×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Témata bakalářských prací

Seznam zpracovaných a zadaných bakalářských prací (za každým názvem bakalářské práce je v závorce uvedeno datum obhajoby)

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.

 • Databázové zpracování dendrometrických dat (2012/06)
 • Hospodářská úprava v lesích ochranných NP České Švýcarko a CHKO Lužické hory (2012/06)
 • Sběr a vyhodnocování dendrometrických dat pro účely odvození sortimentačního modelu (2012/06)
 • Sběr dendrometrických dat pro účely stanovení objemu biomasy listnatých dřevin (2012/06)
 • Sběr dat na kruhových zkusných plochách pro výzkumné účely (2011/06)
 • Stanovení porostní zásoby a její srovnání s LHP (2011/06)
 • Vliv stanoviště na radiální přírůst smrku ztepilého (Picea abies L. Karsten) (2011/06)
 • Vliv žíru ploskohřbetky Cephalcia Lariciphila na radiální přírůst modřínu (2011/06)
 • Výpočet nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) v oblasti Orlických Hor (2011/06)
 • Vývoj metod zjišťování zásob porostů (2011/06)

 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Lubomír Šálek

 • Hospodářská úprava lesních majetků malých výměr s cílem zvýšení produkce (2013/06)
 • Hospodářská úprava smrkových monokultur v NP České Švýcarsko s cílem přeměny na smíšené porosty (2013/06)
 • Porovnání různých způsobů zjišťování porostních zásob na daném majetku včetně porovnání s daty z LHP (2013/06)
 • Hospodářská úprav pěstebně zanedbaných porostů ve vybrané lokalitě PLO 1 Krušné Hory (2012/06)
 • Hospodářská úprava dubových porostů na kyselých stanovištích u města Protivína (2012/06)
 • Hospodářská úprava lesů ochranných s přihlédnutím k prvku Natura 2000 u levého břehu Vltavy v oblasti Prahy-Suchdol (2012/06)
 • Hospodářská úprava porostů v regionálním biocentru Hory (prvek ÚSES) (2012/06)
 • Hospodářská úprava rekreačních lesů v oblasti Divoká Šárka – Praha (2012/06)
 • Hospodářská úprava smrkových porostů v NP České Švýcarsko s cílem zvýšení zastoupení dřevin původní skladby (2012/06)
 • Hospodářská úprava smrkových porostů v oblasti LHC Ještěd s cílem zvýšení statické odolnosti proti větru (2012/06)
 • Hospodářská úprava vybraných mýtních dubových porostů v oblasti Divoké Šárky (2012/06)
 • Lesní hospodářská úprava porostů v PHO 1 u přehrady Želivka zaměřená na obnovu porostů (2012/06)
 • LHP na soukromém majetku cílem návrhu opatření proti bořivému větru (2012/06)
 • Návrh hospodaření s cílem zvýšení statické odolnosti porostů lesů města Kašperské Hory (2012/06)
 • Porovnání produkce borových porostů na skupinách lesních typů 0K a 3K (kyselý dubový bor a kyselá dubová bučina) (2012/06)
 • Porovnání produkce vybraného smrkového porostu na kyselé a velmi kyselé půdě 6. vegetačního stupně v PLO Krušné Hory (2012/06)
 • Princip tvorby lokálního růstového modelu pro smrk ztepilý pro Loketské městské lesy s. r. o. (2012/06)
 • Produkce DB v pařezinách ve srovnání s LHP (2012/06)
 • Srovnání produkce smrkových porostů na svěžích a kyselých stanovištích 6. vegetačního stupně (2012/06)
 • Vyhodnocení lesního hospodářského plánu pro lužní lesy u Noviho Sadu – Srbsko (2012/06)
 • Vyhodnocení porostů se zastoupením buku a ostatních listnatých dřevin v rezervaci Vlčí důl (Krušné hory) (2012/06)
 • Hospodářská úprava přestárlých bukových porostů v PLO 11 – Český les (2011/06 )
 • Hospodářská úprava rozsáhlých mýtních smrkových porostů u města Dvůr Králové nad Labem (2011/06)
 • Srovnání produkce smrku na skupinách lesních typů 8Q a 8S v oblasti Pradědu v PLO Hrubý Jeseník (2011/06)
 • Vyhodnocení rozsahu zmlazení v závislosti na zakmenění mateřských porostů ve vybrané oblasti na PLO – 13 Šumava (2011/06)
 • Vyhodnocení stavu a zásob porostů na místě plánovaného golfového hříště v lokalitě Klánovický les a porovnání s již provedenými studiemi (2011/06)
 • Porovnání porostů zasažených imisemi v Krušných horách na vybraném území České republiky a Spolkové republiky Německo (2009/06)

 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Vilém Urbánek

 • Efektivní zjišťování dendrometrických parametrů lesního porostu (2013/06)
 • Využití elektronické registrační průměrky pro efektivní zjišťování taxačních charakteristik lesního porostu (2013/06)
 • Zjišťování dendrometrických charakteristik lesního porostu moderními prostředky (2013/06)
 • Zjišťování dendrometrických charakteristik lesního porostu moderními prostředky (2013/06)
 • Zjišťování dendrometrických charakteristik lesního porostu moderními prostředky (2013/06)
 • Zjišťování dendrometrických parametrů lesního porostu moderními prostředky (2013/06)
 • Porovnání možností zjišťování základních taxačních veličin prostřednictvím moderních nástrojů pro sběr a zpracování dendrometrických dat (2012/06)
 • Zjištění základních dendrometrických parametrů vybraného lesního porostu pomocí moderního elektronického vybavení (2012/06)
 • Porovnání dendrometrických charakteristik kmenů Picea pungens a Picea abies rostoucích v oblasti Krušných hor (2011/06)
 • Porovnání možností provozního zjišťování taxačních veličin prostřednictvím moderních nástrojů pro sběr a zpracování taxačních dat (2011/06)
 • Porovnání možností zjišťování základních taxačních veličin prostřednictvím moderních nástrojů pro sběr a zpracování dendrometrických dat (2011/06)
 • Stanovení dendrometrických parametrů lesního porostu pomocí moderního elektronického vybavení (2011/06)
 • Zjištění základních dendrometrických parametrů lesního porostu pomocí moderního elektronického vybavení (2011/06)