×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Mehlich 3 extractant used for the evaluation of wheat-available phosphorus and zinc in calcareous soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1214-1178.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – BALÍK, J. Use of active microorganisms of Pseudomonas genus during cultivation of maize in field conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1214-1178.

**UMLAUFOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – **SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant transfer of risk elements within the area of an abandoned gold mine in Libčice, Czech Republic. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, roč. 53, č. 14, s. 1267-1276. ISSN: 1093-4529.

PRAČKE, K. – KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Trace element leaching from contaminated willow and poplar biomass – A laboratory study of potential risks. BIOMASS & BIOENERGY, 2018, roč. 112, č. May, s. 11-18. ISSN: 0961-9534.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Dvoustupňová úprava fugátu jako cesta k produkci procesní vody. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 2-4. ISSN: 1211-0760.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou pro výnos a kvalitu zrna. Úroda, 2018, roč. 66, č. 3, s. 22-28. ISSN: 0139-6013.

**KOUBA, V. – **DOLEJŠ, P. – ŠVEHLA, P. – **ČEJKA, J. – **VODIČKA, O. – **BENÁKOVÁ, A. – **MÁCA, J. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV – 10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 5, s. 14-21. ISSN: 1210-3039.

**VODIČKA, O. – **BARTÁČEK, J. – **KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. BČOV Pardubice – příjem a likvidace odpadních vod a kapalných odpadů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1210-3039.

SZÁKOVÁ, J. – **DZIAKOVÁ, M. – **KOZÁKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. The risk element uptake by chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert) growing in four different soils. Archives of Environmental Protection, 2018, roč. 44, č. 4, s. 12-21. ISSN: 2083-4772.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar, wood ash and humic substances mitigating trace elements stress in contaminated sandy loam soil: Evidence from an integrative approach. Chemosphere, 2018, roč. 203, č. JUL 2018, s. 228-238. ISSN: 0045-6535.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – **HANZLÍČEK, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV. Waste Forum, 2018, roč. 2, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1804-0195.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Soil carbon transformation in long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 578-586. ISSN: 1214-1178.

**PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **ROUBALOVÁ, R. – DREŠLOVÁ, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **ŠUSTR, V. – **ŠKANTA, F. – **PACHECO, N. – **BILEJ, M. Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 26, s. 26267-26278. ISSN: 0944-1344.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potential of Mehlich 3 method for extracting plant available sulfur in the Czech agricultural soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 455-462. ISSN: 1214-1178.

**MELČOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – PRAUS, L. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **MIKULÍK, K. – TLUSTOŠ, P. The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats. POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, 2018, roč. 21, č. 4, s. 731-740. ISSN: 1505-1773.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **TAUŠNEROVÁ, H. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Stabilization of different starting materials through vermicomposting in a continuous-feeding system: Changes in chemical and biological parameters. Waste Management, 2017, roč. 62, č. 4, s. 33-42. ISSN: 0956-053X.

**MALIŠOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – **MESTEK, O. Speciační analýza rtuti ve vzorcích suchozemských rostlin. Chemicke listy, 2017, roč. 111, č. 4, s. 264-268. ISSN: 0009-2770.

OCHECOVÁ, P. – MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Fertilization efficiency of wood ash pellets amended by gypsum and superphosphate in the ryegrass growth. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-54. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – PRAUS, L. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of foliar selenium application on oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by rainfall and soil characteristics. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 9, s. 1240-1254. ISSN: 0365-0340.

**RÝDLOVÁ, M. – **RŮNOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – **HAKENOVÁ, A. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MELČOVÁ, M. – **TRUHLÁŘOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. The response of macro- and micronutrient nutrient status and biochemical processes in rats fed on a diet with selenium-enriched defatted rapeseed and/or vitamin E supplementation. BioMed Research International, 2017, roč. 2017, č. , s. 1-13. ISSN: 2314-6141.

