×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HRUBÝ, J. – HARTMAN, I. – NAJMANOVÁ, J. – NEDĚLNÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BATYSTA, M. Removal of As, Cd, Pb, and Zn from contaminated soil by high biomass producing plants . Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 413 - 423. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. Biologické postupy odstraňování dusíku z kapalné fáze anaerobně stabilizovaných materiálů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2006, roč. 15, č. 1, s. 14 - 17. ISSN: 1210-3039.

RICHTROVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Arsenic, Cadmium, Lead and Zinc Uptake by Pteris cretica L. and Mentha aquatica L.. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 13 - 18. ISSN: 1231-7098.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Accumulation capacity and remediation potential of several plant species on soils with different level of cadmium and zinc contamination. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 7 - 12. ISSN: 1231-7098.

BALÍK, J. – WISNIOWSKA, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. The content of Mo, Mn, and Zn in oilseed rape plants and quality of seeds after application of different forms of nitrogen and sulphur fertilizers. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 1 - 6. ISSN: 1231-7098.

MÜHLBACHOVÁ, G. – TLUSTOŠ, P. Effects of liming on the microbial biomass and its activities in soils long-term contaminated by toxic elements. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 8, s. 345 - 352. ISSN: 1214-1178.

JANOUŠKOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VOSÁTKA, M. Potential contribution of arbuscular mycorrhiza to cadmium immobilisation in soil. Chemosphere, 2006, roč. 65, č. 0, s. 1959 - 1965. ISSN: 0045-6535.

GICHNER, T. – PATKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – DEMNEROVÁ, K. Toxicity and DNA damage in tobacco and potato plants growing on soil polluted with heavy metals. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2006, roč. 65, č. 0, s. 420 - 426. ISSN: 0147-6513.

FUKSOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ŠICHOROVÁ, K. A Comparison of Phytoremediation Capability of Selected Plant Species for Given Trace Elements. Environmental Pollution, 2006, roč. 144, č. 1, s. 93 - 100. ISSN: 0269-7491.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Modifikace standardizované evropské metody postupné extrakce půdy pro hodnocení podílů vybraných prvků přijatelných rostlinou. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 0, s. 502 - 508. ISSN: 0009-2770.

Odborná monografie

BRANT, V. – BALÍK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KASAL, P. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2008. 86s. ISBN 978-80-87111-10-9.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. Mobilita prvků a látek v rhizosféře . Praha: ČZU v Praze, 2008. 150s. ISBN 978-80-213-1861-8.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, Praha, 2007. 167s. ISBN 978-80-86726-25-0.

Kapitoly v odborné knize

PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016, 368s. ISBN 978-1-119-08099-2. Sulphur: Role in alleviation of environmental stress in crop plants, s. 84-96.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SZÁKOVÁ, J. Plant Metal Interaction: Emerging Remediation Techniques. Amsterdam: Elsevier, 2016, 652s. ISBN 978-0-12-803158-2. Chapter 12 – Biological remediation of mercury-polluted environments, s. 311-334.

PROCHÁZKOVÁ, D. – SUMAIRA, J. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. P. Ahmad and S. Rasool (Ed): Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance. USA: Academic Press - Elsevier, 2014, 544s. ISBN 978-0-12-800875-1. Reactive nitrogen species and the role of NO in abiotic stress, s. 249-266.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. PHEs, Environment and Human Health. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2014, 467s. ISBN 978-94-017-8964-6. The behavior of potentially harmful trace elements in soil-plant system: examples from open-field case studies, s. 138-150.

MACEK, T. – UHLÍK, O. – JEČNÁ, K. – NOVÁKOVÁ, M. – LOVECKÁ, P. – REZEK, J. – DUDUKOVÁ, V. – ŠTURSA, P. – VRCHOTOVÁ, B. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Advances in applied bioremediation. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 1s. ISBN 978-3-540-89620-3. s. Advances in phytoremediation and rhizoremediation, s. 257 - 277.

TLUSTOŠ, P. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Význam a využití pozvolna působících dusíkatých hnojiv, s. 27 - 29.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – KOZLOVSKÝ, O. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Nová technologie výživy rostlin dusíkem – CULTAN, s. 33 - 35.

