×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Konference RPH


29. mezinárodní konference

Racionální použití hnojiv

zaměřená na nové trendy ve výživě a hnojení zemědělských plodin

v souvislosti se změnami v technologiích pěstování

   

čtvrtek 30. listopadu 2023

v aule ČZU v Praze

PREZENČNÍ FORMOU

 

      Konference „Racionální použití hnojiv“ (29. ročník) není věnována problematice jednotlivých živin, půdní organické hmotě, vápnění, ale prezentuje se zcela výjimečnou tématikou „Novými trendy ve výživě a hnojení zemědělských plodin“. V souvislosti s ochranou životního prostředí, s dynamickým rozvojem zemědělské techniky i novými minerálními hnojivy a jejich kvalitou se mění pěstební technologie (technologie strip till, zonální aplikace hnojiv, změna meziřádkové vzdálenosti – změna architektury porostu atd.). V souvislosti s trendem sekvestrace uhlíku v zemědělských půdách se stále více uplatňují bezorebné technologie, případně technologie s omezeným zpracováním. Na tyto faktory je nutno reagovat změnami v systému výživy i hnojení rostlin. Vzhledem k omezeným časovým možnostem je pozornost věnována pouze významným plodinám na orné půdě. Přitom garanti jednotlivých témat představují špičkové odborníky z univerzit i výzkumných ústavů. Proto také věříme, že na konferenci zazní kreativní a originální myšlenky a že rozšíří naše znalosti.

  

Historie konference (sborníků)

 WoS