HANČ, A. – OCHECOVÁ, P. – **VAŠÁK, F. Changes of parameters during composting of bio-waste collected over four seasons. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1751-1764. ISSN: 0959-3330.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Long-term application of organic matter based fertilisers: Advantages or risks for soil biota? A review. ENVIRONMENTAL REVIEWS, 2017, roč. 25, č. 4, s. 408-414. ISSN: 1181-8700.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. The identification of risk and essential elements along the strobila of the rat tapeworm Hymenolepis diminuta. JOURNAL OF HELMINTHOLOGY, 2017, roč. 91, č. 5, s. 555-560. ISSN: 0022-149X.

**TURKOVÁ, S. – **VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. – **ŠTŮLOVÁ, K. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **OTRUBA, V. – **KANICKÝ, V. Study of metal accumulation in tapeworm section using laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS). MICROCHEMICAL JOURNAL, 2017, roč. 133, č. Jul, s. 380-390. ISSN: 0026-265X.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. Regulation of macro, micro, and toxic element uptake by Salix × smithiana using liming of heavily contaminated soils. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, roč. 17, č. 5, s. 1279-1290. ISSN: 1439-0108.

**ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. Cadmium toxicity induced contrasting patterns of concentrations of free sarcosine, specific amino acids and selected microelements in two Noccaea species. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. High-performance system for partial nitritation of reject water resistant to temperature fluctuation. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2017, roč. 71, č. 9, s. 1657-1668. ISSN: 0366-6352.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **VAŠÁK, F. Relation between nitrogen nutrition index and production of spring malting barley. International Journal of Plant Production, 2017, roč. 11, č. 3, s. 379-388. ISSN: 1735-6814.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can liming change root anatomy, biomass allocation and trace element distribution among plant parts of Salix x smithiana in trace element-polluted soils?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, roč. 24, č. 23, s. 19201-19210. ISSN: 0944-1344.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Yield formation, qualitative parameters of winter wheat grain and crop damage depending on method of nitrogen fertilizer application (“controlled uptake long term ammonium nutrition” or split application). Romanian Agricultural Research, 2017, roč. 34, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1222-4227.

PAVLÍKOVÁ, D. – **ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. The contents of free amino acids and elements in As-hyperaccumulator Pteris cretica and non-hyperaccumulator Pteris straminea during reversible senescence. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 10, s. 455-460. ISSN: 1214-1178.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – **KRULÍKOVSKÁ, T. – **PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. Biochar physicochemical parameters as a result of feedstock material and pyrolysis temperature: predictable for the fate of biochar in soil?. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2017, roč. 39, č. 6, s. 1381-1395. ISSN: 0269-4042.

HANČ, A. – ČÁSTKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. – **CAJTHAML, T. Dynamics of a vertical-flow windrow vermicomposting system. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2017, roč. 35, č. 11, s. 1121-1128. ISSN: 0734-242X.

**DVOŘÁK, T. – SZÁKOVÁ, J. – KROULÍKOVÁ, S. – KOŠNÁŘ, Z. – HOLEČKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Content of inorganic and organic pollutants and their mobility in bottom sediment from the Orlík water reservoir (Vltava river, Czech Republic). Soil & Sediment Contamination, 2017, roč. 26, č. 6, s. 584-604. ISSN: 1532-0383.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku biologickou nitrifikací a tepelným zahuštěním. Waste Forum, 2017, roč. 10, č. 4, s. 299-309. ISSN: 1804-0195.

KROULÍKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate and superphosphate application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe, Mn) in contaminated soils. Environmental Engineering and Management Journal, 2017, roč. 16, č. 12, s. 2901-2910. ISSN: 1582-9596.

JAKL, M. – **FANFRLÍK, J. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Mimicking of cyproconazole behavior in the presence of Cu and Zn. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2017, roč. 31, č. 23, s. 2043-2050. ISSN: 0951-4198.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **PANOVA, M. – PRAČKE, K. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. The improvement of multi-contaminated sandy loam soil chemical and biological properties by the biochar, wood ash, and humic substances amendments. Environmental Pollution, 2017, roč. 229, č. Oct, s. 516-524. ISSN: 0269-7491.