BALÍK, J. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press, 2007. 1s. ISBN 978-80-86726-26-7. s. Výživa a hnojení ozimé řepky, s. 120 - 137.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – FUKSOVÁ, Z. – BALÍK, J. Phytoremediation Rhizoremediation. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4952-8. s. Exploitation of fast growing trees in metal remediation, s. 83 - 102.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J.Plant accumulation capacity for potentially toxic elements

MACEK, T. – LOVECKÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Kompendium sanačních technologií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 1s. ISBN 80-86832-15-5. s. Fytoremediace a rhizoremediace, s. 20 - 24.

MACEK, T. – PAVLÍKOVÁ, D. – MACKOVÁ, M. Applied bioremediation and phytoremediation. Soil biology. . Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. 1s. ISBN 3-540-210200-2. s. Phytoremediation of metals and inorganic pollutants, s. 135 - 157.

Patent

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku ze zemědělských bioplynových stanic nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. -- Neuvedený název vydavatele --. 307725. 13.02.2019.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **HANZLÍČEK, T. – **ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva, granule pro hnojení rostlin, způsob jejich výroby a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307190. 25.01.2018.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě, způsob její výroby a její použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307306. 11.04.2018.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 306526. 11.01.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy, způsob kompostování biomasy a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306922. 02.08.2017.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. Průtočné elektrochemické zařízení. Úřad průmyslového vlastnictví. 305266. 29.05.2015.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 304528. 07.05.2014.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.

Výsledky s právní ochranou

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Hnojivo na bázi čistírenského kalu. -- Neuvedený název vydavatele --. 35475. 19.10.2021.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Vícekomorový nitrifikační reaktor. -- Neuvedený název vydavatele --. 34803. 26.01.2021.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Zařízení pro kultivaci nitrifikační biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 34827. 02.02.2021.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Hnojivo na bázi čistírenského kalu. -- Neuvedený název vydavatele --. 35476. 19.10.2021.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 30830. 11.07.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANZLÍČEK, T. – ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva a granule pro hnojení rostlin. -- Neuvedený název vydavatele --. 30482. 14.03.2017.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. Column Profiles. -- Neuvedený název vydavatele --. 004555688-0001. 19.12.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 29259. 15.03.2016.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. Pěstební substrát s podílem kompostovaného separátu. Úřad průmyslového vlastnictví. 28901. 30.11.2015.

TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 26846. 24.04.2014.

ŠYC, M. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – UCEKAJ, V. Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 27624. 18.12.2014.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 23596. 26.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

Zařízení k měření složení a objemu plynu Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. František Jelínek, 2010

