×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Úvod

Oddělení GIS > Úvod

Oddělení Geografických Informačních Systémů (GIS) bylo založeno na začátku roku 2013. Náplní oddělení je podpora celé fakulty v oblasti GIS a vývoj lesnicky zaměřených informačních systémů v rámci výzkumných i aplikačně zaměřených projektů FLD.

Projekty:

Vývoj bezpilotních prostředků pro lesní hospodářství

Bezpilotní prostředky jsou dnes velmi rychle se rozvíjející obor. S jejich pomocí vznikají převážně letecká videa a fotografie z výšky. Filmařů a fotografů využívajích bezpilotní prostředky je již mnoho, ale zatím málo institucí se zabývá leteckým snímkováním. Fakulta lesnická a dřevařská se řadí k průkopníkům nasazení bezpilotních prostředků v lesním hospodářství.

Oktoptera se zavěsným zařízením pro uchycení různých senzorů

Tzv. křídlo pro snímkování větších území

Kvadroptéra s RGB kamerou

Optimal

V rámci projektu katedry hospodářské úpravy lesa, zaměřeného na časovou a prostorovou optimalizaci lesních těžeb, je vyvíjena aplikace pro editaci obnovních prvků v digitální lesnické mapě a výpočet optimalizace. Aplikace je v současné době koncipována jako extenze ke komerčnímu software ArcGIS.

Pro projekt byly také vytvořeny internetové stránky www.optimalesa.com a video představující projekt. Video je umístěno na zmíněných internetových stránkách.

IpsExpert

Pro katedru ochrany lesa byla vytvořena webová aplikace IpsExpert. Na základě algoritmů pro výpočet ohrožení napadení lesních porostů lýkožroutem byla vytvořena databázově orientovaná aplikace, která umožňuje načítání vlastních dat a z nich následně výpočet ohrožení. K aplikaci byla vytvořena dokumentace (help) a byly spracovány internetové stránky projektu www.ipsexpert.cz.