**ZEMANOVÁ, V. – PRAČKE, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Effect of biochar application on the content of nutrients (Ca, Fe, K, Mg, Na, P) and amino acids in subsequently growing spinach and mustard. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **STEJSKALOVÁ, T. – **GARCÍA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Risk element immobilization/stabilization potential of fungal-transformed dry olive residue and arbuscular mycorrhizal fungi application in contaminated soils. Journal of Environmental Management, 2017, roč. 201, č. Oct, s. 110-119. ISSN: 0301-4797.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. The influence of temperature fluctuation on the stability of partial nitritation applied for reject water treatment. Environment Protection Engineering, 2017, roč. 43, č. 1, s. 87-99. ISSN: 0324-8828.

TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – KOUBOVÁ, K. The long-term variation of Cd and Zn hyperaccumulation by Noccaea spp and Arabidopsis halleri plants in both pot and field conditions. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 2, s. 110-115. ISSN: 1522-6514.

PERNÁ, I. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HANZLÍČEK, T. – TLUSTOŠ, P. Determination of plant-available nutrients in two wood ashes: the influence of combustion conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2016, roč. 47, č. 13-14, s. 1664-1674. ISSN: 0010-3624.

GABRIEL, J. – ŠVEC, K. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Translocation of mercury from substrate to fruit bodies of Panellus stipticus, Psilocybe cubensis, Schizophyllum commune and Stropharia rugosoannulata on oat flakes. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, roč. 125, č. 3, s. 184-189. ISSN: 0147-6513.

MYŠKA, A. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – KOPLÍK, R. – ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 11, s. 496-505. ISSN: 1212-1819.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2016, roč. 217, č. N, s. 186-189. ISSN: 0960-8524.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – SLOUP, S. How the tapeworm Hymenolepis diminuta affects zinc and cadmium accumulation in a host fed a hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 19, s. 19126-19133. ISSN: 0944-1344.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Effects of sewage sludge application on biomass production and concentrations of Cd, Pb and Zn in shoots of Salix and Populus clones: Improvement of phytoremediation efficiency in contaminated soils. BioEnergy Research, 2016, roč. 9, č. 3, s. 809-819. ISSN: 1939-1234.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Sekundární vliv limitace kyslíku na zastoupení produktů nitrifikace při čištění odpadních vod. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 2, s. 144-148. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. Spojení elektrochemických metod s hmotnostní spektrometrií – potenciál pro analytickou a fyzikální chemii a biochemii. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 1, s. 31-39. ISSN: 0009-2770.

SZÁKOVÁ, J. – BUREŠOVÁ, A. – PRAUS, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – GABRIEL, J. – SYSALOVÁ, J. – ČERVENKA, R. – KOMÁREK, J. – GROHOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. The response of mercury (Hg) transformation in soil to sulfur compounds and sulfur-rich biowaste application. Environmental Earth Sciences, 2016, roč. 75, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1866-6280.

SZÁKOVÁ, J. – KRÝCHOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. The risk element contamination level in soil and vegetation at the former deposit of galvanic sludges. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2016, roč. 16, č. 3, s. 924-938. ISSN: 1439-0108.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – MACIAK, M. Changes in nutrient plant availability in loam and sandy clay loam soils after wood fly and bottom ash amendment. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 2, s. 487-497. ISSN: 0002-1962.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – BŘENDOVÁ, K. The effect of NPK fertilizer with different nitrogen solubility on growth, nutrient uptake and use by chrysanthemum. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2016, roč. 39, č. 7, s. 993-1000. ISSN: 0190-4167.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Rapid achievement of nitrification in CSTR and SBR treating reject water at high ammonia levels. Desalination and Water Treatment, 2016, roč. 57, č. 34, s. 15958-15969. ISSN: 1944-3994.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon content in fly ash and bottom ash of biomass incineration plants in relation to the operating temperature and unburned carbon content. Science of the Total Environment, 2016, roč. 563-564, č. 1, s. 53-61. ISSN: 0048-9697.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. – PAČES, O. An electrochemical device generating metal ion adducts of organic compounds for electrospray mass spectrometry. ELECTROCHIMICA ACTA, 2016, roč. 211, č. 1, s. 787-793. ISSN: 0013-4686.

