×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Dendrochronologická laboratoř

Technické vybavení > Dendrochronologická laboratoř

Dendrochronologická laboratoř

  Vybavení laboratoře odpovídá požadavkům na moderní formy pořizování dat (speciální kalibrovaný skener A3) a SW nástrojů pro jejich následnou analýzu – WinDendro od firmy Regent Instruments (Kanada).

   Hlavním posláním laboratoře je zpracování vzorků pro dendrochronologickou analýzu vzorků historického a recentního dřeva a to vývrtů nebo výřezů stromů. Jsou zde k dispozici přístroje pro odběr, přípravu vzorků a vlastní měření. Pro odběr a přípravu například Presslerovy nebozezy, souprava pro broušení vzorků a další. Laboratoř disponuje třemi metodami měření a zpracování vzorků. První metoda je pomocí speciální kamery a posuvného zařízení. Druhá pomocí mikroskopu a posuvného stolu. Data (velikosti letokruhů) jsou přímo odečítaný ze vzorku pomocí programů PAST 32 nebo Letokruhy 2.2 případně jiných programů. Třetí metoda je založena na principu analýzy obrazu, kde vzorek je naskenován na výkonném skeneru a měřen až obraz. Pro zpracování obrazu je využíván kanadský program WinDENDRO a získané data mohou být exportovány ve formátu TUSCON. Dnes je nejvíce využívána druhá a třetí metoda pro zpracování. Dále jsou k dispozici sesterské programy WinRHIZO pro měření kořenů a WinFOLIA pro měření listů.

Hlavní vybavení laboratoře:

- Posuvný měřící stůl TimeTable s odečítacím modulem USBParSer rakouské výroby s odečítacím  modulem

- Stereomikroskop Olympus SZ51

- Video Time Table s odečítacím modulem µParSer rakouské výroby

- Skener Epson expression 10000 XL

- Programy PAST 32 Build 700, Letokruhy 2.2, WinDENDROTM, WinFOLIATM, WinRHIZOTM