×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The Impact of an Abandoned Uranium Mining Area on the Contamination of Agricultural Land in its Surroundings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 215, č. 1-4, s. 693 - 700. ISSN: 0049-6979.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic salts enhanced soil risk elements leaching and bioaccumulation in Pistia stratiotes. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 4, s. 166-172. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – NOVÁK, P. – DVOŘÁK, M. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Composition and parameters of household bio-waste in four seasons. Waste Management, 2011, roč. 31, č 7, s. 1450-1460. ISSN: 0956-053X.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Dependence of free alanine levels in Festulolium and Trifolium pretense L. on types of N nutrition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 147-152. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Impact of nitrogen fertilizer injection on grain yieldand yield formation of spring barley (Hordeum vulgare L.). Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 12, s. 547-552. ISSN: 1214-1178.

MADARAS, M. – KULHÁNEK, M. Změny zásoby draslíku v zemědělských půdách nehnojených draslíkem. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The use of water lettuce (Pistia atratiotes L.) for rhizofiltration of a highly polluted solution by cadmium and lead. International Journal of Phytoremediation, 2011, roč. 13, č 9, s. 859-872. ISSN: 1522-6514.

KOTALOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsahy vybraných polutantů v půdě a vegetačním pokryvu v ostravském městském obvodu zatíženém emisemi z průmyslové výroby. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č. 3, s. 24-31. ISSN: 1211-0337.

KAŠPAROVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv dopravy na obsah vybraných rizikových prvků v půdě a vegetaci v blízkosti dálnice D1. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č 3, s. 12-17. ISSN: 1211-0337.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Možnosti využití regulace koncentrace kyslíku při nitrifikaci kalové vody. Vodní hospodářství, 2011, roč. N, č. 10, s. 372-376. ISSN: 1211-0760.

PLÍVA, P. – HANČ, A. Jak vyrábět vermikompost?. Komunální technika, 2011, roč. 5, č 5, s. 41-45. ISSN: 1802-2391.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. The uptake of persistent organic pollutants by plants. Central European Journal of Biology -Print version, 2011, roč. 6, č 2, s. 223-235. ISSN: 1895-104X.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Distribution of polychlorinated bifenyl congeners in root vegetables. Polish Journal of Environmental Studies, 2011, roč. 20, č 1, s. 93-99. ISSN: 1230-1485.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Experimental Parasitology, 2010, roč. 126, č. 1, s. 130 - 134. ISSN: 0014-4894.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The Rengen Grassland experiment: bryophytes biomass and element concentrations after 65 years of fertilizer application. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, roč. 166, č. 1-4, s. 653-662. ISSN: 0167-6369.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: relationship between soil and biomass chemical properties, amount of elements applied, and their uptake. Plant and Soil, 2010, roč. 333, č. 1-2, s. 163-179. ISSN: 0032-079X.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. The effect of different nitrogen nutrition on proline and asparagine content in plant. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 7, s. 305 - 311. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Growth and metal uptake by plants grown in mono- and Dual culture in metal–contaminated soils. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 188 - 203. ISSN: 1532-0383.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Testování vlivu vybraných faktorů na průběh nitrifikace kalové vody. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 5, s. 343-348. ISSN: 0009-2770.

KALISZOVÁ, R. – JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere-soil-plant system. The root uptake role and consequences. . Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 3, s. 406 - 416. ISSN: 1018-4619.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. – NEUBERG, M. The contents of amino acids and sterols in maize plants growing under different nitrogen conditions. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 3, s. 125 - 132. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – STASZKOVÁ, L. – NEUBERG, M. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of arsenic contamination on amino acids metabolism in Spinacia oleracea L.. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, roč. 73, č. 6, s. 1309 - 1313. ISSN: 0147-6513.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the lead accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Ecotoxicology, 2010, roč. 19, č. 5, s. 928 - 932. ISSN: 0963-9292.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Comparison of willow and sunflower for uranium phytoextraction induced by citric acid. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2010, roč. 285, č. 2, s. 279 - 285. ISSN: 0236-5731.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – ŠULC, M. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Influence of parasitism on trace element contents in tissues of red fox (Vulpes vulpes) and its parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, roč. 58, č. 2, s. 469 - 477. ISSN: 0090-4341.

PAVLÍKOVÁ, D. – JANOUŠKOVÁ, M. Cadmium immobilization in the rhizosphere of arbuscular mycorrhizal plants by the fungal extraradical mycelium. Plant and Soil, 2010, roč. 332, č. 0, s. 511 - 520. ISSN: 0032-079X.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – VALTEROVÁ, B. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. The contents of risk elements, arsenic speciation, and possible interactions of elements and betalains in beetroot (Beta vulgaris, L.) growing in contaminated soil. Central European Journal of Biology - Online version, 2010, roč. 5, č. 5, s. 692 - 701. ISSN: 1895-104X.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – KOHOUTEK, A. Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č 12, s. 557-563. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 11 - 15. ISSN: 0139-6013.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.

NAVRÁTIL, T. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – MAREČEK, V. Study of charged particles transport across model and real phospholipid bilayers. Wseas Transactions on Environment and Development, 2010, roč. 3, č. 6, s. 208 - 219. ISSN: 1790-5079.