BŘENDOVÁ, K. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 181, č. 10, s. 637-645. ISSN: 0301-4797.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KLOUZA, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic and inorganic amendment application on mercury-polluted soils: effects on soil chemical and biochemical properties. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 14, s. 14254-14268. ISSN: 0944-1344.

DRAHOŇOVSKÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. – TREMLOVÁ, J. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Selenium uptake, transformation and inter-element interactions by selected wildlife plant species after foliar selenate application. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 125, č. 5, s. 12-19. ISSN: 0098-8472.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Effect of organic and mineral fertilizers on yield parameters and quality of wheat grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1211-3174.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – GOLKA, V. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of arsenic compounds in Plantaginaceae and Cyperaceae plants growing in contaminated soil. CHEMISTRY AND ECOLOGY, 2016, roč. 32, č. 10, s. 919-936. ISSN: 0275-7540.

HOVORKA, M. – SZÁKOVÁ, J. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – BLANC ACEBAL, M. – GARCÍA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. Risk element sorption/desorption characteristics of dry olive residue: a technique for the potential immobilization of risk elements in contaminated soils. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 22, s. 22614-22622. ISSN: 0944-1344.

TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – HŮLKA, M. – **PATÁKOVÁ, M. – **KUNZOVÁ, E. – SZÁKOVÁ, J. Mobility and plant availability of risk elements in soil after long-term application of farmyard manure. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 23, s. 23561-23572. ISSN: 0944-1344.

JAKL, M. – VECKOVÁ, E. – SZÁKOVÁ, J. Repellents preventing hoofed game browsing can alter the mobility of nutrients in soil. Water Air and Soil Pollution, 2016, roč. 227, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0049-6979.

ŽÁKOVÁ, N. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant-feed transport of selenium and other essential micronutrients in diet of sport and recreational horses at two different locations. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 317-325. ISSN: 1230-1388.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. Evaluating of soil sulfur forms changes under different fertilizing systems during long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 9, s. 408-415. ISSN: 1214-1178.

KOUBOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Lead accumulation ability of selected plants of Noccaea spp.. Soil & Sediment Contamination, 2016, roč. 25, č. 8, s. 882-890. ISSN: 1532-0383.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Hnojení ozimých obilnin na jaře. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 73-76. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – JAVOR, T. Síra - přeceňovaná nebo podceňovaná živina ve výživě ozimé řepky?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 10, s. 25-28. ISSN: 0139-6013.

SLÁDKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HAVELCOVÁ, M. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The contents of selected risk elements and organic pollutants in soil and vegetation within a former military area. Soil & Sediment Contamination, 2015, roč. 24, č. 3, s. 325-342. ISSN: 1532-0383.

KLOGNEROVÁ, K. – VOSMANSKÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. Vliv pěstebních podmínek na speciaci selenu v tkáních řepky olejky. Chemicke listy, 2015, roč. 109, č. 3, s. 216-222. ISSN: 0009-2770.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Soil pH changes in long-term field experiments with different fertilizing systems. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 19-23. ISSN: 1801-5395.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Hnojení substrátů s přídavkem separovaného digestátu. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 54-57. ISSN: 1213-7596.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Fatty acid profiles of ecotypes of hyperaccumulator Noccaea caerulescens growing under cadmium stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2015, roč. 180, č. 1, s. 27-34. ISSN: 0176-1617.

VÁLEK, P. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KŘIVSKÁ, D. Can the hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri in feed influence a given consumer organism (Rattus norvegicus var. alba)?. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2015, roč. 95, č. 1, s. 116-121. ISSN: 0007-4861.

