×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VAŠÍČKOVÁ, S. Infrared spectroscopy-based metabolomic analysis of maize growing under different nitrogen nutrition. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 533 - 540. ISSN: 1214-1178.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

UPRETY, D. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – KUNZOVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. Concentration of trace elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 3, s. 241-252. ISSN: 1385-1314.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X.

ŘEHOŘ, I. – KUBÍČEK, V. – KOTEK, J. – HERMANN, P. – LUKEŠ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUCE, V. – MULLER, R. – PETERS, J. H-1 NMR relaxivity of aqueous suspensions of titanium dioxide nanoparticles coated with a gadolinium(III) chelate of a DOTA-monoamide with a phenylphosphonate pendant arm. Journal of Materials Chemistry, 2009, roč. 19, č. 10, s. 1494 - 1500. ISSN: 0959-9428.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids. Electroanalysis, 2009, roč. 21, č. 0, s. 573 - 579. ISSN: 1040-0397.

SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – MIHOLOVÁ, D. Influence of elevated content of cadmium and arsenic in diet containing feeding yeast to organisms of rats. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 1 - 9. ISSN: 1212-1819.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Degradation of polychlorinated biphenyls in the rhizospere of rape, Brassica napus L.. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 82, č. 0, s. 727 - 731. ISSN: 0007-4861.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: soil contamination by trace elements after 65 years of Ca, N, P and K fertiliser application . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 83, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1385-1314.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

ONWUBUYA, K. – CUNDY, A. – PUSCHENREITER, M. – KUMPIENE, J. – BONE, B. – GREAVES, J. – TEASDALE, P. – MENCH, M. – TLUSTOŠ, P. – MIKHALOVSKY, S. – WAITE, S. – FRIESL-HANL, W. – MARSCHNER, B. – MÜLLER, I. Developing decision support tools for the selection of “gentle”. Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 0, s. 6132 - 6142. ISSN: 0048-9697.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury mercury by selected plants.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 295 - 304. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 11, s. 461 - 467. ISSN: 1214-1178.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – ENDRLOVÁ, D. Vliv amoniakálního a dusitanového dusíku na průběh nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusíkatého znečištění. Vodní hospodářství, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 256 - 259. ISSN: 1211-0760.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

GICHNER, T. – PATKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – ŽNIDAR, I. – MUKHERJEE, A. DNA damage in potato plants induced by cadmium, ethyl methanesulphonate and γ-rays. Environmental and Experimental Botany, 2008, roč. 62, č. 0, s. 113 - 119. ISSN: 0098-8472.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution. Central European Journal of Chemistry, 2008, roč. 6, č. 1, s. 71 - 79. ISSN: 1895-1066.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – MOTYKA, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Glutamate kinase as a potential biomarker of heavy metal stress in plants. . Ecotoxicology and Environmental Safety, 2008, roč. 70, č. 0, s. 223 - 230. ISSN: 0147-6513.

GICHNER, T. – ŽNIDAR, I. – SZÁKOVÁ, J. Evaluation of DNA damage, toxicity and mutagenicity induced by lead in tobacco plants. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2008, roč. 652, č. 0, s. 186 - 190. ISSN: 1383-5718.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The influence of organic fertilizers application on phosphorus and potassium bioavailability. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 6, s. 247 - 254. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BAZALOVÁ, M. Crop influence on mobile sulphur content and arylsulphatase activity in the plant rhizosphere. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 3, s. 100 - 107. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – GONDEK, K. Direct and subsequent effect of compost and poultry manure on the bioavailability of cadmium and copper. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 7, s. 271 - 278. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – BALÍK, J. Effect of soil sample treatment on an evaluation of trace element (Cu, Fe, Mn, Zn) mobility in soils. Transactions of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 137 - 144. ISSN: 1335-2334.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. Vliv amonného dusíku na metabolismus rostlin. Agrochémia, 2008, roč. 12, č. 4, s. 3 - 8. ISSN: 1335-2415.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – ŠILHA, J. – ČERNÝ, J. Spatial variability of total soil nitrogen and sulphur content at two conventionally managed fields. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 10, s. 413 - 419. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – NEDVĚD, V. The changes in microbial biomass C and N in a long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 5, s. 212 - 218. ISSN: 1214-1178.

NEDVĚD, V. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍKOVÁ, M. The changes of soil nitrogen and carbon contents in a long-term field experiment under different systems of N fertilization. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 11, s. 463 - 470. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Příspěvek k hodnocení škodlivých účinků toxikologicky významných prvků v prachových částicích . Ochrana ovzduší, 2008, roč. 21, č. 3, s. 7 - 14. ISSN: 1211-0337.

PAVLÍKOVÁ, D. – MACEK, T. – MACKOVÁ, M. – PAVLÍK, M. Monitoring native vegetation on dumpsite of PCB-contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2007, roč. 9, č. 0, s. 71 - 78. ISSN: 1522-6514.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Faktory ovlivňující změny pH rhizosféry. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 1, s. 9 - 15. ISSN: 1335-2415.

