISSN: 1582-9596.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Dvoustupňová úprava fugátu jako cesta k produkci procesní vody. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 2-4. ISSN: 1211-0760.

PRAČKE, K. – KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Trace element leaching from contaminated willow and poplar biomass – A laboratory study of potential risks. BIOMASS & BIOENERGY, 2018, roč. 112, č. May, s. 11-18. ISSN: 0961-9534.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – BÖHM, M. Chemical and physical parameters of different modifications of rape straw (Brassica napus L.). BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 104-114. ISSN: 1930-2126.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Lead accumulation in rats: The effect of the presence of a rat tapeworm and the different forms of metal in the host diet. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 85, č. , s. 753-757. ISSN: 1470-160X.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. How tapeworm infection and consumption of a Cd and Zn hyperaccumulating plant may affect Cu, Fe, and Mn concentrations in an animal—a plant consumer and tapeworm host. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 5, s. 4190-4196. ISSN: 0944-1344.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Does Zinc Overdose in Rat Diet Alter Cu, Fe, Mn, and Zn Concentrations in a Tapeworm Host?. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 98-104. ISSN: 1211-3174.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KOPECKÝ, O. – **ŽÍLA, O. – TLUSTOŠ, P. Metabolic transformation and urinary excretion of selenium (Se) in rats fed a Se-enriched defatted rapeseed (Brassica napus, L.) diet. Metallomics, 2018, roč. 10, č. 4, s. 579-586. ISSN: 1756-5901.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Effects of tapeworm infection on absorption and excretion of zinc and cadmium by experimental rats. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 35, s. 35464-35470. ISSN: 0944-1344.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – **STRAKA, M. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – JAKL, M. – **RYŠLAVÁ, H. Does resveratrol retain its antioxidative properties in wine? Redox behaviour of resveratrol in the presence of Cu(II) and tebuconazole. Food Chemistry, 2018, roč. 262, č. Oct, s. 221-225. ISSN: 0308-8146.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Ability of natural attenuation and phytoremediation using maize (Zea mays L.) to decrease soil contents of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) derived from biomass fly ash in comparison with PAHs-spiked soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, roč. 153, č. May, s. 16-22. ISSN: 0147-6513.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Removal of soil polycyclic aromatic hydrocarbons derived from biomass fly ash by plants and organic amendments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 88-94. ISSN: 1214-1178.

TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – **KUNZOVÁ, E. – **HLISNIKOVSKÝ, L. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. Nutrient status of soil and winter wheat (Triticum aestivum L.) in response to long-term farmyard manure application under different climatic and soil physicochemical conditions in the Czech Republic. Archives of Agronomy and Soil Science, 2018, roč. 64, č. 1, s. 70-83. ISSN: 0365-0340.

FRÖHLICHOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. An assessment of the risk of element contamination of urban and industrial areas using Taraxacum sect. Ruderalia as a bioindicator. Environmental Monitoring and Assessment, 2018, roč. 190, č. 3, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – **ARANDA, E. – TLUSTOŠ, P. A comparative study to evaluate natural attenuation, mycoaugmentation, phytoremediation, and microbial-assisted phytoremediation strategies for the bioremediation of an aged PAH-polluted soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, roč. 147, č. Jan, s. 165-174. ISSN: 0147-6513.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Effects of summer and winter harvesting on element phytoextraction efficiency of Salix and Populus clones planted on contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2018, roč. 20, č. 5, s. 499-506. ISSN: 1522-6514.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Mehlich 3 extractant used for the evaluation of wheat-available phosphorus and zinc in calcareous soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1214-1178.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar, wood ash and humic substances mitigating trace elements stress in contaminated sandy loam soil: Evidence from an integrative approach. Chemosphere, 2018, roč. 203, č. JUL 2018, s. 228-238. ISSN: 0045-6535.

