×
Katedra jazyků
banner

Dobrovolné jazykové kurzy

 

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KJ ČZU LS 2019

 

  • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU. Kurzy nemají žádnou souvislost s řádnou výukou ČZU.
  • Jde o kurzy placené: 1 200,-Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.
  • Nabídka jazykových kurzů na LS 2019 bude  zveřejněna na Facebooku ČZU, v UIS, na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu.
  • Přihlášení na kurz bude možno provést nejlépe elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny (uvést e-mailovou adresu), která bude vyvěšena na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu po 25. 1. 2019.

Další informace poskytují příslušní vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

 

Dobrovolné kurzy realizované v LS 2019

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé– A1 – A2
ÚT: 14,00 – 15,30 - učebna: JIH S26
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz

ANGLIČTINA pro pokročilé - B1
ČT: 14,00 – 15,30 - učebna: JIH 010
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace) - English (grammar/conversation)-B2/B1
ÚT: 15:45-17:15  – učebna: JIHS26
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz

FRANCOUZŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (i příprava na mez. certifikát TFi)
ČT: 12,15 - 13,45 - učebna: JIH010
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ST: 10,30 - 12,00 – učebna: JIH010
Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz