×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Konference RPH


30. mezinárodní konference

Racionální použití hnojiv

zaměřená na mikroživiny v systému půda – rostliny – krmiva potraviny


čtvrtek 28. listopadu 2024

v aule ČZU v Praze

PREZENČNÍ FORMOU

 

      Konference „Racionální použití hnojiv“ (30. ročník) je zaměřena na význam mikroživin v racionální výživě rostlin, především na současné poznatky o jejich úloze a uplatnění ve fyziologických procesech rostlin. Je věnována pozornost stanovení obsahu mikroživin v půdách a podmínkám ovlivňujícím jejich přijatelnost. Je zdůrazňována rozdílná potřeba jednotlivých mikroživin pro výživu rostlin a diskutovány možnosti jejich fortifikace z hlediska výživy hospodářských zvířat, případně požadované kvality potravin. V souladu s principy ochrany životního prostředí jsou akcentovány možnosti využití organických hnojiv a odpadních látek jako zdroje mikroživin.

  

Historie konference (sborníků)

 WoS