×
Katedra jazyků
banner

Přehled dokladů k uznání předmětu

Uznání předmětu > Přehled dokladů k uznání předmětu
 • Na certifikátu musí být jednoznačně uvedena jazyková úroveň v souladu s Evropským referenčním rámcem.
 • Uznán bude pouze předmět stejné úrovně, jakou student dokládá.
  Pouze v případě, že se předmět na této úrovni nevyučuje, bude uznán předmět s nejbližší nižší úrovní.
 • Na základě jednoho dokladu lze uznat pouze jeden předmět.
 • V případě, že doklad neobsahuje klasifikaci, vybere si student ze dvou možností:
     1. Předmět bude uznán a zkouška ohodnocena stupněm Dobře.
     2. Bude omluvena docházka na výuku a uznány zápočty. Student v řádném termínu letního semestru složí ústní část zkoušky daného předmětu.
 • V případě žádosti o uznání specializačního předmětu (např. Angličtina obchodní), musí být certifikát (doložená zkouška) také z této specializace. Přípustnost dokladu posoudí vedoucí katedry jazyků.
 • Student, jemuž byl předmět uznán, se nemůže zúčastnit cvičení, nezapisuje se do rozvrhu, ale musí být zapsán na předmět v IS .
 • Uznání předmětu CJ provádí vedoucí katedry jazyků dle administrativních pokynů na webové stránce KJ.

Všechny jazyky:

zkouška z jazyka na ČZUA1-C1ne starší 5 let
zkouška z jazyka na jiné vysoké školeA1-C1ne starší 5 let, nutno doložit potvrzený sylabus předmětu
Státní jazyková zkouškaB2-C1 
Osvědčení o základní znalosti jazykaB1vydané školou s právem státní jazykové zkoušky
  * Jazyková škola hl.m. Prahy
  * Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň po 420 hod.
UNICERTA2-C2 

Angličtina:

TOEFL Test of English as a Foreign Language  B1-C1 
KET Key English TestA2 
PET Preliminary English TestB1 
FCE First Certificate in EnglishB2 
CAE Certificate in Advanced EnglishC1 
CPE Certificate of Proficiency in EnglishC2 
IESOL a ISESOL City & GuildsA1-C2 
IESOL a ISESOL LanguageCertA1-C2 
BEC Business English CertificateB1-C1 
EBC City & GuildsA2-C2 
SETB City & GuildsA1-C2 
IELTSB1-C2 
ILEC  International Legal EnglishB1-C1 
ICFE International Certificate in Financial EnglishB2-C1 
BULATS Business English Language Testing ServiceA1 
BULATS Business English Language Testing Service
(skóre 20-89)
A2-C1 
STANAGA2-C1 
TOEICA1-C2 
TELC European Language certificateA1-C2 
ESOL Skills for LifeA1-C1 
EFCELT Cambridge English Level testA1-C2 
Pearson LCCI CertificateA1-C2 
ESOL LanguageCertA1-C1

Němčina:

ÖSD Grundstufe (G)A2* Rakouský jazykový diplom
ÖSD Mittelstufe (M)C1
ÖSD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD)C2
GrundbausteinA2

* Goethe institut 

Zertifikat Deutsch (ZD)B1
Zertifikat fűr den Beruf (ZDB)B2
Zentrale Mittelstufenprűfung (ZMP)C1
Prűfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)C1
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)C2
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)C2
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2A2
Goethe-Zertifikat B1B1

* Goethe institut 

nově od 08/2013

Goethe-Zertifikat B2B2
Goethe-Zertifikat C1C1
Goethe-Zertifikat C2: GDSC2

Francouzština:

TELC The European Language CertificateA1-B2 
DELF Diplôme d’ Études en Langue FrançaiseA1-B2 
DALF Diplôme Approfondi de Langue FrançaiseC1-C2 
TFI Test de Français InternationalA1-C2 

Španělština:

DELE Diploma de Español como Lengua ExtranjeraA1-C2 
siele Certificado de CalificaciónA1-C1
Diploma de Español de los NegociosC2* Certificados y Diploma de la Cámara Oficial de Comercio
 e Industria de Madrid
 y la Universidad de Alealá
Certificado Superior de los NegociosC1
Certificado Superior de Español del TurismoC1
Certificado Superior de Español de las Ciencias de la SaludC1
Certificado Básico de los NegociosB2
Certificado Básico de Español del TurismoB2
Certificado Básico de Español de las Ciencias de la SaludB2

Ruština:

TEUA1* Certifikáty Ruského střediska vědy a kultury
TZUA2
TORFLB1-C2