×
Katedra jazyků
banner

Dobrovolné jazykové kurzy

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM
KATEDRY JAZYKŮ ČZU -  ZS 2020/21

  • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
  • Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení. Kurzovné je nevratné.
  • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné), začne výuka v termínu uvedeném u příslušného kurzu.
  • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“.
  • Přihlášení na kurz je možné provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže).

Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

Kurzy nabízené pro ZS 2020/21


ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)
English (grammar/conversation)-B1/B2
úterý 15:45-17:30, výuka on-line MS Teams

Zahájení 6. 10. 2020
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2-B1
Preparatory course of Czech language for PhD examination A2-B1

středa/Wednesday 17:30-19:00, výuka on-line MS Teams

Zahájení/Start: 7. 10. 2020
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz

Note

Czech Language for PhD students – A1/1
čtvrtek/Thursday 10:30-12:00, výuka on-line MS Teams
Zahájení/Start: 8. 10. 2020
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA 
Dvorakova@pef.czu.cz
Note

Czech Language for PhD students – A1/2
čtvrtek/Thursday 12:15-13:45, výuka on-line MS Teams
Zahájení/Start: 8. 10. 2020
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA 
Dvorakova@pef.czu.cz
Note