SZÁKOVÁ, J. – **DZIAKOVÁ, M. – **KOZÁKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. The risk element uptake by chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert) growing in four different soils. Archives of Environmental Protection, 2018, roč. 44, č. 4, s. 12-21. ISSN: 2083-4772.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – **HANZLÍČEK, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV. Waste Forum, 2018, roč. 2, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1804-0195.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Soil carbon transformation in long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 578-586. ISSN: 1214-1178.

**PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **ROUBALOVÁ, R. – DREŠLOVÁ, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **ŠUSTR, V. – **ŠKANTA, F. – **PACHECO, N. – **BILEJ, M. Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 26, s. 26267-26278. ISSN: 0944-1344.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potential of Mehlich 3 method for extracting plant available sulfur in the Czech agricultural soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 455-462. ISSN: 1214-1178.

**MELČOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – PRAUS, L. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **MIKULÍK, K. – TLUSTOŠ, P. The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats. POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, 2018, roč. 21, č. 4, s. 731-740. ISSN: 1505-1773.

**VODIČKA, O. – **BARTÁČEK, J. – **KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. BČOV Pardubice – příjem a likvidace odpadních vod a kapalných odpadů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1210-3039.

**KOUBA, V. – **DOLEJŠ, P. – ŠVEHLA, P. – **ČEJKA, J. – **VODIČKA, O. – **BENÁKOVÁ, A. – **MÁCA, J. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV – 10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 5, s. 14-21. ISSN: 1210-3039.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou pro výnos a kvalitu zrna. Úroda, 2018, roč. 66, č. 3, s. 22-28. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, Praha, 2007. 167s. ISBN 978-80-86726-25-0.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. Mobilita prvků a látek v rhizosféře . Praha: ČZU v Praze, 2008. 150s. ISBN 978-80-213-1861-8.

MIMRA, M. – PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HABART, J. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. – MAREŠOVÁ, K. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Praha: Profi Press, 2009. 136s. ISBN 978-80-86726-32-8.

Kapitoly v odborné knize

MACEK, T. – PAVLÍKOVÁ, D. – MACKOVÁ, M. Applied bioremediation and phytoremediation. Soil biology. . Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. 1s. ISBN 3-540-210200-2. s. Phytoremediation of metals and inorganic pollutants, s. 135 - 157.

MACEK, T. – LOVECKÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Kompendium sanačních technologií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 1s. ISBN 80-86832-15-5. s. Fytoremediace a rhizoremediace, s. 20 - 24.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J.Plant accumulation capacity for potentially toxic elements

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – FUKSOVÁ, Z. – BALÍK, J. Phytoremediation Rhizoremediation. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4952-8. s. Exploitation of fast growing trees in metal remediation, s. 83 - 102.

BALÍK, J. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press, 2007. 1s. ISBN 978-80-86726-26-7. s. Výživa a hnojení ozimé řepky, s. 120 - 137.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – KOZLOVSKÝ, O. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Nová technologie výživy rostlin dusíkem – CULTAN, s. 33 - 35.

TLUSTOŠ, P. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Význam a využití pozvolna působících dusíkatých hnojiv, s. 27 - 29.

VANĚK, V. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Půdní úrodnost, s. 6 - 7.

MACEK, T. – UHLÍK, O. – JEČNÁ, K. – NOVÁKOVÁ, M. – LOVECKÁ, P. – REZEK, J. – DUDUKOVÁ, V. – ŠTURSA, P. – VRCHOTOVÁ, B. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Advances in applied bioremediation. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 1s. ISBN 978-3-540-89620-3. s. Advances in phytoremediation and rhizoremediation, s. 257 - 277.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. PHEs, Environment and Human Health. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2014, 467s. ISBN 978-94-017-8964-6. The behavior of potentially harmful trace elements in soil-plant system: examples from open-field case studies, s. 138-150.