KUŽEL, S. – CÍGLER, P. – HRUBÝ, M. – VYDRA, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The effect of simultaneous magnesium application on the biological effects of titanium. . Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 1, s. 16 - 23. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The effect of potentially toxic elements and sewage sludge on the activity of regulatory enzyme glutamate kinase. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 201 - 206. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – JAKL, M. The fluctuation of copper content in oilseed rape (Brassica napus L.), plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1214-1178.

FINŽGAR, N. – TLUSTOŠ, P. – LEŠTAN, D. Relationship of soil properties to fractionation, bioavailability and mobility of lead and zinc in soil. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 225 - 238. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Mobility of important toxic analytes in urban dust and simulated air filters determined by sequential extraction and GFAAS/ICP-AES methods. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 271 - 275. ISSN: 0366-6352.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – JAKL, M. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. Influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on iron uptake and removal by oilseed rape plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 53 - 57. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. The influence of long-term sewage sludge application on the activity of phosphatases in the rhizosphere of plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 375 - 381. ISSN: 1214-1178.

SUDOVÁ, R. – PAVLÍKOVÁ, D. – MACEK, T. – VOSÁTKA, M. The effect of EDDS chelate and inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices on the efficacy of lead phytoextraction by two tobacco clones. Applied Soil Ecology, 2007, roč. 35, č. 0, s. 163 - 173. ISSN: 0929-1393.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHMEISSER, E. The response of pepper plants (Capsicum annum, L.) on soil amendment by inorganic and organic compounds of arsenic. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2007, roč. 52, č. 0, s. 38 - 46. ISSN: 0090-4341.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BATYSTA, M. Effect of Addition of Ameliorative Materials on the Distribution of As, Cd, Pb, and Zn in Extractable Soil Fractions . Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 276 - 281. ISSN: 0366-6352.

UNTERBRUNNER, R. – PUSCHENREITER, M. – SOMMER, P. – WIESHAMMER, G. – TLUSTOŠ, P. – ZUPAN, M. – WENZEL, W. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe. Environmental Pollution, 2007, roč. 148, č. 0, s. 107 - 114. ISSN: 0269-7491.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – NEDVĚD, V. The influence of different intensities of phosphorus fertilizing on available phosphorus contents in soils and uptake by plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 382 - 387. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 2. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 20 - 26. ISSN: 1335-2415.

MATĚJŮ, L. – ŠTĚPÁNKOVÁ, M. – BALÍK, J. Hygienizace čistírenských kalů a metody mikrobiologických rozborů. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 11, s. 4 - 7. ISSN: 1211-0760.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. Využití akumulace dusitanů při biologickém čištění odpadních vod . Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 776 - 781. ISSN: 0009-2770.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Změna pohyblivosti kadmia a zinku v čistírenských kalech. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 807 - 810. ISSN: 0009-2770.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 1. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 3, s. 22 - 26. ISSN: 1335-2415.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – VYSLOUŽILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – WEGER, J. – JAVORSKÁ, H. Variation in the uptake of Arsenic, Cadmium, Lead, and Zinc by different species of willows Salix spp. grown in contaminated soils. Central European Journal of Biology - Online version, 2007, roč. 2, č. 2, s. 254 - 275. ISSN: 1895-104X.

SZÁKOVÁ, J. – MIHALJEVIČ, M. – TLUSTOŠ, P. Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 0, s. 397 - 405. ISSN: 0009-2770.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HRUBÝ, J. – HARTMAN, I. – NAJMANOVÁ, J. – NEDĚLNÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BATYSTA, M. Removal of As, Cd, Pb, and Zn from contaminated soil by high biomass producing plants . Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 413 - 423. ISSN: 1214-1178.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŘÍNEK, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BALÍK, J. The effect of liming on cadmium, lead, and zinc uptake reduction by spring wheat grown in contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 1, s. 16 - 24. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Mobility assessment and validation of toxic elements in tunnel dust samples—Subway and road using sequential chemical extraction and ICP-OES/GF AAS measurements . Environmental Research, 2006, roč. 101, č. 0, s. 287 - 293. ISSN: 0013-9351.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. The response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to different concentrations of inorganic and organic compounds of arsenic. Biologia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 91 - 96. ISSN: 0006-3088.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Úloha vápníku v půdě a biochemický význam Ca v rostlině. Agrochémia, 2006, roč. 46, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1335-2415.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SÝKORA, K. – ČERNÝ, J. The fluctuation of molybdenum content in oilseed rape plants after application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 7, s. 301 - 307. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. Biologické postupy odstraňování dusíku z kapalné fáze anaerobně stabilizovaných materiálů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2006, roč. 15, č. 1, s. 14 - 17. ISSN: 1210-3039.

FUKSOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ŠICHOROVÁ, K. A Comparison of Phytoremediation Capability of Selected Plant Species for Given Trace Elements. Environmental Pollution, 2006, roč. 144, č. 1, s. 93 - 100. ISSN: 0269-7491.