VACULOVIČ, T. – WARCHILOVÁ, T. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – OTRUBA, V. – KANICKÝ, V. Influence of laser ablation parameters on trueness of imaging. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, roč. 351, č. 1, s. 296-302. ISSN: 0169-4332.

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Comparison of point injection and top-dressing application of nitrogen fertilizers with sulphur addition in winter rape (Brassica napus L.) in the Czech Republic. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 247-258. ISSN: 1332-9049.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SAGOVÁ-MAREČKOVÁ, M. – OMELKA, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The influence of soil organic carbon on interactions between microbial parameters and metal concentrations at a long-term contaminated site. Science of the Total Environment, 2015, roč. 502, č. 1, s. 218-223. ISSN: 0048-9697.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – CAJTHAML, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Changes in soil microbial community functionality and structure in a metal-polluted site: The effect of digestate and fly ash applications. Journal of Environmental Management, 2015, roč. 162, č. 1, s. 63-730. ISSN: 0301-4797.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of risk elements by willow and poplar trees. International Journal of Phytoremediation, 2015, roč. 17, č. 5, s. 414-421. ISSN: 1522-6514.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NOVÁKOVÁ, K. – NAVRÁTIL, T. – ŠÁDEK, V. Binding abilities of copper to phospholipids and transport of oxalate. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2015, roč. 146, č. 5, s. 831-837. ISSN: 0026-9247.

RŮŽIČKOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of soil risk element contamination level on the element contents in Ocimum basilicum L.. Archives of Environmental Protection, 2015, roč. 41, č. 2, s. 47-53. ISSN: 0324-8461.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BURÁŇOVÁ, Š. – BALÍK, J. – JENÍČEK, P. Direct and indirect effects of oxygen limitation on nitrification process applied to reject water treatment. Desalination and Water Treatment, 2015, roč. 56, č. 3, s. 598-607. ISSN: 1944-3994.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Influence of mineral and organic fertilizers on yield and nitrogen efficiency of winter wheat. International Journal of Plant Production, 2015, roč. 9, č. 2, s. 257-271. ISSN: 1735-6814.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. Processing separated digestate by vermicomposting technology using earthworms of the genus Eisenia. International Journal of Environmental Science and Technology, 2015, roč. 12, č. 4, s. 1183-1190. ISSN: 1735-1472.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – KYJAKOVÁ, P. Changes in the contents of amino acids and the profile of fatty acids in response to cadmium contamination in spinach. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 285-290. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – PEGOVÁ, K. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Soil-to-plant transfer of native selenium for wild vegetation cover at selected locations of the Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, roč. 187, č. 6, s. 358-366. ISSN: 0167-6369.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Biochar immobilizes cadmium and zinc and improves phytoextraction potential of willow plants on extremely contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 303-308. ISSN: 1214-1178.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Popel z biomasy – významný zdroj živin pro zemědělskou půdu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1803-0394.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Effect of influent nitrogen concentration on feasibility of short-cut nitrification during wastewater treatment in activated sludge systems. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2015, roč. 69, č. 7, s. 921-929. ISSN: 0366-6352.

MÍCHAL, P. – ROSENBERG, T. – JELÍNEK, F. Moderní laboratoř bioplynu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 4, s. 18-18. ISSN: 1803-0394.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. – NEČADA, S. Zkrácená nitrifikace kalové vody v pokusné poloprovozní jednotce. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1211-0760.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of P, K, Ca, Mg, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in wood and bark age classes of willows and poplars used for phytoextraction on soils contaminated by risk elements. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 23, s. 18801-18813. ISSN: 0944-1344.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on fertilizer application. Cereal Research Communications, 2015, roč. 43, č. 3, s. 515-524. ISSN: 0133-3720.

DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. Substráty pro trvalky s kompostovaným separátem. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. The effectiveness of various treatments in changing the nutrient status and bioavailability of risk elements in multi-element contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 18, s. 14325-14336. ISSN: 0944-1344.