PROCHÁZKOVÁ, D. – SUMAIRA, J. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. P. Ahmad and S. Rasool (Ed): Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance. USA: Academic Press - Elsevier, 2014, 544s. ISBN 978-0-12-800875-1. Reactive nitrogen species and the role of NO in abiotic stress, s. 249-266.

PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016, 368s. ISBN 978-1-119-08099-2. Sulphur: Role in alleviation of environmental stress in crop plants, s. 84-96.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SZÁKOVÁ, J. Plant Metal Interaction: Emerging Remediation Techniques. Amsterdam: Elsevier, 2016, 652s. ISBN 978-0-12-803158-2. Chapter 12 – Biological remediation of mercury-polluted environments, s. 311-334.

Patent

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 304528. 07.05.2014.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. Průtočné elektrochemické zařízení. Úřad průmyslového vlastnictví. 305266. 29.05.2015.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy, způsob kompostování biomasy a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306922. 02.08.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 306526. 11.01.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě, způsob její výroby a její použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307306. 11.04.2018.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **HANZLÍČEK, T. – **ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva, granule pro hnojení rostlin, způsob jejich výroby a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307190. 25.01.2018.

Výsledky s právní ochranou

Zařízení k měření složení a objemu plynu Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. František Jelínek, 2010

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 23596. 26.03.2012.

TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 26846. 24.04.2014.

ŠYC, M. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – UCEKAJ, V. Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 27624. 18.12.2014.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. Pěstební substrát s podílem kompostovaného separátu. Úřad průmyslového vlastnictví. 28901. 30.11.2015.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 29259. 15.03.2016.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. Column Profiles. -- Neuvedený název vydavatele --. 004555688-0001. 19.12.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANZLÍČEK, T. – ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva a granule pro hnojení rostlin. -- Neuvedený název vydavatele --. 30482. 14.03.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 30830. 11.07.2017.

Certifikované metodiky

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy, The ash quality monitoring of biomass combustion, ash; biomass; nutrients; pH; risk elements; polycyclic aromatic hydrocarbons; legislation; economy, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79077/2012 - 17221, snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh, omezení skládkování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Bilance dusíku v zemědělství, Nitrogen balance in agriculture, nitrogen; soil; N uptake; nitrogen efficiency, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 192935/2012-17221, Zvýšení efektivity hnojení N, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a kvality produkce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Systém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů, Method of nitrogen fertilization CULTAN for grass and grass-clover mixtures, ammonium nitrogen; N application technique; plant; N uptake, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 201542/2012-17221, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MÜHLBACHOVÁ, G. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – HABART, J. Fytoremediační technologie podporované fytoextrakce, The phytoremediation technology of the induced phytoextraction, phytoextraction; cadmium; lead; remediation; contaminated soil; ethylendiaminotetraacetic acid, 2012, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79175/2012-MZE-17221, Zvýšení účinnosti fytoextrakce olova z kontaminovaných půd, aplikace levnější tekuté formy EDTA, úspora nákladů na aplikaci, aplikace nízkých dávek EDTA, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování bioodpadů, Vermicomposting of biowaste, biowaste; sustainable technology; vermicomposting; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2422-0, Osvědčení č. j. 81090/2013-MZE-17221, Náklady za určité období jsou v důsledku srovnatelné s klasickým kompostováním, není však zde nutné neustálé překopávání a kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než u běžného kompostu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.12.2013,

