×
Katedra jazyků
banner

Informace odd. mezinárodních vztahů ČZU

ERASMUS + > Informace odd. mezinárodních vztahů ČZU

Užitečné informace: 

Erasmus+ funguje výborně

Orientation Week


Informace pro studenty PEF, 
kteří mají zájem vyjet na Erasmus v akademickém roce 2021-2022

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7010-mezinarodni-vztahy/r-7037-erasmus

1.Studenti se hlásí do výběrového řízení výhradně online. Informaci o možnostech výjezdu najdou v Univerzitním informačním systému v portálu studenta. Úplně dole je sekce Moje zahraniční studium. V této sekci se on-line podává přihláška na výměnný pobyt. Student si vybere, na jaké univerzitě by chtěl studovat a v jakém období má zájem vyjet.

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7010-mezinarodni-vztahy/r-7037-erasmus/r-14098-prihlaska

2.Přihlášky (včetně životopisu) na příští akademický rok se přijímají on-line do 31. ledna 2021. Výběrové řízení proběhne on-line, ve druhé polovině února (15.-19. 2. 2021) a je organizováno zahraničním oddělením PEF.

 3.Výběrové řízení na destinace ve Španělsku (ESIC, URJC, Universidad de Sevilla, Universidad Politécnica de Valencia) probíhá ve spolupráci s katedrou jazyků v pátek 19. února 2021.

Termíny konání výběrového řízení se mohou změnit, stránka se pravidelně aktualizuje.