MALIŠOVÁ, K. – MESTEK, O. – KOMÍNKOVÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Frakcionace stopových prvků v listech vrby (Salix spp.). Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 0, s. 172-176. ISSN: 0009-2770.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení možného vlivu rizikových prvků obsažených v půdě na organismus člověka . Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 0, s. 349 - 352. ISSN: 0009-2770.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Vliv aplikace čistírenských kalů na výnos polních plodin. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 43 - 48. ISSN: 0139-6013.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování – perspektivní způsob nakládání s bioodpady. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 9, s. 32 - 32. ISSN: 1212-7779.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VAŠÍČKOVÁ, S. Infrared spectroscopy-based metabolomic analysis of maize growing under different nitrogen nutrition. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 533 - 540. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČÁSOVÁ, K. – NEDVĚD, V. Mineral and organic fertilization efficiency in long-term stationary experiments. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 28 - 36. ISSN: 1214-1178.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X.

ŘEHOŘ, I. – KUBÍČEK, V. – KOTEK, J. – HERMANN, P. – LUKEŠ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUCE, V. – MULLER, R. – PETERS, J. H-1 NMR relaxivity of aqueous suspensions of titanium dioxide nanoparticles coated with a gadolinium(III) chelate of a DOTA-monoamide with a phenylphosphonate pendant arm. Journal of Materials Chemistry, 2009, roč. 19, č. 10, s. 1494 - 1500. ISSN: 0959-9428.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids. Electroanalysis, 2009, roč. 21, č. 0, s. 573 - 579. ISSN: 1040-0397.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – MIHOLOVÁ, D. Influence of elevated content of cadmium and arsenic in diet containing feeding yeast to organisms of rats. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 1 - 9. ISSN: 1212-1819.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Degradation of polychlorinated biphenyls in the rhizospere of rape, Brassica napus L.. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 82, č. 0, s. 727 - 731. ISSN: 0007-4861.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: soil contamination by trace elements after 65 years of Ca, N, P and K fertiliser application . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 83, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1385-1314.

UPRETY, D. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – KUNZOVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. Concentration of trace elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 3, s. 241-252. ISSN: 1385-1314.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

ONWUBUYA, K. – CUNDY, A. – PUSCHENREITER, M. – KUMPIENE, J. – BONE, B. – GREAVES, J. – TEASDALE, P. – MENCH, M. – TLUSTOŠ, P. – MIKHALOVSKY, S. – WAITE, S. – FRIESL-HANL, W. – MARSCHNER, B. – MÜLLER, I. Developing decision support tools for the selection of “gentle”. Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 0, s. 6132 - 6142. ISSN: 0048-9697.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury mercury by selected plants.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 295 - 304. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 11, s. 461 - 467. ISSN: 1214-1178.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – ENDRLOVÁ, D. Vliv amoniakálního a dusitanového dusíku na průběh nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusíkatého znečištění. Vodní hospodářství, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 256 - 259. ISSN: 1211-0760.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.

GICHNER, T. – PATKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – ŽNIDAR, I. – MUKHERJEE, A. DNA damage in potato plants induced by cadmium, ethyl methanesulphonate and γ-rays. Environmental and Experimental Botany, 2008, roč. 62, č. 0, s. 113 - 119. ISSN: 0098-8472.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution. Central European Journal of Chemistry, 2008, roč. 6, č. 1, s. 71 - 79. ISSN: 1895-1066.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – MOTYKA, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Glutamate kinase as a potential biomarker of heavy metal stress in plants. . Ecotoxicology and Environmental Safety, 2008, roč. 70, č. 0, s. 223 - 230. ISSN: 0147-6513.

GICHNER, T. – ŽNIDAR, I. – SZÁKOVÁ, J. Evaluation of DNA damage, toxicity and mutagenicity induced by lead in tobacco plants. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2008, roč. 652, č. 0, s. 186 - 190. ISSN: 1383-5718.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The influence of organic fertilizers application on phosphorus and potassium bioavailability. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 6, s. 247 - 254. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BAZALOVÁ, M. Crop influence on mobile sulphur content and arylsulphatase activity in the plant rhizosphere. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 3, s. 100 - 107. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – GONDEK, K. Direct and subsequent effect of compost and poultry manure on the bioavailability of cadmium and copper. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 7, s. 271 - 278. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. Vliv amonného dusíku na metabolismus rostlin. Agrochémia, 2008, roč. 12, č. 4, s. 3 - 8. ISSN: 1335-2415.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – ŠILHA, J. – ČERNÝ, J. Spatial variability of total soil nitrogen and sulphur content at two conventionally managed fields. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 10, s. 413 - 419. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – NEDVĚD, V. The changes in microbial biomass C and N in a long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 5, s. 212 - 218. ISSN: 1214-1178.

