×
Katedra jazyků
banner

Dobrovolné jazykové kurzy

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM
KATEDRY JAZYKŮ ČZU -  LS 2023/24

 • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
 • Přihlášení na kurz je nutno provést před platbou  elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže). Prosím vyčkejte jejich odpovědi před provedením platby.
 • Jde o kurzy placené: 1 800,- CZK
  Platba proběhne na účet: 500022222/0800
  Variabilní symbol: 112022
  Do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uvedete své příjmení a název kurzu (např.: Fernandez- Czech A1/1)
  Potvrzení z banky o zaplacení pošlete obratem na e-mail vašeho vyučujícího.
  Platba zahrnuje 20 vyučovacích hodin za 1 semestr (10 cvičení) a v průběhu výuky se vložné nevrací.
  Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 15 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné v daném termínu), začne výuka v termínu uvedeném u příslušného kurzu (níže). 
 • Pokud nebude dostatečný počet uchazečů, kurz se nebude realizovat a peníze budou vráceny.
 • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována  na  webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“.

Kurzy nabízené pro LS 2023/24
 

ANGLIČTINA B1/B2 (gramatika a konverzace)
 English B1/B2 (grammar and conversation)
Úterý/Tuesday 16,00 -17,30, učebna/room: JIH S17
Zahájení/Start: 27. 2. 2024
Vyučující/Lecturer: PhDr. M. Jarkovská, PhD.
* note

Čeština A2/B1 (gramatika a konverzace)
Czech A2/B1 (grammar and conversation)

Středa/Wednesday 17,30 - 19,00, učebna/room JIH S17
Zahájení/Start: 28. 2. 2024
Vyučující/Lecturer: PhDr. M. Jarkovská, PhD.
*note

Čeština A1/1 
Czech A1/1 beginners

Vyučující/Lecturer: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA
Kurz nebude otevřen z důvodu nedostatečného počtu uchazečů. / The course will not be held due to insufficient number of applicants.