×
Katedra jazyků
banner

Prezenční studium

Uznání předmětu > Prezenční studium

SARS-COVID19
Prosíme studenty, aby se snažili co nejvíce omezit osobní návštěvy katedry.
K vyřízení svých záležitostí využívejte převážně email:  salus@pef.czu.cz, vlkovicova@pef.czu.cz


uznávání pro studenty prezenčního studia provádí vedoucí katedry,

PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimni semestr

 • o uznání lze požádat v prvních dvou týdnech semestru elektronicky, nebo osobně v konzultačních hodinách
 •  s sebou si přineste:
  • certifikát nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit sylabus předmětu)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
 • student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: Ing. Vlkovičovou, Ing. L. Hofierkovou nebo M. Sáluse)

Letní semestr:

 • o uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů letního semestru elektronicky, nebo osobně v konzultačních hodinách.
 • pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:
  • certifikát nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit sylabus předmětu)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
 • pokud máte již žádost schválenou ze ZS – nechoďte
 • student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: Ing. Vlkovičovou, Ing. L. Hofierkovou nebo M. Sáluse)