Poloprovoz, ověřená technologie

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Nitrifikace jako postup zpracování fugátu, Nitrification as a method useful for liquid phase of digestate treatment, agricultural biogas plant; liquid phase of digestate; ammonia nitrogen; nitrification; inoculation, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, KAVR FAPPZ ČZU v Praze, QK1710176, Na základě předchozích poznatků získaných v rámci laboratorního výzkumu byl sestaven poloprovozní reaktor o objemu 1 m3, který dále obsahuje zásobníky pro vstupní fugát a zásobník pro nitrifikovaný fugát. Součástí reaktoru jsou též rozvody pro různé provozní kapaliny (odpěňovač, NaOH) a soustava čerpadel a dmychadel. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (ČZU v Praze) a uživatelem výsledku Bioplyn CS s.r.o., Hlavním ekonomickým přínosem ověřené technologie pro nitrifikaci fugátu je úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, lze aplikací navrhované technologie denně uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč. Pokud pak budeme uvažovat stejnou BPS (0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3) při koncentraci N-amon ve fugátu 5 g/l (což je hodnota přibližující se hodnotě maxima dosažitelného v praxi), budou pak úspory logicky pětinásobné, tedy 1 100 Kč denně, resp. 401 500 Kč ročně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**PLÍVA, P. – HANČ, A. – **HORÁKOVÁ, V. Vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, Vermicomposting of biodegradable municipal waste, biodegradable municipal waste; vermicomposting technology; earthworms Eisenia andrei; qualitative parameters; application of vermicompost, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, OT I – QJ1530034 - 2018, QJ1530034, Podrobné technické parametry jsou uvedeny v Technické dokumentaci, zejména v příloze 1. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (VÚZT Praha a ČZU v Praze) a uživatelem výsledku RUMPOLD UHB, s.r.o., Náklady na zpracování 1 000 t BRO jsou u vermikompostování nižší, avšak délka kompostovacího cyklu je u vermikompostování 3,3x delší. Násada žížal je pořizována na několikaleté období, bez potřeby obnovy, výsledné náklady jsou za určité období srovnány a dále jsou oproti klasickému kompostování, u kterého je nutné překopávání provádět neustále, stále snižovány., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027031, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Technologie výroby a použití kompostu z pevné složky digestátu – separátu pro pěstování rostlin, Production technology and use of compost from the solid phase of digestate for plant growing, solid phase of digestate; biogas station; compost; straw, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I – QJ 1210085 - 2016, OT I – QJ 1210085 - 2016, Po přípravě všech komponentů je zahájeno zakládání hrůbků kompostu. Při zakládání se kontroluje hmotnost hlavní suroviny, kterou je separát z bioplynové stanice. Krmný vůz Kamzík STS Olbramovice vytvoří požadovaný hrůbek a definuje hmotnost. Po stanovení přesného množství drcené slámy naskladníme toto množství rovnoměrně stejným vozem na předešlý hrůbek separátu. Komponenty ve vytvořeném hrůbku promísíme taženým překopávačem PEZZOLATO PRT 2500. Komponenty se výborně promísí a tím tak vznikne kompatibilní hrůbek, se kterým se po dobu šesti týdnů pracuje na základě teplotních ukazatelů. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že během prvního a druhého týdne je třeba překopat zakládku minimálně jednou denně. Třetí týden jedenkrát za dva dny. Čtvrtý týden postačuje překopat zakládku jednou za tři dny. Následující pátý a šestý týden už jen podle signalizace teploměrů a necháváme kompost dozrávat v hrůbcích a následně na stávajícím místě., Pokud výrobce použije při přípravě substrátů kompostovaný separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Rašelinový substrát je obohacen plným NPK hnojivem PG MIX v dávce 1 kg na m3 substrátu, na úpravu hodnoty pH je použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi S20 je pro základní hnojení použit ledek vápenatý v dávce 0,6 kg/m3 a vápenec v dávce 1 kg/m3. Při použití kompostovaného separátu lze místo práškového NPK hnojiva PG MIX použít pouze dusíkaté hnojivo ledek vápenatý a výrazně se také snižuje dávka vápence. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 550 Kč včetně dopravy. Cena upraveného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti upraveného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Bezpečné nakládání s kontaminovanou biomasou, Safe disposal of contaminated biomass, risk elements; harvest; transport; storage of biomass, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, B - Ověřená technologie, KAVR OT II/2014, EC Kutná Hora s.r.o., Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, zastoupené: Ing. Tomáš Hardt, jednatel, IČO: 28497422, DIČ: CZ28497422, Technologie zahrnuje provedení jednofázové a dvoufázové sklizně kontaminované biomasy způsobem, který minimalizuje uvolnění kontaminantů do prostředí. Dále řeší možnosti bezpečné dopravy kontaminované biomasy a zabývá se jednotlivými procesy úprav biomasy před jejím konečným zpracováním, jako je řezání, štěpkování a sušení biomasy. V neposlední řadě technologie řeší skladování biomasy, tak aby byl zajištěn její dobrý stav před tím, než bude použita ke konečnému využití. Kontaminovaná biomasa, obzvláště pokud je skladována v podobě vysušené štěpky by měla být skladována v kryté hale s perforovanou podlahou s provzdušněním, na které je možno štěpku sušit., Oproti klasické technologii pěstování RRD je tato technologie dražší zejména ve dvou aspektech: Biomasa dosahuje nižších výnosů a fixní náklady rozpočítané na jednotku vyprodukované biomasy jsou tak vyšší a to zhruba o 10 až 30 %. Dále pro minimalizaci rekontaminace je nutné speciální zacházení, sklizeň a skladování. To vyžaduje investici do haly. Pěstování však probíhá na půdách jinak nevyužitelných. Proto lze také uvažovat s nižší i nulovou cenou za nájem půdy. Investiční náklady do lehké skladovací haly jsou cca 1 200 Kč/m2, výška uskladněné štěpky může být zhruba 3 m. Při měrné hmotnosti štěpky 0,25 t/m3 tak lze na jednom m2 uskladnit 0,75 t štěpky. Životnost haly a tedy odpisový koeficient je 15 let, což při použití diskontní sazby 3 % p. a. tvoří celkové roční náklady na odpisy zhruba 350 Kč/m2, neboli 467 Kč/t štěpky. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. Produkce biomasy na středně kontaminované půdě, Production of biomass on moderate contaminated soil, production of biomass; short rotation coppice; willow; popular, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Ověřená technologie, OT I/2014, Statek Netěchovice Štěpán Netík, Týn nad Vltavou, IČ:65988345, DIČ: CZ7810101574, Technologie zahrnuje kroky, které vedou k výběru pozemků i klonů rychle rostoucích dřevin vhodný k produkci biomasy na kontaminovaných půdách. Dále zahrnuje přípravu půdy, kterou je nutno udělat na vybraném stanovišti před samotnou výsadbou klonů (RRD) a následně samotnou výsadbu, péči o porost i sklizeň plantáže vedoucí k co nejvyšším výnosům biomasy jako obnovitelného zdroje energie, které lze, vzhledem ke kontaminaci půdy na dané lokalitě očekávat a zároveň i k co nejvyššímu fytoextrakčnímu potenciálu, čímž dochází k dekontaminaci těchto lokalit a navrací jim ekonomickou hodnotu., Ekonomické přínosy pro pěstitele biomasy a vlastníky kontaminovaných pozemků lze určit z následujících údajů. Odhadované náklady na založení plantáže se pohybují ve výši 80 000,- Kč/ha. Náklady na údržbu v druhém roce se pohybují ve výši 13 500,-Kč/ha. Sklizeň se uvažuje jednou za 3 roky, což při životnosti plantáže 21 let předpokládá 7 sklizní. Výše sklizně se předpokládá 24 tun sušiny (48 t při 50% vlhkosti). Výkupní cena mokré štěpky se pohybuje okolo 1 200 Kč/t, což odpovídá 57 600 Kč za sklizeň. Náklady na sklizeň se pohybují okolo 4 500,- Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PLÍVA, P. – HANČ, A. Technologie vermikompostování ve funkčním vzorku dvoumodulového vermireaktoru, The technology of vermicomposting in functional model of two-modular vermireactor, vermicomposting technology; vermireactor; biowaste; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I - QI91C199 - 2013, Ověřeno ve firmě: Ing. Petr Filip, Dvorní 768/5, Lužice u Hodonína, PSČ 696 18, Podrobné technické parametry jsou uvedeny ve Smlouvě o uplatnění ověřené technologie č. OT I - QI91C199 – 2013, zejména v přílohách 1 a 2. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (VÚZT Praha a ČZU v Praze) a uživatelem výsledku Ing. Petrem Filipem., a/ nákladově odhadnutá cena zařízení pro testování technologie vermikompostování byla asi 100 000,- Kč bez DPH; b/ úspora nákladů na odvoz BRO (podle vzdálenosti na místo zpracování a ceny za km, 1 km 15 až 20 Kč ); c/ úspora za zpracování BRO u cizích subjektů – kuchyňské odpady (poplatek za 1t kuchyňských odpadů = od 650 do 2 000 Kč. m-3 bez DPH)., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027031, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, J. – **LIBERSKÝ, M. – PACEK, L. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. Minimalizace ztrát dusíku při nakládání s kapalnou frakcí fermentačního zbytku s využitím procesu nitrifikace, Minimization of nitrogen losses during handling of the liquid phase of digestate using nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; nitrogen losses; nutrients recycling, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 67416/2020-MZE-18145, Hlavním ekonomickým přínosem provozu systému pro nitrifikaci fugátu bude úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l (minimální hodnota v praxi) je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, dojdeme k tomu, že denně lze aplikací navrhované technologie uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2020,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, J. Identifikace parametrů pro výstavbu nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát a úspěšnou iniciaci nitrifikačního procesu, Identification of the parameters for the construction of a nitrification reactor treating liquid phase of digestate and successful initiation of the nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; technological arrangement, start-up phase, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 64702/2020-MZE-18145, Náklady související s provozem nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího v provozních podmínkách fugát budou velice variabilní a závislé na místních podmínkách, zejména na fyzikálně-chemických vlastnostech zpracovávaného fugátu. Mohou být spojeny s případným dávkováním vápna či jiného činidla pro regulaci pH v reaktoru a odpěňovače pro minimalizaci vzniku pěny v nitrifikačním reaktoru. Při provozu reaktoru o objemu 120 m3 pro zpracování veškeré produkce fugátu v rámci BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 při průměrné koncentraci N-amon ve fugátu 3,0 g/l je možno počítat s denními náklady na alkalizační činidlo a na odpěňovač v rozmezí cca 268 – 3 674 Kč. Při ceně dusíku 20 Kč/kg je tedy zřejmé, že jen provozní náklady na alkalizační činidlo a odpěňovač mohou za jistých okolností významně převyšovat finance uspořené za dusík aplikovaný ve výživě rostlin v podobě minerálních hnojiv., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2020,

