×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Konference RPH

23. mezinárodní konference

Racionální použití hnojiv

zaměřená na význam

agrochemických rozborů půd

 

čtvrtek 30. listopadu 2017

aula ČZU v Praze

 

   Hlavní pozornost konference je soustředěna na vývoj agrochemických vlastností půd a důsledky, působené změnami ve struktuře a produkci rostlinné výroby, omezeného stavu zvířat a úrovně hnojení. Je hodnocen obsah přijatelných živin, pH a potřeba vápnění na běžných zemědělsky obdělávaných pozemcích a vybraných pozemcích bazálního monitoringu půd. Jsou hodnoceny metody sledování agrochemických rozborů půd, možnosti jejich doplnění a zpřesnění, zvláště pro intenzivně využívané pozemky. Je zdůrazněna nutnost využívání výsledků rozborů půd státní správou, vlastníky pozemků i pro hnojařská opatření.