×
Katedra vodních zdrojů
banner

Předměty garantované KVZ

AIA04Z Excursion (with AIA04E)
AIA07Z Excursion
AIA12E Survey for Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA25E Rybniční soustavy a zařízení - Mgr.
DAIA01Y Hydropedologie
DAIA02Y Soil and Water Relationship
DAIA03Y Pokročilá půdní fyzika
DAIA05Y Advanced Soil Physics