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – **ERTL, Z. – TLUSTOŠ, P. Zpracování čistírenských kalů metodou torefakce a pyrolýzy pro jejich bezpečné použití v zemědělství, Sewage sludge treatment by torrefaction and pyrolysis for their safe use in agriculture, biosolids; low temperature pyrolysis; nutrients recovery; organic pollutants elimination, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-69900/2021-18145, Cena K a S je kvůli jejich nízkým obsahům v kalu minimální. Torefakcí i pyrolýzou dochází k nárůstu celkového obsahu P v kalu, jehož hodnota tedy stoupá. Významnou roli v ceně živin však představují ztráty N z kalu během pyrolýzy, kdy z hlediska celkového obsahu není pokles ceny N při torefakci markantní, ale projevuje se až při pyrolýze. Byla navržena teoretická úspora při náhradě NPK. Z kalkulace vyplývá, že z pohledu zemědělce lze aplikací jak sušeného, tak torefikovaného kalu v povolené dávce přibližně 5 t/ha v roce aplikace teoreticky ušetřit až 9952,- Kč bez DPH na hektar. Toto číslo vychází z realizovaného experimentu s kukuřicí a samozřejmě se bude lišit dle lokality, plodiny a historie hnojení na konkrétním pozemku. V uvedené kalkulaci není zahrnuta cena organické hmoty kalu, s tím spojené zlepšení půdních vlastností a také nejsou započítány mikroživiny., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2021,

