×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

PublikaceOstatní výsledky

KVIETKOVÁ, M. – BOMBA, J. Podtyp: Skripta; Pilařské zpracování dřeva – technologie pořezu rámovou pilou. 2013, .

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – NOVÁK, D.Praktické ukázky experimentálního testování vybraných vlastností dřeva. 2022, skripta.

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85083; Název: Recyklovat dřevo - ano nebo ne?-- Neexistuje podtyp publikace --

BORŮVKA, V.; idPublikace = 81777; Název: Řešené příklady z fyzikálních a mechanických vlastností dřeva-- Neexistuje podtyp publikace --

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – ZEIDLER, A.Rozdíly v projevech abiotických stresových faktorů na tloušťce buněčných stěn a ploše lumene v rámci jarního a letního dřeva (Picea Abies (L.) Karst) na Klínovci. 2018, Název sborníku: Dendrofórum 2018 vydavatel: ČZU v Praze místo konání: Praha datum konání: 1. - 2. 11. 2018 strana: 11.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – SCHÖNFELDER, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K.Selected physical and mechanical properties of beech wood treated by caffeine. 2020, Příspěvek ve sborníku: 9-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "AN UNDERUTILIZED RESOURCE: HARDWOOD ORIENTED RESEARCH", University of Sopron, Hungary, p. 50-56. ISBN 978-963-334-377-7..

SIKORA, A. – HÝSEK, Š. – GAFF, M. – **HORÁČEK, P. – **VONDROVÁ, V.Selected Physical Properties of Thermally Modified Spruce Wood. 2017, Příspěvek na konferenci, článek ve sborníku ONLINE ISSN 2069-7430 ISSN-L 1841-4737 PRO LIGNO Vol. 13 N° 4 2017 pp. 123-132.

HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.Selected properties of rapeseed based composites. 2017, Příspěvek na konferenci.

Sledování a minimalizace nákladů na oběh a údržbu nástrojů. Ing. Zeman Michal, 2008

Small and middle businesses in the Czech Wood Processing Sector. Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2006

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O.Srovnání kvality dřeva vybraných jehličnatých dřevin ze zalesněné bývalé zemědělské půdy. 2017, příspěvek ve sborníku: Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II., ČZU v Praze, 2017. s. 16 – 19. ISBN 978-80-213-2759-7.

Srovnání vlastností dřeva střemchy hroznovité a střemchy pozdní Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

SROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ DŘEVA STŘEMCHY HROZNOVITÉ A STŘEMCHY POZDNÍ Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva exotických dřevin. 2019, skripta; ISBN 978-80-213-2992-8.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva hospodářsky významných dřevin – podklady pro cvičení. 2016, Žádám o zaevidování skript za rok 2016..

Střemcha pozdní – zdroj atraktivního dřeva v našich porostech Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

MACKŮ, J. – GAŠPARÍK, M.Stroje a zařízení pro obnovu lesa. 2015, Stroje a zařízení pro obnovu lesa.

SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M.; idPublikace = 84262; Název: Stroje a zařízení pro zpracování dřeva I.-- Neexistuje podtyp publikace --

GAŠPARÍK, M. – MACKŮ, J.Sušení dřeva. 2015, Sušení dřeva.

SIKORA, A. – DVOŘÁK, O.; idPublikace = 94382; Název: Technické kreslení ve dřevozpracujícím průmyslu a kreslení v AutoCAD-- Neexistuje podtyp publikace --

HÝSEK, Š. – GAFF, M. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.The elasticity of composite material based on winter rapeseed as a function of selected factors. 2017, Příspěvek na konferenci.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R.The impact of heat treatment on the hardness of European birch wood. 2018, Příspěvek ve sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY", University of Sopron, Hungary, p. 38-39. ISBN 978-963-359-096-6..

ZEIDLER, A. – PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E.The possible effect of oak extractives leaching on prolongation of the exterior transparent coating durability. 2018, ISBN: 978-963-359-096-6; Název sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY"; Název nakladatele: University of Sopron; Místo vydání: Sopron, Hungary; Rok: 2018; Strana: 31-32 .

