×
Katedra jazyků
banner

Dobrovolné jazykové kurzy

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM
KATEDRY JAZYKŮ ČZU -  ZS 2022/23

 • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
 • Přihlášení na kurz je nutno provést před platbou  elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže). Prosím vyčkejte jejich odpovědi před provedením platby.
 • Jde o kurzy placené: 1 700,- CZK
  Platba proběhne na účet: 500022222/0800
  Variabilní symbol: 112022 Do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uvedete své příjmení a název kurzu (např.: Fernandez- Czech A1/1
  Potvrzení z banky o zaplacení pošlete obratem na e-mail vašeho vyučujícího.
  Platba zahrnuje 20 vyučovacích hodin za 1 semestr (10 cvičení) a v průběhu výuky se vložné nevrací.
  Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné v daném termínu), začne výuka v termínu uvedeném u příslušného kurzu (níže). 
 • Pokud nebude dostatečný počet uchazečů, kurz se nebude realizovat a peníze budou vráceny.
 • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována  na  webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“.

Kurzy nabízené pro ZS 2022/23
 
ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)
 English (grammar/conversation)-B1/B2
  Úterý/Tuesday,15,45 -17,15,učebna/room: JIH 010
Zahájení/Start: 4.10. 2022 - NOTE
Vyučující/Lecturer: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz )

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2/B1 Preparatory course of Czech language not only for PhD examination A2/B1
 Středa/Wednesday,17,30 -19,00,učebna/room: JIH S25
Zahájení/Start: 5.10. 2022 - NOTE
Vyučující/Lecturer: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz )

Czech Language not only for PhD students – A1/1
Čtvrtek/Thursday, 10:30-12:00, učebna/room: JIH010
Zahájení/Start: 6.10. 2022 - NOTE
Vyučující/Lecturer: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA ( Dvorakova@pef.czu.cz )

Czech Language not only for PhD students – A1/2  
Čtvrtek/Thursday,12:15-13:45, učebna/room JIH010
Zahájení/Start: 6.10. 2022 - NOTE
Vyučující/Lecturer: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA ( Dvorakova@pef.czu.cz )