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – PRAUS, L. – MRŠTINA, T. – MÍCHAL, P. Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v pěstebním médiu založeném na bázi odpadních materiálů z bioplynových stanic, Growing of medicinal, aromatic and spice plants in growing medium based on waste materials from biogas station, liquid phase of digestate; peat; nutrients; peppermint; lemon balm, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-19733/2021-18145, Pokud bude výrobce využívat při výrobě pěstebních substrátů fermentační médium založené na bázi fugátu a slámy, částečně tímto může nahradit rašelinu. Náklady na spotřebu rašeliny, minerálních hnojiv a vápence se sníží. Byly porovnány celkové náklady (energie, voda, materiál) na přípravu 1 m3 modelové pěstební směsi s podílem 45 % obj. fermentačního média a náklady na přípravu 1 m3 konvenčního rašelinového substrátu z jednotlivých komponent. Rašelinový substrát byl obohacen minerálním NPK hnojivem (PGMix) v dávce 1,5 kg na 1 m3 substrátu. Na úpravu hodnoty pH byl použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi F (45) bylo pro základní hnojení použito pouze dusíkaté hnojivo ledek amonný v dávce 0,778 kg/m3. Objemová hmotnost čerstvé hmoty fermentovaného média činila 233 g/l. Z porovnání celkových nákladů vyplývá, že popsaný alternativní způsob výroby pěstebního substrátu s využitím technologie aerobní fermentace má nižší jednotkové náklady (o 21 %) již v poloprovozním měřítku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 06.04.2021,