Typologie, pracnost a náklady u dřevěných podlahových systémů. Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., -1

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85084; Název: Ukázky analýz, výstupů a produktů-- Neexistuje podtyp publikace --

Use of software in optimization of a production process Ing. Zeman Michal, 2009

Valuable Tree Species in Forest Stands of the Czech Republic – Black Cherry Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

BORŮVKA, V.; idPublikace = 81767; Název: Viskoelastické chování dřeva a materiálů na jeho bázi: reologie a její význam při tečení dřeva – review a experimenty-- Neexistuje podtyp publikace --

VLASTNOSTI DŘEVA BOROVICE ČERNÉ Z ČERNOKOSTELECKA Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Rejšek Miroslav, 2006

BORŮVKA, V. – BABIAK, M.Vlastnosti dřeva v příkladech. 2022, skripta.

BORŮVKA, V. – BABIAK, M.Vlastnosti dřeva v příkladech. 2016, Žádám o zaevidování skript za rok 2016..

Vliv délky zkušebního tělesa na výsledky získané nedestruktivní (vibrační) metodou zjišťování mechanických vlastností dřeva. Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2008

VYBRANÉ VLASTNOSTI DŘEVA JEŘÁBU BŘEKU (SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ) Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2000

Vybrané vlastnosti dřeva našich domácích dřevin – třešeň ptačí (Cerasus avium (L.) Moench.) Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2002

MACKŮ, J. – RESNEROVÁ, K. – HOLEČEK, T. – HÁJKOVÁ, K. – SIKORA, A. – TOMÁŠKOVÁ, I.Využití hydrofilních polymerů při obnově a zakládání lesa jako účinná ochrana proti suchu (I). 2022, Popularizační článek zabývající se hydrofilními polymery a jejich využití v lesnictví v časopise Lesnická práce..

MACKŮ, J. – RESNEROVÁ, K. – HOLEČEK, T. – HÁJKOVÁ, K. – SIKORA, A. – TOMÁŠKOVÁ, I.Využití hydrofilních polymerů při obnově a zakládání lesa jako účinná ochrana proti suchu (II). 2022, Popularizační článek zabývající se hydrofilními polymery a aplikací v lesnictví v časopise Lesnická práce..

Využití softwarového modelu pro hodnocení malých dřevozpracujících podniků. Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2006

VÝVOJ PILAŘSKÝCH PODNIKŮ NA ÚZEMÍ ČR SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH KAPACITU A HLAVNÍ STROJ Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2008

VÝVOJ PILAŘSKÝCH PODNIKŮ NA ÚZEMÍ ČR SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH KAPACITU A HLAVNÍ STROJ Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2008

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – BABIAK, M.Vývoj třískových desek ze stonků řepky ozimé. 2019, Populárně naučný článek v časopisu Lesnická práce.

Wood and Wood Processing in the Czech Republic Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2006

Wood properties of minor tree species in the Czech republic – bird cherry and black cherry Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2006

Wood properties of wild service tree in the Czech Republic Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2007

Woodworking Technique Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

GAŠPARÍK, M.; idPublikace = 75804; Název: Základy energetického využití biomasy-- Neexistuje podtyp publikace --

Zhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností dřeva z historického krovu Černokosteleckého zámku. Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2007

Zhodnocení vlastností dřeva břeku z našeho území Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Zhodnocení vlastností dřeva lípy Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85085; Název: Židle ze suchého listí nebo dům ze zbytků slámy? -- Neexistuje podtyp publikace --

FOJTÍK, R. – HÝSEK, Š.Znalecký posudek pro OS v Chrudimi. 2022, .

Odborná monografie

**SANDBERG, D. – **KITEK KUZMAN, M. – GAFF, M. Kompozitní materiály na bázi dřeva. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, 181s. ISBN 978-80-213-2869-3.

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. Optimal Processing of Natural-Fibre Nonwovens. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016, 88s. ISBN 978-3-659-92283-1.

HÝSEK, Š. – **ČERMÁK, J. – NĚMEC, M. Particleboards from Alternative Raw Materials: Properties and Manufacturing Technology of Boards from Rapeseed Straw Particles. Praha: Fakulta lesnická a dřevařská, 2021, 88s. ISBN 978-80-213-3099-3.

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. – ZEIDLER, A. Řezání dřeva a dřevěných kompozitních materiálů abrazivním vodním paprskem . Praha: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 – Suchdol, 2012, 240s. ISBN 978-80-87415-60-3.

