×
Katedra jazyků
banner

Prezenční studium

Vyučované předměty > Prezenční studium

Předměty garantované katedrou jazyků - prezenční studium
* Jedná se o  předměty nabízené, které však nemusí být v aktuálním akademickém roce pro nedostatek zájemců vyučované.

Kód

Předmět

ELX02E Angličtina - A2
ELX02Z Angličtina - A2 - zápočet
ELX03E Angličtina - B1
ELX03Z Angličtina - B1 - zápočet
ELX04E Angličtina - B2
ELX04Z Angličtina - B2 - zápočet
ELXB4E Angličtina - C1
ELXB4Z Angličtina - C1 - zápočet
ELXA6E Angličtina - jazykové prostředky v komunikaci - B2
ELXA6Z Angličtina - jazykové prostředky v komunikaci - B2
ELX05E Angličtina obchodní - B1
ELX05Z Angličtina obchodní - B1 - zápočet
ELX60E Angličtina pro Evropskou unii - B1
ELX60Z Angličtina pro Evropskou unii - B1 - zápočet
ELX61E Angličtina pro finance - B1
ELX61Z Angličtina pro finance - B1 - zápočet
ELX07E Angličtina pro lesníky a ekology - B1
ELX07Z Angličtina pro lesníky a ekology - B1 - zápočet
ELXA8E Angličtina pro prezentace a obchodní jednání - B2
ELXA8Z Angličtina pro prezentace a obchodní jednání - B2 - zápočet
ELXB1E Angličtina pro TOEIC - B2
ELXB1Z Angličtina pro TOEIC - B2 - zápočet
ELX08E Angličtina pro zemědělce I. - B1
ELX08Z Angličtina pro zemědělce I. - B1 - zápočet
ELX06E Angličtina v ekonomii - B1
ELX06Z Angličtina v ekonomii - zápočet - B1
ELX10E Angličtina ve výpočetní technice - B1
ELX10Z Angličtina ve výpočetní technice - zápočet - B1
ELXC1E Arabština - A1
ELXC1Z Arabština - A1 - zápočet
ELD03Z Communication en Français I - EAD
ELD02Z Communication en Français II - EAD
ELD09Z Communication en Français I - EADAN
ELD10Z Communication en Français II - EADAN
ELXZ1E Czech Language for Exchange Students - A1/1
ELXZ1Z Czech Language for Exchange Students - A1/1
ELXZ2E Czech Language for Exchange Students - A1/2
ELXZ2Z Czech Language for Exchange Students - A1/2
ELXZ3E Czech Language for Exchange Students - A2/1
ELXZ3Z Czech Language for Exchange Students - A2/1
ELXZ4E Czech Language for Exchange Students - A2/2
ELXZ4Z Czech Language for Exchange Students - A2/2
ELX52E Čeština B1
ELXA1E Čínština - A1
ELXA1Z Čínština - A1 - zápočet
ELXA4E Čínština - A2
ELXA4Z Čínština - A2 - zápočet
ELXA7E Čínština - B1
ELXA7Z Čínština - B1 - zápočet
ELX57E English for academic purposes - C1
ELX67E English for academic purposes BSc. - C1
ELX55E English for Business Purposes - C1
ELX69E English for business purposes BSc. - C1
ELE33E English for IT
ELE33Z English for IT
ELE34E Foreign Language - French
ELE35E Foreign Language - German
ELX37E Foreign Language - Czech
ELE36E Foreign Language - Spanish
ELX12E Francouzština - A1
ELX12Z Francouzština - A1 - zápočet
ELX13E Francouzština - A2
ELX13Z Francouzština - A2 - zápočet
ELX14E Francouzština - B1
ELX14Z Francouzština - B1 - zápočet
ELX15E Francouzština - B2
ELX15Z Francouzština - B2 - zápočet
ELXA9E Francouzština B1 - TFI
ELXA9Z Francouzština B1 - TFI - zápočet
ELE16Z Interkulturální komunikace - B2
ELX17E Italština - A1
ELX17Z Italština - A1 - zápočet
ELX18E Italština - A2
ELX18Z Italština - A2 - zápočet
ELXN1E Němčina - A1
ELXN1Z Němčina - A1 - zápočet
ELX19E Němčina - A2
ELX19Z Němčina - A2 - zápočet
ELX20E Němčina - B1
ELX20Z Němčina - B1 - zápočet
ELX21E Němčina - B2
ELX21Z Němčina - B2 - zápočet
ELX23E Němčina obchodní - B1
ELX23Z Němčina obchodní - zápočet - B1
ELX22E Němčina pro ekonomy - B1
ELX22Z Němčina pro ekonomy - zápočet - B1
ELX24E Němčina pro lesníky a ekology - B1
ELX24Z Němčina pro lesníky a ekology - zápočet - B1
ELE22Z Práce s odborným textem - angličtina - C1
ELE25Z Práce s odborným textem - němčina - C1
ELXA2Z Presentation and negotiation skills
ELX68E Principles of business negotiation BCc. - C1
ELE21Z Přípravný seminář na mezinárodní certifikát - angličtina - B2
ELE19Z Přípravný seminář na mezinárodní certifikát - němčina - B2
ELE03E RJV - Obchodní korespondence a komunikace - angličtina - B2
ELE03Z RJV - Obchodní korespondence a komunikace - angličtina - B2
ELE10E RJV - Obchodní korespondence a komunikace - němčina - B2
ELE10Z RJV - Obchodní korespondence a komunikace - němčina - B2
ELX25E Ruština - A1
ELX25Z Ruština - A1 - zápočet
ELX26E Ruština - A2
ELX26Z Ruština - A2 - zápočet
ELX27E Ruština - B1
ELX27Z Ruština - B1 - zápočet
ELX53E Ruština - B2
ELX53Z Ruština - B2 - zápočet
ELX28E Ruština pro ekonomy a základní obchodní kores. - B1
ELX28Z Ruština pro ekonomy a základní obchodní kores. - B1 - zápočet
ELXA5E Standards for Theses Writing and Preparation
ELX29E Španělština - A1
ELX29Z Španělština - A1 - zápočet
ELX30E Španělština - A2
ELX30Z Španělština - A2 - zápočet
ELX31E Španělština - B1
ELX31Z Španělština - B1 - zápočet
ELX32E Španělština - B2
ELX32Z Španělština - B2 - zápočet
ELX47E Španělština obchodní - B1
ELX47Z Španělština obchodní - B1 - zápočet
ELXB2E Technická angličtina - A2
ELXB2Z Technická angličtina - A2 - zápočet