×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SILES, J. – CAJTHAML, T. – GARCIA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of digestate and fly ash applications on soil functional properties and microbial communities. European Journal of Soil Biology, 2015, roč. 71, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1164-5563.

ŠINDELÁŘOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – PRAUS, L. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The response of broccoli (Brassica oleracea convar. italica) varieties on foliar application of selenium: uptake, translocation, and speciation. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure& Risk Assessment, 2015, roč. 32, č. 12, s. 2027-2038. ISSN: 1944-0049.

ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – MUŽÍK, J. Vliv hnojení, stanoviště a průběhu počasí na výnosové parametry jarního ječmene. Úroda, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 42-48. ISSN: 0139-6013.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can biochar from contaminated biomass be applied into soil for remediation purposes?. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 6, s. 1-12. ISSN: 0049-6979.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KOPECKÝ, O. – KŘIVSKÁ, D. – LANGROVÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Bioaccessibility versus bioavailability of essential (Cu, Fe, Mn, and Zn) and toxic (Pb) elements from phyto hyperaccumulator Pistia stratiotes: potential risk of dietary intake. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, roč. 63, č. 8, s. 2344-2354. ISSN: 0021-8561.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Emise oxidu dusíku při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 15-19. ISSN: 1211-0760.

KOUBA, V. – CATRYSSE, M. – STRYJOVÁ, H. – JONATOVÁ, I. – VOLCKE, E. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. The impact of influent total ammonium nitrogen concentration on nitrite-oxidizing bacteria inhibition in moving bed biofilm reactor. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2014, roč. 69, č. 6, s. 1227-1233. ISSN: 0273-1223.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The influence of fertilization by controlled ammonium nutrition (CULTAN) on maize yield, N uptake and content of nitrates in soils with a high content of mineral nitrogen. Romanian Agricultural Research, 2014, roč. 31, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1222-4227.

VLČKOVÁ, V. – MALINOVÁ, M. – KOUBKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration and physiological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 416-427. ISSN: 1212-1819.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The impact of increased soil risk elements on carotenoid contents. Central European Journal of Biology -Print version, 2014, roč. 9, č. 7, s. 678-685. ISSN: 1895-104X.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The impact of nitrogen fertilizer injection on kernel yield and yield formation of maize. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of precipitation amount during grain filling on nitrogen uptake and grain yield of spring barley fertilized by ammonium injection. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 2, s. 338-345. ISSN: 0133-3720.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. – HANČ, A. – JENÍČEK, P. Inhibition effect of free ammonia and free nitrous acid on nitrite-oxidising bacteria during sludge liquor treatment: influence of feeding strategy. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2014, roč. 68, č. 7, s. 871-878. ISSN: 0366-6352.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Influence of long-term fertilizer application on changes of the content of Mehlich-3 estimated soil macronutrients. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 151-157. ISSN: 1214-1178.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius. Plant and Soil, 2014, roč. 379, č. 1-2, s. 231-245. ISSN: 0032-079X.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of nitrogen injection application on zinc and iron uptake by winter wheat and spring barley. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 1, s. 39-48. ISSN: 1332-9049.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – FANFRLÍK, J. – NORKOVÁ, R. – JAKL, M. – HOBZA, P. Theoretical insight into the stabilization of triazole fungicides via their interactions with dications. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2014, roč. 359, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1387-3806.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Energetické využití kompostů. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. 2, s. 20-22. ISSN: 1802-2391.

JAKL, M. – STRAKA, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ROITHOVÁ, J. Formation and stability of calcium complexes of dimethyl sulfoxide in water. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2014, roč. 360, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1387-3806.