Kapitoly v odborné knize

SEDLECKÝ, M. Český a moravský les. Vimperk: , 2022, 463s. ISBN 978-80-7675-041-8. Český a moravský LES; Jeho počátky, současný stav a výhledy do budoucnosti, s. 321-330.

ZEIDLER, A. Materiály I. Praha: Informatorium, 2008. 1s. ISBN 978-80-7333-070-5. s. Stavba a vlastnosti dřeva, s. 37 - 86.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: PBtisk, a.s., Příbram, 2018, 216s. ISBN 978-80-7458-110-6. Zhodnocení kvality dřeva douglasky na území ČR, s. 184-205.

Patent

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – LINDA, M. Creepové zkušební zařízení pro dlouhodobé zatížení dřeva v ohybu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306990. 20.09.2017.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – SKALSKÁ, P. Drawer system and method of its illumination. -- Neuvedený název vydavatele --. EP 2 901 890 B1. 25.05.2016.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – **KALOČ, J. Transparentní nátěr pro dřevinu dub, materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí, dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 309200. 11.05.2022.

Poloprovoz, ověřená technologie

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Technologie postupu výroby práškového lepidla modifikovaného ligninem, Technology of production process of lignin-modified powder adhesive, lignin; wood; powder adhesive; composite materiál, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TP01010050-V16, TP01010050-V16, použitý lignin: kraft lignin, použitá báze: epoxy-polyester, použitý lignin pro modifikaci adhesiva je odpadní surovinou v papírenském průmyslu, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

GAFF, M. Vývoj obnovitelných Smart materialů a hybridních kompozitních materiálů na bázi WPC granulátů , Development of renewable Smart materials and hybrid composite materials based on WPC granules, hybridní kompozitní materiál; WPC; obnovitelný smart material, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Poloprovoz, 2020_03_19, A 2020_03_19, BPC Group a.s, roční zvýšení objemu výroby, zisku a úspora nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CI - Republika Pobřeží slonoviny, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích, Increasing of the durability of coating systems on selected types of wood in the exterior applications, technology of application; coating systems; wood; exterior exposition, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie nanášení nátěrů , TH02020873-2019V005 , Došlo k předání f. MATRIX a.s. na základě podepsané smlouvy o rozdělení výsledků projektu, kde prakticky využitelné výstupy patří ze 100% f. MATRIX a.s., Vede k úspoře cca 20% vlivem prodloužené celkové životnosti nátěrových systémů a snížení četnosti oprav a obnovy během expozice., MATRIX a.s., 25947672, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – LINDA, M. Creepové zkušební zařízení pro dlouhodobé zatížení dřeva v ohybu. -- Neuvedený název vydavatele --. 29536. 14.06.2016.

**KOČNER, M. – GAFF, M. – SIKORA, A. – SEDLECKÝ, M.; idPublikace = 78033; Název: Cyklovací zkušební zařízení pro únavové namáhání dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva v ohybu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MACKŮ, J. – HOLEČEK, T. – ŠTÍCHA, V. – RESNEROVÁ, K. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SVATOŠ, M. – VANICKÁ, H. – NUHLÍČEK, O. – GAFF, M. Hydrofilní tableta a sada pro výsadbu dřevin. -- Neuvedený název vydavatele --. 35447. 05.10.2021.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – SKALSKÁ, P. Kompozitní materiál a dílec pro výrobu stavebně-truhlářských výrobků jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 29515. 07.06.2016.

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Lisovaný kompozitní materiál na bázi orientovaných plochých dřevěných třísek a práškového lepidla modifikovaného ligninem. -- Neuvedený název vydavatele --. 36387. 12.08.2022.

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Lisovaný kompozitní materiál na bázi třísek z recyklovaného dřeva a práškového lepidla. -- Neuvedený název vydavatele --. 35365. 06.08.2021.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva a dílec pro výrobu exteriérových lepených dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 34594. 30.11.2020.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s modifikovaným povrchem pro konstrukční i nekonstrukční aplikace v interiéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 34 781. 19.01.2021.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – KALOUSOVÁ, R. – **DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2017-33935. 05.09.2017.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Materiál na bázi modřínového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31954. 07.08.2018.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Materiál na bázi smrkového nebo douglaskového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 33183. 03.09.2019.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Systém pro lepení dřevěných konstrukcí a lepený konstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 35481. 19.10.2021.

