×
Katedra jazyků
banner

Dobrovolné jazykové kurzy

 

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KJ ČZU ZS 2018/19

 

·       Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU. Kurzy nemají žádnou souvislost s řádnou výukou ČZU.

·     Jde o kurzy placené: 1 200,-Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.

·      Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí uvedené vložné), začne výuka ve 2. výukovém týdnu ZS 2018.

·      Nabídka jazykových kurzů na ZS 2018 bude  zveřejněna na Facebooku ČZU, v UIS, na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu, kde bude případně doplněna po 17. září 2018.

·       Přihlášení na kurz bude možno provést elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu po 17. září 2018.

Další informace poskytují příslušní vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

 

Dobrovolné kurzy nabízené KJ ČZU na ZS 2018/19

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé– A1 – A2
ÚT: 14,00 – 15,30 - učebna: bude doplněno
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz
Zahájení: 2. 10. 2018
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině 

ANGLIČTINA pro pokročilé - B1
ČT: 14,00 – 15,30 - učebna: bude doplněno
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz
Zahájení: 4. 10. 2018
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace) - English (grammar/conversation)-B2/B1
Termín a učebna: bude doplněno
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz

FRANCOUZŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (i příprava na mez. certifikát TFi)
PO: 14,00 - 15,30 - učebna: JIH 10
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
Zahájení: 8. 10. 2018
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině 

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ČT: 12,15 – 13,45 – učebna: bude doplněno
Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
Zahájení: 11. 10. 2018
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině