×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Konference RPH

24. mezinárodní konference

Racionální použití hnojiv

zaměřená na význam a uplatnění

mikroelementů ve výživě rostlin

 

pátek 16. listopadu 2018
FAPPZ ČZU v Praze
posluchárna AII

 

      Konference je zaměřena na význam mikroelementů v racionální výživě rostlin, především na současné poznatky o jejich úloze a uplatnění ve fyziologických procesech rostlin. Je věnována pozornost obsahu mikroelementů v půdách a podmínkám ovlivňujícím jejich přijatelnost. Je zdůrazněna rozdílná potřeba jednotlivých mikroelementů pro výživu rostlin a diskutována opatření pro optimalizaci příjmu živin.