×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Konference RPH

28. mezinárodní konference

Racionální použití hnojiv

zaměřená na problematiku

hnojení rostlin v době hospodářské krize

 

čtvrtek 1. prosince 2022

v aule ČZU v Praze

PREZENČNÍ FORMOU


      Předešlá konference byla zaměřena na významný makroelement – fosfor. Tento prvek je esenciální z hlediska výživy rostlin i zvířat, ale zároveň má značný vliv na kvalitu životního prostředí, zejména vod. S ohledem na omezená světová naleziště je zřejmé, že tento prvek je klíčový z hlediska dlouhodobé udržitelnosti rostlinné produkce v ČR i ve světě. Byla zde diskutována bilance fosforu v rostlinné produkci, vývoj zásoby fosforu v půdách, hodnocení různých extrakčních metod, příjem fosforu rostlinami. Dále byla pozornost věnována fosforečným hnojivům, včetně využití fosforu z odpadních látek (např. čistírenský kal upravený torefakcí a pyrolýzou), a samozřejmě moderním aplikačním technologiím.


Historie konference (sborníků)

WoS