GICHNER, T. – PATKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – DEMNEROVÁ, K. Toxicity and DNA damage in tobacco and potato plants growing on soil polluted with heavy metals. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2006, roč. 65, č. 0, s. 420 - 426. ISSN: 0147-6513.

JANOUŠKOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VOSÁTKA, M. Potential contribution of arbuscular mycorrhiza to cadmium immobilisation in soil. Chemosphere, 2006, roč. 65, č. 0, s. 1959 - 1965. ISSN: 0045-6535.

MÜHLBACHOVÁ, G. – TLUSTOŠ, P. Effects of liming on the microbial biomass and its activities in soils long-term contaminated by toxic elements. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 8, s. 345 - 352. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – WISNIOWSKA, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. The content of Mo, Mn, and Zn in oilseed rape plants and quality of seeds after application of different forms of nitrogen and sulphur fertilizers. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 1 - 6. ISSN: 1231-7098.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Accumulation capacity and remediation potential of several plant species on soils with different level of cadmium and zinc contamination. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 7 - 12. ISSN: 1231-7098.

RICHTROVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Arsenic, Cadmium, Lead and Zinc Uptake by Pteris cretica L. and Mentha aquatica L.. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 13 - 18. ISSN: 1231-7098.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The Cd mobility in incubated sewage sludge after ameliorative materials additions. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 2, s. 64 - 71. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Modifikace standardizované evropské metody postupné extrakce půdy pro hodnocení podílů vybraných prvků přijatelných rostlinou. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 0, s. 502 - 508. ISSN: 0009-2770.

Odborná monografie

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. Mobilita prvků a látek v rhizosféře . Praha: ČZU v Praze, 2008. 150s. ISBN 978-80-213-1861-8.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, Praha, 2007. 167s. ISBN 978-80-86726-25-0.

Kapitoly v odborné knize

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SZÁKOVÁ, J. Plant Metal Interaction: Emerging Remediation Techniques. Amsterdam: Elsevier, 2016, 652s. ISBN 978-0-12-803158-2. Chapter 12 – Biological remediation of mercury-polluted environments, s. 311-334.

PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016, 368s. ISBN 978-1-119-08099-2. Sulphur: Role in alleviation of environmental stress in crop plants, s. 84-96.

PROCHÁZKOVÁ, D. – SUMAIRA, J. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. P. Ahmad and S. Rasool (Ed): Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance. USA: Academic Press - Elsevier, 2014, 544s. ISBN 978-0-12-800875-1. Reactive nitrogen species and the role of NO in abiotic stress, s. 249-266.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. PHEs, Environment and Human Health. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2014, 467s. ISBN 978-94-017-8964-6. The behavior of potentially harmful trace elements in soil-plant system: examples from open-field case studies, s. 138-150.

MACEK, T. – UHLÍK, O. – JEČNÁ, K. – NOVÁKOVÁ, M. – LOVECKÁ, P. – REZEK, J. – DUDUKOVÁ, V. – ŠTURSA, P. – VRCHOTOVÁ, B. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Advances in applied bioremediation. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 1s. ISBN 978-3-540-89620-3. s. Advances in phytoremediation and rhizoremediation, s. 257 - 277.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – KOZLOVSKÝ, O. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Nová technologie výživy rostlin dusíkem – CULTAN, s. 33 - 35.

TLUSTOŠ, P. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Význam a využití pozvolna působících dusíkatých hnojiv, s. 27 - 29.

VANĚK, V. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Půdní úrodnost, s. 6 - 7.

BALÍK, J. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press, 2007. 1s. ISBN 978-80-86726-26-7. s. Výživa a hnojení ozimé řepky, s. 120 - 137.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – FUKSOVÁ, Z. – BALÍK, J. Phytoremediation Rhizoremediation. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4952-8. s. Exploitation of fast growing trees in metal remediation, s. 83 - 102.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J.Plant accumulation capacity for potentially toxic elements

MACEK, T. – LOVECKÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Kompendium sanačních technologií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 1s. ISBN 80-86832-15-5. s. Fytoremediace a rhizoremediace, s. 20 - 24.

MACEK, T. – PAVLÍKOVÁ, D. – MACKOVÁ, M. Applied bioremediation and phytoremediation. Soil biology. . Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. 1s. ISBN 3-540-210200-2. s. Phytoremediation of metals and inorganic pollutants, s. 135 - 157.

Patent

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku ze zemědělských bioplynových stanic nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. -- Neuvedený název vydavatele --. 307725. 13.02.2019.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **HANZLÍČEK, T. – **ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva, granule pro hnojení rostlin, způsob jejich výroby a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307190. 25.01.2018.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě, způsob její výroby a její použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307306. 11.04.2018.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy, způsob kompostování biomasy a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306922. 02.08.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 306526. 11.01.2017.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. Průtočné elektrochemické zařízení. Úřad průmyslového vlastnictví. 305266. 29.05.2015.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 304528. 07.05.2014.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.