×
Katedra vodních zdrojů
banner

Předměty garantované KVZ

AIA13E Crop and Irrigation Systems Management - Mgr.
AIA04Z Excursion
AIA14Z Excursion (with AIA14E)
AIA05Z Excursion (with AIA05E)
AIA24Z Field Training - Mgr.
AIA05E Hydrogeology for NRE - Mgr.
AIA08E Hydrology for NRE - Mgr.
AIA10E Hydrometeorology - Mgr.
DAIA01Y Hydropedologie
AIA14E Hydropedology and Groundwater Protection - Mgr.
AIAX1E Nauka o přírodě III.
AIA28E Ochrana vod - Mgr.
DAIA03Y Pokročilá půdní fyzika
AIA25E Rybniční soustavy a zařízení - Mgr.
AIA04E Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA18E Summer School Soil and Water
AIA12E Survey for Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA20E Vodní hospodářství - Bc.