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. – GAJDAČOVÁ, P. Tepelně izolační materiál a lisovaná izolační deska jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31238. 27.11.2017.

PODLENA, M. – PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – HÝSEK, Š. – LEXA, M. Zesilovač světla pro iluminaci optickými vlákny. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 597. 19.02.2019.

Technicky realizované výsledky

**KOČNER, M. – GAFF, M. – BORŮVKA, V. – SIKORA, A. Cyklovací zkušební zařízení pro únavové namáhání dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva, Cycling test equipment for fatigue stress of wood and composite wood-based materials, fatigue stress of wood; bending; test equipment, 2017, JR - Ostatní strojírenství, B - Funkční vzorek, Cyjlovací zařízení_dhm_00046896, ..., Cyklovací zařízení je zhotoveno z hlavního rámu obdélníkového tvaru, který je svařen z jeklů s čtvercovými průřezy, a jeklu s kruhovým průřezem a jeklů s průřezem ve tvaru L. Na horní část rámu je uchycen elektromotor o výkonu 0,55 kW (1380 ot/min) a převodovka (1/40) pomocí aretačních šroubů a matic, přičemž je tento elektromotor spojen s klikovou hřídelí, která vykonává a reguluje hlavní pracovní pohyb cyklovacího zařízení. Kliková hřídel je spojena s vnitřním rámem, který je uložen na vodících válcích. Na vnitřním rámu je přichycena zarážka válcového tvaru, sloužící pro přenesení síly na zatěžovaný materiál. Tato zarážka je spojena s rámem pomocí šroubového mechanizmu pro výškové nastavení. Ve výšce 800 mm od země je na vodorovných jeklech přivařen pracovní stůl se dvěma nastavitelnými podpěrami, které jsou zakončeny válcovými zarážkami. Na horní části rámu je připevněno snímací zařízení sloužící k navolení a zobrazení počtu vykonaných cyklů, přičemž se jedná o jednoduché zařízení s digitálním..., Pořizovací cena: 32.403,20 Kč. Hlavním účelem je využití zařízení ve výzkumu, ale i ve výuce. Prodej zařízení a výroba dalších kusů se nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DVOŘÁK, O. – KYTKA, T. – ŠEDIVKA, P. – SEDLECKÝ, M. – KUBISTA, K. Dřevěná pergola, Wooden gazebo, Wood; gazebo; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Solární Pergola, 2019/75, Dispozice pergoly byla uzpůsobena požadavkům na využití. Finální rozměry jsou v půdoryse 4x4m a pergola je 2 m vysoká. Ošetřena je nátěrovou hmotou, tak aby se zabránilo degradaci materiálu., Zabudování solárních panelů na střechu pergoly, šetří každoročně finanční náklady na elektrickou energii. Panely jsou schopny napájet 2 notebooky a 4 mobily zároveň., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SIKORA, A. Funkční vzorek kompozitního materiálu na bázi recyklovaných polymerů a dřevních částic, Functional sample of composite material based on recycled polymers and wood particles, composite material; recycled polymers; ligno-cellulosic materials, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TP01010050-FV2, TP01010050-FV2, Testováním byla optimalizována frakce dřevních částic vzhledem k dosaženým ohybovým vlastnostem řešeného materiálů na bázi recyklovaných polymerů a ligno-celulózových částic., Ve vztahu k možnému aplikačnímu využití byla optimalozovaná skladba řešeného materiálu, tak aby řešený materiál dosahoval vyšších pevnostní charakteristik, což může mít přesah i do ekonomického zhodnocení materiálu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SIKORA, A. Funkční vzorek kompozitního materiálu na bázi recyklovaných polymerů a ligno-celulózových posklizňových zbytků plodin, Functional sample of composite material based on recycled polymers and ligno-cellulosic post-harvest crop residues, composite material; recycled polymers; ligno-cellulosic materials, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TP01010050-FV1, TP01010050-FV1, Testováním byla optimalizována frakce posklizňových zbytků plodin vzhledem k dosaženým ohybovým vlastnostem řešeného materiálů na bázi recyklovaných polymerů a ligno-celulózových částic., Vyšší ohybové vlastnosti předurčují řešený materiál k aplikačnímu využití ve kterém se daný typ namáhání vyskytuje, dosažené parametry materiálů mají vliv na možné ekonomické zhodnocení., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠEDIVKA, P. – **POHLOUDEK, I. – **HOLUB, PH.D., p. – **ŠENFELDR, DIS., BA, B. – **SVATOŠ, PH.D., I. – **POSPÍŠIL, I. – PAVELEK, M. – ADAMOVÁ, T. Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště, Functional sample of cladding construction, Wooden building; temperature; humidity, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TH02020792-2019V005, TH02020792-2019V005, Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště dřevostaveb. Výsledek je licencován firmě RD Rýmařov s.r.o., IČ 18953581, 17.12.2019, Bc. Petr Šenfeldr, DiS, BA., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, tel.: +420 602 154 344, email: senfeldr@rdrymarov.cz, Fukční vzorek může zvýšit obrat prodeje dřevostaveb segmentu difúzně uzavřené sloupkové konstrukce výrobce firmy DR Rýmařov s.r.o. o maximální výši 5%. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Funkční vzorek modřínového dřeva ošetřené povrchovou modifikací, vrchní hydrofobní vrstvou a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů., Functional sample of larch wood treated with surface modification, top hydrophobic layer and exterior coating system based on thixotropic alkyds, larch wood; surface modification; coating system; exterior, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na modřín, TH02020873-2018V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace, Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Funkční vzorek třívrstvé plošně lisované dřevotřískové desky na bázi třísek z recyklovaného dřeva a práškového lepidla, Functional sample of three-layer flat-pressed particleboard based on particles from recycled wood and powder adhesive, particleboard; recycled wood; powder adhesive; furniture; composite materiál, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, DTD z recyklovaného dřeva, TP01010050-2021V003, počet vrstvev: 3; tloušťka: 10 mm; pevnosti v tahu kolmo k rovině desky: 0,66 MPa, 100% využitého dřeva je recyklát, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Funkční vzorek třívrstvého materiálu na bázi orientovaných plochých dřevěných třísek a práškového lepidla modifikovaného ligninem, Functional sample of three-layer material based on oriented strands from wood and powder adhesive modified with lignin, composite material; wood; powder adhesive; lignin, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, OSB z recyklovaného dřeva, TP01010050-2022V003, počet vrstvev: 3; tloušťka: 10 mm; pevnosti v tahu kolmo k rovině desky: 0,437 MPa, 100% využitého dřeva je recyklát, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. Funkční vzorky smrkového a douglaskového dřeva ošetřené povrchovou modifikací a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi přírodních olejů a vrchní vodoodpudivou vrstvou, Functional samples of spruce and Douglas fir wood treated with surface modification and exterior oil-based coating system with top hydrophobic layer , spruce and Douglas fir wood; surface modification; coating system; exterior, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na SM a DG, TH02020873-2019V004, Nátěrový systém na dřevě smrku a douglasky byl otestován metodou umělého urychleného stárnutí a jeho celková životnost a barvostálost je lepší ve srovnání s komerční variantou., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému na smrku a douglasce vlivem prodloužení celkové životnosti, Česká zěmědělská univerzity v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MACKŮ, J. – HOLEČEK, T. – RESNEROVÁ, K. Hydrofilní tableta pro výsadbu dřevin II , Hydrophilic tablet for planting trees II, tablet; hydrophylic polymer; trees; reforestation, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Hydrotab II, 2022002, testováno v provozu, uzavřená smlouva, uzavřená smlouva s více odběrateli, CZU v Praze, 6046070, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – KUBISTA, K. – NĚMEC, M. – **ČERMÁK, J. – ZEIDLER, A. – SEDLECKÝ, M. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Konstrukční a nekonstrukční prvek ze dřeva dubu s modifikovaným povrchem, Structural and nonstructural element made of oak wood with a modified surface, Oak wood; adhesion; gluing; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V2, FW01010627-V2, Testováním byla prokázáno dosažené vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu modifikační látkou pro zvýšení adhese v porovnání s povrchem chemicky nemodifikovaného., Chemická modifikace a zvýšení adhese povrchu dřeva dubu zvyšuje adhesi a tím pevnost lepeného spoje a umožňuje použití dubového dřeva i pro lepený program konstrukčních prvků., Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – KUBISTA, K. – **KALOČ, J. Lepený nekonstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru a interiéru, Glued non-structural element made of oak wood for exterior and interior, Oak wood; adhesion; gluing; modifications; flame retardant, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V6, FW01010627-V6, Testováním bylo prokázáno dosažení vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu chemickým modifikačním prostředkem pro zvýšení adhese, zvýšení termické stability díky modifikaci adhesiva dispergovanými nanočásticemi retardéru hoření a zvýšení odolnosti adhesiva modifikací stabilizátorem vůči degradaci biotickými a abiotickými činiteli při expozici do exteriéru a interiéru v porovnání s lepeným povrchem bez aplikované chemické modifikace na povrch dřeva a bez modifikace adhesiva., Chemická modifikace povrchu zvyšuje adhesi a pevnost lepeného spoje dřeva dubu, modifikací adhesiva dispergovanými nanočásticemi termosetu se zvyšuje termická stabilita a modifikací adhesiva stabilizátorem se zvyšuje odolnost lepeného spoje vůči degradaci biotickými a abiotickými činiteli a umožňuje použití dubového dřeva pro lepený program pro výrobu nekonstrukčních prvků při expozici do exteriéru a interiéru. , Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MACKŮ, J. – HOLEČEK, T. – ŠTÍCHA, V. – GAFF, M. Tableta s příměsí hydrofilních polymerů a dalších látek zlepšujících ujímavost nejen lesních dřevin v oblastech s nedostatkem srážek verze II - pro aplikaci semene, Tablet with an Admixture of Hydrophilic Polymers and Other Substances Improving the Survival Rate of not Only of Forest Trees in Areas with a Lack of Precipitation Version II - For Seed Application, reforestation; drought; improving attractiveness; fertilizer; hydrogel, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, TSH02, 202002, specifikovány v podání k udělení užitného vzoru, respektive panentu, neuvedeno, CZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MACKŮ, J. – ŠTÍCHA, V. – HOLEČEK, T. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Tableta s příměsí hydrofilních polymerů a dalších látek zlepšujících ujímavost sadby nejen lesních dřevin v oblastech s nedostatkem srážek verze I, Tablet with an Admixture of Hydrophilic Polymers and Other Substances Improving the Survival Rate of Seedlings not Only of Forest Trees in Areas with a Lack of Precipitation Version I, reforestation; drought; improving attractiveness; fertilizer; hydrogel, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TSH01, 202001, specifikovány v podání k udělení užitného vzoru, respektive panentu, neuvedeno, CZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – DREŠLOVÁ, M. – **POLÁŠEK, M. – LEXA, M. Tvarovatelná deska z vlnité překližky , Formable panel made of corrugated plywood , Formable panel; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-7, 7-1, Funkční vzorek je vyroben z bukové vlnité překližky, která je dále na klasické stolní pile prořezána z obou stran v patřičných roztečích, čímž je dosaženo vysoké tvarovatelnosti materiálu. Šířkou a vzdálenost jednotlivých prořezů se dá míra tvarovatelnosti modifikovat, přičemž s menší roztečí prořezů se tvarovatelnost zvyšuje. Tvarované desky mají rozměry 600x300x50 mm. Geometrie vln obsahuje vnitřní rádius vlny 40mm., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby tvarovatelných akustických obkladů, které jsou součástí stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto desek. Výhodou je možnost využití bukové suroviny, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu každé varianty provedení je cca 100 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HOLUB, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – PROCHÁZKA, J. – HÝSEK, Š. – LEXA, M. Vrstvený materiál na bázi zalévacích hmot pro multispektrální iluminaci nábytku a stavebních výrobků , Multilayered material based on sealing resins for multi-colored illumination of furniture and building products , Sealing resins, furniture; multi-colored illumination, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FVZ-43240-KZ05-2017-4, 4, Funkční vzorek je vyroben ze smrkového korpusu do jehož horní plochy jsou profrézovány otvory ve tvaru žebříčkové perforace cév. Vyfrézované otvory jsou zality epoxidovou pryskyřicí červené barvy. Celý horní povrch korpusu byl poté zalit epoxidovou pryskyřicí s přidaným zeleným barvivem a perleťovým leskem. Dovnitř korpusu byl instalován světelný zdroj (bílé LED diody) s plynulou regulací jasu. Při rozsvícení zdroje je zelená barva korpusu iluminována červeným obrazcem, jehož jas lze nastavit regulací zdroje., Výroba funkčního vzorku byla realizována v rámci řešení projektu OP PPR. Jedná se o designovou úpravu povrchu nábytkového dílce, jehož cena závisí na velikosti produktu. Pro vyrobený funkční vzorek s rozměrem horní upravené plochy 25 x 30 cm byl nakoupen materiál za 1 200 Kč, prodejní cena byla stanovena na 3 600 Kč. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KYTKA, T. – DVOŘÁK, O. – KUBISTA, K. – NOVÁK, D.; idPublikace = 83616; Název: Vývoj technologie výroby regálu na skladování nátěrových hmot-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

