×
Katedra jazyků
banner

Kombinované studium a CŽV

Uznání předmětu > Kombinované studium a CŽV

uznávání pro studenty kombinovaného studia provádí zástupkyně vedoucí katedry,

PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Zimni semestr

 • o uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů semestru elektronicky, nebo osobně v konzultačních hodinách
 •  s sebou si přineste:
 • Uznání splněných předmětů z ČZU či jiné VŠ provádí studijní oddělení dle pravidel jednotlivých fakult.

Letní semestr:

 • O uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů semestru elektronicky, nebo osobně v konzultačních hodinách
 • pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:
  • certifikát nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
  • pokud máte již žádost schválenou ze ZS – nechoďte
 • Uznání splněných předmětů z ČZU či jiné VŠ provádí studijní oddělení dle pravidel jednotlivých fakult.