×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Katedra hospodářské úpravy lesa

   Katedra hospodářské úpravy lesů prošla za svou dobu dlouhou řadou reorganizací. V roce 1981 bylo tehdejší oddělení dendrometrie a hospodářské úpravy lesů VLÚ zrušeno a začleněno do oddělení ekonomiky a využití přírodních zdrojů ÚAEE VŠZ v Praze. Katedra byla rehabilitována až na počátku devadesátých let 20. století v souvislosti s obnovou lesnické fakulty při VŠZ v Praze v roce 1991.

   Tým pedagogů a vědeckých pracovníků zajišťuje mimo vědecké činnosti také výuku odborných lesnických předmětů pro bakalářské a magisterské obory jak v prezenční, tak i kombinované formě studia.

   Výzkumná aktivita katedry je zaměřena hlavně na řešení teoretických základů vlivu hospodářského rizika na hospodaření v lesích. Dále jsou rozvíjeny postupy vyjádření produkce lesních porostů v měnících se resp. aktuálních růstových podmínkách, na základě údajů z pokusných ploch katedry.