Certifikované metodiky

PAVELEK, M. – **POHLOUDEK, J. – **HOLUB, J. – **ŠENFELDR, P. – **SVATOŠ, J. – **POSPÍŠIL, T. – ADAMOVÁ, T. – TRGALA, K. – ŠEDIVKA, P. Metodika měření tepelně-technických parametrů u obytných dřevěných stavebních konstrukcí, Methodology of measurement of thermo-technical parameters of residential wooden building structures, Wood; building structures; thermal parameters, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02020792-2019V002, Cílem metodiky je vypracování vhodných metodických postupů měření tepelných vlastností u obvodových konstrukcí ve formě panelů na bázi dřeva. Licenční smlouva je uzavřena se společností RD Rýmařov, a.s. RD Rýmařov s. r. o., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, www.rdrymarov.cz, +420 602 154 344, Úspory plynoucí z úspor tepelně-izolačních materiálů použitých při výstavbě, úspory energií plynoucí díky optimalizaci tloušťky a materiálové skladby obvodového pláště a tepelné energie potřebné pro vytápění anebo klimatizaci, zvýšení standardu a komfortu bydlení z hlediska optimalizace tepelně-technických parametrů konstrukcí obvodových plášťů obytných budov na bázi dřeva, Optimalizace vnitřního prostředí v interiéru pro omezení vzniku plísní a houbového napadení, díky čemuž dojde ke snížení potenciálního rizika negativních vlivů prostředí v interiérech na lidské zdraví (omezení výskytu respiračních onemocnění a astmatu) a na napadení konstrukce biotickými činiteli (plísně, spóry hub). , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno - odbor posuzování shody č.1381, 31.10.2019,

GAFF, M. Metody stanovení plastické práce při ohýbaní a vliv vybraných faktorů na jejich hodnoty, Methods for Determining the Plastic Work in Bending and Impact of Selected Factors on its Value, bending work; bending energy; plastic work , 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CV I, Osvedčení , Certifikovaná metodika , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědelství, 02.09.2019,

GAFF, M. Modul tangenty a sečnicový modul jako funkce vybraných faktorů, Tangent Modulus and Chord Modulus as a Function of Selected Factors, modul tangenty; sečnicový modul; ohýbání dřeva; cyklické zatížení, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CV II, osvedčení, Certifikovaná metodika, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 03.12.2019,

**GAFF, M. – SIKORA, A. – **PAUL, P. – VRABCOVÁ, P. Stanovení potenciálu v pružné a v plastické oblasti při ohybovém zatížení materiálů na bázi biopolymeru, Determination of potential in the elastic and plastic areas under bending loads of biopolymer-based materials, elastický potenciál; plasticky potenciál; celkový potenciál; ohybové charakteristiky, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika WPC, Smlouva o uplatnění metodiky: LUTO Invest, s.r.o., IČO: 28457978. Datum uzavření smlouvy 16.9. 2022. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Luňák, U Továren 999/31, 102 00 Praha 10, Předložená certifikovaná metodika spočívající v hlubším pochopení chování specifických kompozitních materiálů na bázi recyklovaných plastů a lignocelulózových materiálů vykazuje taktéž celou řadu ekonomických přínosů pro zainteresované strany zejména na straně podniků v průmyslovém odvětví. Vzhledem k naprosto široké uplatnitelnosti a škále použití nelze vypracovat detailní odhady ekonomických přínosů pro uživatele. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těsnov 17, Praha 1, 27.09.2022,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

BYDLET JAKO NA JACHTĚ Mgr. Markéta Daňková, 2021