PACEK, L. – HAKL, J. – PRAČKE, K. – **PAPAJ, V. Metodika strategického zaměření výroby ve zvoleném území s použitím biomasy pro energetické účely, Methodology for agriculture production strategy in a defined region with respect to energy use of biomass, sustainable crop production; biomass; economy, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-213-3093-1, Smlouva o uplatnění metodiky uzavřena s MZe, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, IČO 00020478, Oddělení OZE a environmentálních strategií, Ing. Petr Jílek, tel. 221 812 461 (petr.jilek@mze.cz), smlouva uzavřena dne 14. 5. 2021, Metodika pomocí indikátorů hodnotí diverzitu pěstovaných plodin, živočišnou produkci a bilanci využití biomasy ve zvoleném území., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství MZe, 27.05.2021,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **VONDRA, M. – TLUSTOŠ, P. – **TOUŠ, M. – **MÁŠA, V. – VARGAS CÁCERES, L. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu: technologie řešící problémy se skladováním a transportem fermentačního zbytku, Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate: technology solving problems with the storage and transport of fermentation residue, digestate; liquid phase of digestate; thermal thickening; volume reduction; nitrogen losses, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-69829/2021-18145, Jedním z hlavních ekonomických přínosů provozu systému pro tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu je radikální snížení objemu fugátu a z něj vyplývající úspory nákladů souvisejících s výstavbou uskladňovacích nádrží pro fugát a s přepravou fugátu z objektu BPS na zemědělskou půdu. Pokud budeme uvažovat hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 s předpokladem nutnosti zajistit skladovací prostory pro produkci fugátu za 5 měsíců provozu BPS, dojdeme k tomu, že je potřeba uskladňovací nádrž o objemu cca 3 000 m3. Výstavba takové nádrže bude spojena s investičními náklady v hodnotě cca 4 825 000 Kč. V případě, že budeme předpokládat zpracování fugátu nitrifikací s následným tepelným zahuštěním nitrifikovaného fugátu na 1 původního objemu, dojde ke snížení požadovaného objemu na 1 500 m3 při pořizovacích nákladech cca 2 915 000 Kč. Dojde tedy k úspoře 1 910 000 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2021,

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M. Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou, Innovated diagnostics of sulphur and phosphorus status of crops, nutrition index; nutritional status; phosphorus; rape; sulphur; wheat, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, Osvědčení 15346/2020-MZE-18145, Úspora na jeden vzorek činí v závislosti na ceníku individuálních laboratoří cca 60 – 100 Kč. Při plném využití předložené metodiky lze v České republice očekávat ekonomický přínos řádově v milionech Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 19.03.2020,

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **ZBÍRAL, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P.; idPublikace = 77898; Název: Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – BAZALOVÁ, M. Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení, Changes in enzymatic activity and methods of its determination during the process of vermicomposting in the system of continuous feeding, enzymatic activity; vermicomposting; continuous feeding; physicochemical and biological parameters, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. 37473/2018-MZE-17221, Zvolené metody byly oceněny podle aktuálních cen chemikálií, přístrojového vybavení a pracnosti. Kalkulace byla provedena v Kč na 1 vzorek při třech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky a při čtyřech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky na multifunkčním modulárním readeru Tecan Infinite® M200. Byly uvedeny cenové analýzy při měření 1 vzorku ve čtyřech opakováních na UV/VIS spektrometru Lambda 25. Detailní kalkulaci pro měření zaplněné mikrotitrační destičky při čtyřech vzorkách ve třech opakováních a čtyřech enzymech. Podrobnosti jsou uvedeny v několika tabulkách v samotné certifikované metodice., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 29.06.2018,

**JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOŠNÁŘ, Z. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů, Mycoremediation of selected persistant organic pollutants in soil using ligninolytic fungi grown on substrates from lignocelluosic materials, PAHs; mycoremediation, maize; Pleurotus ostreatus; Crucibulum leave, 2017, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ, Osvědčení č. 43590/2017-MZE-17221, Námi vyčíslené náklady na vyčištění 1 ha půdy kontaminované PAU jsou 1,50 mil. Kč v případě použití substrátu ze štěpky prorostlého hlívou a 1,64 mil. Kč při použití obilného substrátu prorostlého pohárovkou. Při přepočtu nákladů na vyčištění 1 t zeminy se náklady pohybují na úrovni 500,- Kč. Pokud by se půda s přídavky substrátů osela kukuřicí tak by se náklady zvýšily o 5970 Kč/ha při výsevu 80 000 zrn kukuřice, ale současně klesly o tržby za vyprodukovanou biomasu. Použitím námi navrhované metodiky na mykoremediace půd zatížených PAU pomocí substrátů z hub se výrazně sníží náklady, protože náklady potřebné na přečištění půdy kontaminované PAU například pomocí termické desorpce se pohybují v rozmezí 75 mil. Kč až 112,5 mil. Kč/ha kontaminované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.07.2017,