NEDVĚD, V. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍKOVÁ, M. The changes of soil nitrogen and carbon contents in a long-term field experiment under different systems of N fertilization. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 11, s. 463 - 470. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Příspěvek k hodnocení škodlivých účinků toxikologicky významných prvků v prachových částicích . Ochrana ovzduší, 2008, roč. 21, č. 3, s. 7 - 14. ISSN: 1211-0337.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – BALÍK, J. Effect of soil sample treatment on an evaluation of trace element (Cu, Fe, Mn, Zn) mobility in soils. Transactions of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 137 - 144. ISSN: 1335-2334.

PAVLÍKOVÁ, D. – MACEK, T. – MACKOVÁ, M. – PAVLÍK, M. Monitoring native vegetation on dumpsite of PCB-contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2007, roč. 9, č. 0, s. 71 - 78. ISSN: 1522-6514.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Faktory ovlivňující změny pH rhizosféry. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 1, s. 9 - 15. ISSN: 1335-2415.

KUŽEL, S. – CÍGLER, P. – HRUBÝ, M. – VYDRA, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The effect of simultaneous magnesium application on the biological effects of titanium. . Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 1, s. 16 - 23. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The effect of potentially toxic elements and sewage sludge on the activity of regulatory enzyme glutamate kinase. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 201 - 206. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – JAKL, M. The fluctuation of copper content in oilseed rape (Brassica napus L.), plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1214-1178.

FINŽGAR, N. – TLUSTOŠ, P. – LEŠTAN, D. Relationship of soil properties to fractionation, bioavailability and mobility of lead and zinc in soil. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 225 - 238. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Mobility of important toxic analytes in urban dust and simulated air filters determined by sequential extraction and GFAAS/ICP-AES methods. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 271 - 275. ISSN: 0366-6352.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – JAKL, M. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. Influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on iron uptake and removal by oilseed rape plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 53 - 57. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. The influence of long-term sewage sludge application on the activity of phosphatases in the rhizosphere of plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 375 - 381. ISSN: 1214-1178.

SUDOVÁ, R. – PAVLÍKOVÁ, D. – MACEK, T. – VOSÁTKA, M. The effect of EDDS chelate and inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices on the efficacy of lead phytoextraction by two tobacco clones. Applied Soil Ecology, 2007, roč. 35, č. 0, s. 163 - 173. ISSN: 0929-1393.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHMEISSER, E. The response of pepper plants (Capsicum annum, L.) on soil amendment by inorganic and organic compounds of arsenic. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2007, roč. 52, č. 0, s. 38 - 46. ISSN: 0090-4341.

UNTERBRUNNER, R. – PUSCHENREITER, M. – SOMMER, P. – WIESHAMMER, G. – TLUSTOŠ, P. – ZUPAN, M. – WENZEL, W. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe. Environmental Pollution, 2007, roč. 148, č. 0, s. 107 - 114. ISSN: 0269-7491.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – NEDVĚD, V. The influence of different intensities of phosphorus fertilizing on available phosphorus contents in soils and uptake by plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 382 - 387. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 2. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 20 - 26. ISSN: 1335-2415.

MATĚJŮ, L. – ŠTĚPÁNKOVÁ, M. – BALÍK, J. Hygienizace čistírenských kalů a metody mikrobiologických rozborů. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 11, s. 4 - 7. ISSN: 1211-0760.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. Využití akumulace dusitanů při biologickém čištění odpadních vod . Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 776 - 781. ISSN: 0009-2770.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Změna pohyblivosti kadmia a zinku v čistírenských kalech. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 807 - 810. ISSN: 0009-2770.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 1. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 3, s. 22 - 26. ISSN: 1335-2415.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – VYSLOUŽILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – WEGER, J. – JAVORSKÁ, H. Variation in the uptake of Arsenic, Cadmium, Lead, and Zinc by different species of willows Salix spp. grown in contaminated soils. Central European Journal of Biology - Online version, 2007, roč. 2, č. 2, s. 254 - 275. ISSN: 1895-104X.

SZÁKOVÁ, J. – MIHALJEVIČ, M. – TLUSTOŠ, P. Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 0, s. 397 - 405. ISSN: 0009-2770.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BATYSTA, M. Effect of Addition of Ameliorative Materials on the Distribution of As, Cd, Pb, and Zn in Extractable Soil Fractions . Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 276 - 281. ISSN: 0366-6352.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŘÍNEK, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BALÍK, J. The effect of liming on cadmium, lead, and zinc uptake reduction by spring wheat grown in contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 1, s. 16 - 24. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Mobility assessment and validation of toxic elements in tunnel dust samples—Subway and road using sequential chemical extraction and ICP-OES/GF AAS measurements . Environmental Research, 2006, roč. 101, č. 0, s. 287 - 293. ISSN: 0013-9351.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. The response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to different concentrations of inorganic and organic compounds of arsenic. Biologia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 91 - 96. ISSN: 0006-3088.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Úloha vápníku v půdě a biochemický význam Ca v rostlině. Agrochémia, 2006, roč. 46, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1335-2415.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SÝKORA, K. – ČERNÝ, J. The fluctuation of molybdenum content in oilseed rape plants after application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 7, s. 301 - 307. ISSN: 1214-1178.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The Cd mobility in incubated sewage sludge after ameliorative materials additions. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 2, s. 64 - 71. ISSN: 1214-1178.