×
Department of Languages
banner

Prezenční studium

Prezenční studium

uznávání pro studenty prezenčního studia provádí vedoucí katedry,

PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimni semestr

 • O uznání lze požádat  pouze v prvních dvou týdnech semestru, v konzultačních hodinách
 •  s sebou si přineste:
  • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit i potvrzený sylabus předmětu)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
  • výkaz o studiu (index)
 • student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: M. Ludvíkovou, Ing. T. Pilařovou nebo M. Sáluse)

Letní semestr:

 • O uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů letního semestru a to pouze v konzultačních hodinách.
 • pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:
  • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit i potvrzený sylabus předmětu)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
  • výkaz o studiu (index)
 • pokud máte již žádost schválenou ze ZS a výsledek LS zapsaný v indexu – nechoďte
 • student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: M. Ludvíkovou, Ing. T. Pilařovou nebo M. Sáluse)