×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Konference RPH

26. mezinárodní konference

Racionální použití hnojiv

zaměřená na nové trendy

ve vývoji a aplikaci hnojiv

 

čtvrtek 3. prosince 2020

online přes MS Teams

 

      Konference byla zaměřena na nové trendy ve vývoji dusíkatých hnojiv a dále na moderní aplikační technologie. Diskutována byla problematika hnojiv s inhibitory nitrifikace, s inhibitory ureázy i hnojiv s přídavkem zeolitů. Pozornost byla dále věnována uplatnění humínových látek ve výživě rostlin, mikrobiálním stimulantům i „nano-látkám“. Akcentována byla také otázka cíleného zonálního hnojení.