×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Přístrojové vybavení

Technické vybavení > Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení katedry

  Katedra má k dispozici měřicí pomůcky, které slouží pro efektivní měření a pořizování (nejen) dendrometrických dat v terénu.

1. Pro zjišťování prostorových informací o lesních porostech, včetně pozičního zaměřování jednotlivých kmenů

Souprava FieldMap

Souprava PosTex

2. Elektronické registrační průměrky

Mantax Digitech

Digitech Professional

Digitech Professional GATOR EYES

3. Elektronické výškoměry s ultrazvukovým nebo laserovým dálkoměrem

VERTEX LASER

VERTEX III

Trupulse 360B

Laser 402

4. Terénní počítače pro okamžité zpracovávání a kontrolu pořízených terénních dat

HANDHELD 7

ARMOR

GETAC E100

Trimble Juno

5. Ultrazvukové vytyčovací soupravy pro vytyčování zkusných plocha a zjišťování velikosti nepravidelných ploch

XSCAPE

Veškeré přístrojové vybavení, kterým katedra hospodřské úpravy lesů disponuje, lze zapůjčit u Ing. Viléma Urbánka. Můžete ho kontaktovat na emailové adresa: urbanek@fld.czu.cz, Tel: +420 22438 3720.