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. – BAZALOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic, Determination of physical and chemical properties of solid and liquid components of digestate from biogas stations, digestate; biogas station; solid phase of digestate; nitrogen; growing media, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM I/2014, Osvědčení č. 3101/2015-MZE-17221, Metodika udává přehled orientačních nákladů na pořízení vybavení laboratoře a parametrů a živin popsanými metodami., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 20.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu, The biomass ash application on the agricultural land, biomass ash; fertilizing; plant growth; liming effect; soil properties; field experiments; legislation; economic aspects, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM II/2014, Osvědčení č. 2084/2015-MZE-17221, Metodika vyčísluje úsporu nákladů na skládkování a minerální hnojiva při použití popelů ze spalování biomasy na zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 16.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy, Storing, transporting and pre-treating of contaminated biomass, contaminated biomass; risk element release, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM III/2014, číslo osvědčení: 922/2015-MZE-17221, Ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ (50 – 60 %) vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 13.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. On-line mapa zdrojů popela z biomasy, On-line map of biomass ash sources, on-line map, biomass ash sources, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, On-line mapa zdrojů popela, Mapa zdrojů popela z biomasy představuje souborný online mapový výstup dokumentující aktuální rozložení zdrojů popela a zařízení, kde je možné popel z biomasy upravit do podoby aplikovatelného popela. Aplikace umožňuje filtrování energetických zdrojů ČR , V rámci využívání specializované mapy se neočekávají primární ekonomické přínosy, aplikace je uživatelům poskytnuta bezplatně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 24.01.2012, 01/2012

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. – HABART, J. – CHALOUPKOVÁ, Š. – TLUSTOŠ, P. Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů, Growing substrates with components based on solid phase of digestate, peat; growing substrates; solid phase of digestate; biogas station; flowers, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.: 73325/2016-MZE-17221, Pokud výrobce použije při přípravě substrátů sušený separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 650 Kč včetně dopravy. Cena sušeného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS Smržice, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti sušeného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč. Rozdíl v materiálových nákladech na 1 m3 substrátu mezi rašelinovým substrátem a substrátem se sušeným separátem činí 189 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 20.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

**JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOŠNÁŘ, Z. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů, Mycoremediation of selected persistant organic pollutants in soil using ligninolytic fungi grown on substrates from lignocelluosic materials, PAHs; mycoremediation, maize; Pleurotus ostreatus; Crucibulum leave, 2017, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ, Osvědčení č. 43590/2017-MZE-17221, Námi vyčíslené náklady na vyčištění 1 ha půdy kontaminované PAU jsou 1,50 mil. Kč v případě použití substrátu ze štěpky prorostlého hlívou a 1,64 mil. Kč při použití obilného substrátu prorostlého pohárovkou. Při přepočtu nákladů na vyčištění 1 t zeminy se náklady pohybují na úrovni 500,- Kč. Pokud by se půda s přídavky substrátů osela kukuřicí tak by se náklady zvýšily o 5970 Kč/ha při výsevu 80 000 zrn kukuřice, ale současně klesly o tržby za vyprodukovanou biomasu. Použitím námi navrhované metodiky na mykoremediace půd zatížených PAU pomocí substrátů z hub se výrazně sníží náklady, protože náklady potřebné na přečištění půdy kontaminované PAU například pomocí termické desorpce se pohybují v rozmezí 75 mil. Kč až 112,5 mil. Kč/ha kontaminované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.07.2017,

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – BAZALOVÁ, M. Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení, Changes in enzymatic activity and methods of its determination during the process of vermicomposting in the system of continuous feeding, enzymatic activity; vermicomposting; continuous feeding; physicochemical and biological parameters, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. 37473/2018-MZE-17221, Zvolené metody byly oceněny podle aktuálních cen chemikálií, přístrojového vybavení a pracnosti. Kalkulace byla provedena v Kč na 1 vzorek při třech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky a při čtyřech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky na multifunkčním modulárním readeru Tecan Infinite® M200. Byly uvedeny cenové analýzy při měření 1 vzorku ve čtyřech opakováních na UV/VIS spektrometru Lambda 25. Detailní kalkulaci pro měření zaplněné mikrotitrační destičky při čtyřech vzorkách ve třech opakováních a čtyřech enzymech. Podrobnosti jsou uvedeny v několika tabulkách v samotné certifikované metodice., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 29.06.2018,

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **ZBÍRAL, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P.; idPublikace = 77898; Název: Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3-- Neexistuje podtyp publikace --