×
Katedra vodních zdrojů
banner

Témata DP

Možnosti stanovení nasycené hydraulické vodivosti nepřímými metodami
Ing. Kamila Báťková Ph.D. - --

Evaluation of the methods for Atterberg´s limits determination in the laboratory and in situ
prof. Ing. Svatopluk Matula CSc. - --