BALÁN, J. – VOSMANSKÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. Speciační analýza selenu v odtučněném řepkovém šrotu. Chemicke listy, 2014, roč. 108, č. 3, s. 256-263. ISSN: 0009-2770.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The long-term effect of zinc soil contamination on selected free amino acids playing an important role in plant adaptation to stress and senescence. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2014, roč. 100, č. , s. 166-170. ISSN: 0147-6513.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. Nitric oxide biosynthesis in plants – the short overview. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1214-1178.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Wheat and soil response to wood fly ash application in contaminated soils. Agronomy Journal, 2014, roč. 106, č. 3, s. 995-1002. ISSN: 0002-1962.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – PEKLOVÁ, Z. Effect of ammonium fertilization by CULTAN method on dry matter accumulation and dynamics of nitrogen uptake by maize. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 3, s. 581-588. ISSN: 1310-0351.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Chromium, nickel, cadmium, and lead accumulation in maize, sunflower, willow, and poplar. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, roč. 23, č. 3, s. 753-761. ISSN: 1230-1485.

ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, K. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZÍDEK, V. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 548-556. ISSN: 1212-1819.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KAŠPAROVSKÁ, K. – KOTLÍK, B. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. Methodological aspects of in vitro assessment of bio-accessible risk element pool in urban particulate matter. Biological Trace Element Research, 2014, roč. 161, č. 2, s. 216-222. ISSN: 0163-4984.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – VÁLEK, P. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Is the tapeworm able to affect tissue Pb-concentrations in white rat?. PARASITOLOGY, 2014, roč. 141, č. 6, s. 826-836. ISSN: 0031-1820.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Možnosti využití souhry různých faktorů za účelem potlačení činnosti nitratačních bakterií při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Cukrová řepa v interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Porovnání půdní reakce v dlouhodobých polních pokusech. Úroda, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Establishment of Bryum argenteum and concentrations of elements in its biomass on soils contaminated by As, Cd, Pb and Zn. ..., 2014, roč. 60, č. 11, s. 489-495. ISSN: N.

HANČ, A. – CHADIMOVÁ, Z. Nutrient recovery from apple pomace waste by vermicomposting technology. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 168, č. 1, s. 240-244. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. Differences in the mobility of Cd, Cu, Pb and Zn during composting of two types of household bio-waste collected in four seasons. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 168, č. 1, s. 204-213. ISSN: 0960-8524.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 426-432. ISSN: 1214-1178.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Energetické využití kompostů. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

PLÍVA, P. – HANČ, A. – FILIP, J. Kompostárny a vermikompostování. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. 3, s. 16-19. ISSN: 1802-2391.

MADARAS, M. – MAYEROVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – KOUBOVÁ, M. – FALTUS, M. Waste silicate minerals as potassium sources: a greenhouse study on spring barley. Archives of Agronomy and Soil Science, 2013, roč. 59, č. 5, s. 671-683. ISSN: 0365-0340.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – SCHRÖDER, D. A hyphenation of stripping voltammetry with electrospray ionization mass spectrometry; an effect of sodium perchlorate on ferrocene oxidation. International Journal of Electrochemical Science, 2013, roč. 8, č. 2, s. 1623-1634. ISSN: 1452-3981.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe and Mn) in contaminated soils. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 2, s. 577-589. ISSN: 1230-1485.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. Effects of exogenous nitric oxide on photosynthesis. Photosynthetica, 2013, roč. 51, č. 4, s. 483-489. ISSN: 0300-3604.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část – rizikové prvky, PAU). Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 67-75. ISSN: 1804-0195.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2013, roč. 22, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1210-3039.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. Results of fertilization of winter oil seed crop using nitrogen CULTAN in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 197-202. ISSN: 1211-3174.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Efektivní zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 32-36. ISSN: 1211-0760.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen application on spring barley (Hordeum vulgare L.) lodging. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 203-208. ISSN: 1211-3174.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The effect of injection application of ammonium fertilizer on the yield of maize. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1211-3174.

PROCHÁZKOVÁ, D. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – GICHNER, T. Zinc induces DNA damage in tobacco roots. Biologia Plantarum, 2013, roč. 57, č. 4, s. 783-787. ISSN: 0006-3134.

SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. – HANZLÍČEK, T. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2013, roč. 67, č. 11, s. 1376-1385. ISSN: 0366-6352.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Význam organických hnojiv v zahradních provozech. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 5, s. 68-70. ISSN: 1213-7596.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Fyzikální vlastnosti rašelinových substrátů se separovaným digestátem. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 2, s. 66-68. ISSN: 1213-7596.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, Z. The evaluation of nitrogen plant nutrition by CULTAN method under conditions of Czech Republic - a review. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, roč. 19, č. 4, s. 625-634. ISSN: 1310-0351.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Ztráty dusíku při produkci a aplikaci stájových hnojiv. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – PEKLOVÁ, Z. Hnojení ozimé řepky před založením porostu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 72-74. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Základní hnojení ozimých obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 48-52. ISSN: 0139-6013.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Inhibiční působení sloučenin dusíku při nitrifikaci odpadních vod. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 11, s. 892-896. ISSN: 0009-2770.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – MIKULOVÁ, B. – BALÍK, J. Vliv kolísání teploty na čištění odpadních vod s extrémním obsahem dusíku. Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 110-119. ISSN: 1804-0195.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermicomposting technology as a tool for nutrient recovery. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2013, roč. 15, č. 4, s. 431-439. ISSN: 1438-4957.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. The influence of slow-release fertilizers on potted chrysanthemum growth and nutrient consumption. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 385-391. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – NORKOVÁ, R. In-situ generation of copper cations and complexation with tebuconazole in a hyphenation of electrochemistry with mass spectrometry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2013, roč. 338, č. , s. 45-49. ISSN: 1387-3806.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Dynamics of the nitrogen uptake by spring barley at injection application of nitrogen fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 392-397. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of arsenic, cadmium, iron and zinc in leafy vegetables amended with urban particulate matter suspension . Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, roč. 93, č. 6, s. 1378-1384. ISSN: 0022-5142.

KAŠPAROVSKÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 4, s. 313-317. ISSN: 0009-2770.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti hliníku v pěstební směsi se separátem na změnu barvy kvetení hortenzie velkolisté. Zahradnictví, 2013, roč. , č. 8, s. 44-46. ISSN: 1213-7596.

SZÁKOVÁ, J. – NOVOSADOVÁ, Z. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 9, s. 430-441. ISSN: 1212-1819.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – NEUBERG, M. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Interactions between nitrogen nutrition and phytohormone levels in Festulolium plants. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 367-372. ISSN: 1214-1178.

MODLINGEROVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of intensive traffic on soil and vegetation risk element contents as affected by the distance from a highway. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 379-384. ISSN: 1214-1178.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen fertilization on yield and seed composition of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 11, s. 508-513. ISSN: 1214-1178.

VALTEROVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – KOPLÍK, R. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – MESTEK, O. Frakcionace a speciace As, Cd, a Zn v nadzemní biomase penízku modravého (Thlaspi cearulescens J. & C. Presl). Chemicke listy, 2012, roč. 106, č. 5, s. 392-397. ISSN: 0009-2770.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHNABLOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – VYTÁŠEK, R. – WILHELMOVÁ, N. The effect of risk elements in soil to nitric oxide metabolism in tobacco plants. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 10, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

ŽALUD, P. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Factors influencing uptake of contaminated particulate matter in leafy vegetables. Central European Journal of Biology -Print version, 2012, roč. 7, č. 3, s. 519-530. ISSN: 1895-104X.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – ŠVEHLA, P. Effect of composting on the mobility of arsenic, chromium and nickel contained in kitchen and garden waste. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, roč. 126, č. , s. 444-452. ISSN: 0960-8524.

JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUKEŠOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – PETRTÝL, M. Effect of lead in water on the absorption of copper, iron, manganese and zinc by sheep (Ovis aries) infected with sheep tapeworm (Moniezia expansa). Experimental Parasitology, 2012, roč. 131, č. 1, s. 52-56. ISSN: 0014-4894.

HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – ČERVENÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of quick lime and superphosphate additives on emergence and survival of Rumex obtusifolius seedlings in acid and alkaline soils contaminated by As, Cd, Pb, and Zn. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 561-567. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. Complexation of malic acid with cadmium(II) probed by electrospray ionization mass spectrometry. Talanta, 2012, roč. 90, č. , s. 63-68. ISSN: 0039-9140.

NORKOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. Formation of tebuconazole complexes with cadmium(II) investigated by electrospray ionization mass spectrometry. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 5, s. 2633-2640. ISSN: 0049-6979.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny). Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 204-210. ISSN: 1804-0195.

PUPÍKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – MESTEK, O. – TLUSTOŠ, P. Direct and subsequent effects of contaminated urban particulate matter on risk element mobility and plant-availability in soil. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, roč. 21, č. 6, s. 1807-1815. ISSN: 1230-1485.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsah chromu a dalších rizikových prvků v půdě v závislosti na vzdálenosti od technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-0337.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermicomposting of garden biowaste and sewage sludge. Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 103-110. ISSN: 1804-0195.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The heavy metal availability in long-term polluted soils as affected by EDTA and alfalfa meal treatments. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení účinnosti odlučování emisí Cr(VI) z technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1211-0337.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem. Zahradnictví, 2012, roč. 8, č. , s. 62-65. ISSN: 1213-7596.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic acid enhanced soil risk element (Cd, Pb and Zn) leaching and secondary bioconcentration in water lettuce (Pistia stratiotes L.) in the rhizofiltration process. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 4, s. 335-349. ISSN: 1522-6514.

MRNKA, L. – KUCHÁR, M. – CIESLAROVÁ, Z. – MATĚJKA, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – VOSÁTKA, M. Effects of endo- and ectomycorrhizal fungi on physiological parameters and heavy metals accumulation of two species from the family Salicaceae. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 1, s. 399-410. ISSN: 0049-6979.

SYSALOVÁ, J. – SÝKOROVÁ, I. – HAVELCOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – TREJTNAROVÁ, H. – KOTLÍK, B. Toxicologically important trace elements and organic compounds investigated in size-fractionated urban particulate matter collected near the Prague highway. Science of the Total Environment, 2012, roč. 437, č. , s. 127-136. ISSN: 0048-9697.

ŘEHOŘ, I. – KUBÍČEK, V. – KOTEK, J. – HERMANN, P. – SZÁKOVÁ, J. – LUKEŠ, I. Modification of nanocrystalline TiO(2) with phosphonate- and bis(phosphonate)-bearing macrocyclic complexes: sorption and stability studies. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, 2011, roč. 12, č , s. 1981-1989. ISSN: 1434-1948.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. – POKORNÝ, T. – FINDENIG, S. – BALÍK, J. The effect of soil contamination level and plant origin on contents of arsenic, cadmium, zinc, and arsenic compounds in Mentha aquatica L.. Archives of Environmental Protection, 2011, roč. 37, č 2, s. 109-121. ISSN: 0324-8461.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The influence of citric acid on mobility of radium and metals accompanying uranium phytoextraction. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 11, s. 526-531. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZINS, E. – SCHRÖDER, D. – NAVRÁTIL, T. A new approach to study cadmium complexes with oxalic acid in soil solution. Analytica Chimica Acta, 2011, roč. 693, č 1-2, s. 100-105. ISSN: 0003-2670.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – TREMLOVÁ, J. Methodological study of extraction procedures applied to urban particulate matter. Central European Journal of Chemistry, 2011, roč. 9, č 6, s. 1071-1079. ISSN: 1895-1066.

JANOUŠKOVÁ, M. – RYDLOVÁ, J. – PÜSCHEL, D. – SZÁKOVÁ, J. – VOSÁTKA, M. Extraradical mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi radiating from large plants depresses the growth of nearby seedlings in a nutrient deficient substrate. ..., 2011, roč. 21, č 7, s. 641-650.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Different types of N nutrition and their impact on endogenous cytokinin levels in Festulolium and Trifolium pratense L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 8, s. 381-387. ISSN: 1214-1178.

JANKOVSKÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – VÁLEK, P. – PETRTÝL, M. – KUDRNÁČOVÁ, M. Competition for minerals (Zn, Mn, Fe, Cu) and Cd between sheep tapeworm (Moniezia expansa) and its definitive host sheep (Ovis aries). Helminthologia, 2011, roč. 48, č. 4, s. 237-243. ISSN: 0440-6605.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical and spectrometric detection of low-molecular-weight organic acids and their complexes with metals. CURRENT ORGANIC CHEMISTRY, 2011, roč. 15, č 17, s. 2970-2982. ISSN: 1385-2728.