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. – HABART, J. – CHALOUPKOVÁ, Š. – TLUSTOŠ, P. Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů, Growing substrates with components based on solid phase of digestate, peat; growing substrates; solid phase of digestate; biogas station; flowers, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.: 73325/2016-MZE-17221, Pokud výrobce použije při přípravě substrátů sušený separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 650 Kč včetně dopravy. Cena sušeného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS Smržice, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti sušeného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč. Rozdíl v materiálových nákladech na 1 m3 substrátu mezi rašelinovým substrátem a substrátem se sušeným separátem činí 189 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 20.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy, Storing, transporting and pre-treating of contaminated biomass, contaminated biomass; risk element release, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM III/2014, číslo osvědčení: 922/2015-MZE-17221, Ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ (50 – 60 %) vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 13.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu, The biomass ash application on the agricultural land, biomass ash; fertilizing; plant growth; liming effect; soil properties; field experiments; legislation; economic aspects, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM II/2014, Osvědčení č. 2084/2015-MZE-17221, Metodika vyčísluje úsporu nákladů na skládkování a minerální hnojiva při použití popelů ze spalování biomasy na zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 16.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. – BAZALOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic, Determination of physical and chemical properties of solid and liquid components of digestate from biogas stations, digestate; biogas station; solid phase of digestate; nitrogen; growing media, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM I/2014, Osvědčení č. 3101/2015-MZE-17221, Metodika udává přehled orientačních nákladů na pořízení vybavení laboratoře a parametrů a živin popsanými metodami., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 20.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. On-line mapa zdrojů popela z biomasy, On-line map of biomass ash sources, on-line map, biomass ash sources, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, On-line mapa zdrojů popela, Mapa zdrojů popela z biomasy představuje souborný online mapový výstup dokumentující aktuální rozložení zdrojů popela a zařízení, kde je možné popel z biomasy upravit do podoby aplikovatelného popela. Aplikace umožňuje filtrování energetických zdrojů ČR , V rámci využívání specializované mapy se neočekávají primární ekonomické přínosy, aplikace je uživatelům poskytnuta bezplatně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 24.01.2012, 01/2012

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování bioodpadů, Vermicomposting of biowaste, biowaste; sustainable technology; vermicomposting; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2422-0, Osvědčení č. j. 81090/2013-MZE-17221, Náklady za určité období jsou v důsledku srovnatelné s klasickým kompostováním, není však zde nutné neustálé překopávání a kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než u běžného kompostu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.12.2013,

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MÜHLBACHOVÁ, G. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – HABART, J. Fytoremediační technologie podporované fytoextrakce, The phytoremediation technology of the induced phytoextraction, phytoextraction; cadmium; lead; remediation; contaminated soil; ethylendiaminotetraacetic acid, 2012, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79175/2012-MZE-17221, Zvýšení účinnosti fytoextrakce olova z kontaminovaných půd, aplikace levnější tekuté formy EDTA, úspora nákladů na aplikaci, aplikace nízkých dávek EDTA, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Systém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů, Method of nitrogen fertilization CULTAN for grass and grass-clover mixtures, ammonium nitrogen; N application technique; plant; N uptake, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 201542/2012-17221, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Bilance dusíku v zemědělství, Nitrogen balance in agriculture, nitrogen; soil; N uptake; nitrogen efficiency, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 192935/2012-17221, Zvýšení efektivity hnojení N, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a kvality produkce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy, The ash quality monitoring of biomass combustion, ash; biomass; nutrients; pH; risk elements; polycyclic aromatic hydrocarbons; legislation; economy, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79077/2012 - 17221, snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh, omezení skládkování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,