×
Katedra hospodářské úpravy lesů
banner

Garantované předměty

   Členové katedry vedou přednášky a cvičení pro bakalářské a magisterské obory prezenční i kombinované formy studia, jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Dále se také členové katedry podílejí na zajištění výuky odborných předmětů v doktorských studijních programech.

 

LESNICTVÍ - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v českém jazyce

 • LHL08E - Aplikovaná statistika
 • LHL02E - Dendrometrie
 • LHL26Z - Dendrometrie – TC
 • LHL17E - Hospodářská úprava lesa I.
 • LHL05Z - Hospodářská úprava lesa I. – TC
 • LHL10E - Produkce lesů

 

LESNICTVÍ - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia v českém jazyce

 • LHL71E - Aplikovaná statistika
 • LHL74E - Dendrometrie
 • LHL82Z - Dendrometrie – TC
 • LHL72E - Hospodářská úprava lesa I.
 • LHL75Z - Hospodářská úprava lesa I. – TC
 • LHL78E - Produkce lesů

 

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ SLUŽBA V LH - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia

                                                                         v českém jazyce

 • LHL03Z - Aplikovaná statistika (Bc.)
 • LHL02E - Dendrometrie
 • LHL26Z - Dendrometrie – TC
 • LHL07E - Hospodářská úprava lesů Bc.
 • LHL24Z - Hospodářská úprava lesa Bc. – TC

 

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ SLUŽBA V LH - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma                                                                                    studia v českém jazyce

 • LHL71Z - Aplikovaná statistika (Bc.)
 • LHL74E - Dendrometrie
 • LHL82Z - Dendrometrie – TC
 • LHL76E - Hospodářská úprava lesů Bc.
 • LHL83Z - Hospodářská úprava lesa Bc. – TC

 

PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia

                                                         v českém jazyce                       

 • LHL04E - Biometrika
 • LHL02E - Dendrometrie (volitelný předmět)
 • LHL26Z - Dendrometrie – TC (volitelný předmět)
 • LHL17E - Hospodářská úprava lesa I. (volitelný předmět, podmínkou je splněná Dendrometrie)
 • LHL05Z - Hospodářská úprava lesa I. – TC (volitelný předmět, podmínkou je splněná Dendrometrie)
 • LHL10E - Produkce lesů (volitelný předmět, podmínkou je splněná Dendrometrie)
 • LHL11Z - Zpracování mysliveckých dat

 

PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia

                                                         v českém jazyce

 • LHL77E - Biometrika
 • LHL81E - Dendrometrie (volitelný předmět)
 • LHL72Z - Zpracování mysliveckých dat

 

DŘEVAŘSTVÍ- bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v českém jazyce

 • LHL08E - Aplikovaná statistika
 • LPL16E - Základy pěstování lesů a produkce dřeva

 

DŘEVAŘSTVÍ - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia v českém jazyce

 • LHL73E - Aplikovaná statistika
 • LPL77E - Základy pěstování lesů a produkce dřeva

 

FORESTRY, WATER AND LANDSCAPE MANAGEMENT - prezenční forma studia v anglickém

                                                                                          jazyce

 • LHX17E - Forest Management
 • LHX18E - Forest Management – FL

 

LESNÍ INŽENÝRSTVÍ – navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia

                                     v českém jazyce

 • LHL12E - Dendrometrie (povinně volitelný předmět)
 • LHL27Z - Dendrometrie – TC (povinně volitelný předmět)
 • LHL01E - Hospodářská úprava lesů II.
 • LHL04Z - Hospodářská úprava lesů II. – TC

 

LESNÍ INŽENÝRSTVÍ – navazující magisterský studijní obor, kombinovaná forma studia

                                      v českém jazyce

 • LHL81E - Dendrometrie (povinně volitelný předmět)
 • LHL80E - Hospodářská úprava lesů II.
 • LHL80Z - Hospodářská úprava lesů II. – TC

 

TROPICAL FORESTRY AND AGROFORESTRY - navazující, prezenční forma studia

                                                                               v anglickém jazyce

 • LHX02E - Forest Management in TS

 

GAME MANAGEMENT - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v anglickém jazyce

 • LHX05E - Biometrics
 • LHX02Z - Hunting Dataprocessing
 • Forest Management I. (volitelný předmět)
 • Forest Management I. – FL (volitelný předmět)
 • Forest Mensuration (volitelný předmět)
 • Forest Mensuration - FL (volitelný předmět)

 

FORESTRY - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v anglickém jazyce

 • Forest Management I.
 • Forest Management I. – FL
 • Forest Mensuration
 • Forest Mensuration – FL
 • Forest (wood) Production

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 • DLHX12Y - Aplikovaná statistika, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL12Y - Biometrie, pro prezenční formu studia
 • DLHL75Y - Dendrochronologie, pro kombinovanou formu studia
 • DLHX04Y - Dendrochronologie, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL74Y - Dendrometrie, pro kombinovanou formu studia
 • DLHX02Y - Dendrometrie, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL02Y - Dendrometrie, pro prezenční formu studia
 • DLHX01Y - Hospodářská úprava lesů, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL01Y - Hospodářská úprava lesů, pro prezenční formu studia
 • DLHL72Y - Hospodářská úprava lesů, pro kombinovanou formu studia
 • DLHL08Y - Matematická statistika, pro prezenční formu studia
 • DLHL71Y - Matematická statistika, pro kombinovanou formu studia
 • DLHX11Y - Matematické modelování, pro prezenční formu studia  (v anglickém jazyce)
 • DLHX05Y - Matematické modelování, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL03Y - Produkce lesů, pro prezenční formu studia
 • DLHL73Y - Produkce lesů, pro kombinovanou formu studia

 

 

 

  

  

DLHX01Y Hospodářská úprava lesů
DLHX02Y Dendrometrie
DLHX03Y Produkce lesů
DLHX04Y Dendrochronologie
DLHX05Y Matematické modelování v lesnictví
DLHX12Y Aplikovaná statistika
DLHX13Y Aplikovaná statistika
DLHX14Y Prostorová statistika a geostatistika
DLHX15Y Geografické informační systémy
DLHX16Y Dálkový průzkum země v lesnických aplikacích
DLHX17Y Modelování vývoje lesa
DLHX18Y Prostorové analýzy a modelování v GIS
DLHX19Y Vývoj softwarových prostředků pro open-source GIS
DLHX20Y Fotogrammetrie a analýza obrazu
DLHX21Y Kartografie a geodézie
DLHX22Y Inventarizace a monitoring lesa
DLHX23Y Prostorová optimalizace managementu lesa
DLHX25Y Ekoinformatika
DLHX26Y Geodatabáze a informační systémy
DLHX27Y Programování a algoritmizace pro GIS
DLHX28Y Statistické metody
DLHX29Y Utilization of Outputs of Climatic Modelling in Ecosystem Research
DLHX30Y Matematické programování v lesnictví
DLHX31Y Metody v DPZ v lesnictví
DLHX32Y Modelování růstových procesů
DLHX33Y Multifunkční lesnické plánování
DLHX34Y Produkce lesa pro doktorská studia
DLHX35Y Systémy pro podporu rozhodování v lesnickém plánováni
DLHX36Y Produkce lesa pro doktorské studium
LHL003E Dendrometrie
LHL01E Hospodářská úprava lesů II.
LHL04E Početní a statistické metody v myslivosti
LHL04Z Hospodářská úprava lesů II. - TC
LHL05Z Hospodářská úprava lesa I. - TC
LHL10E Produkce lesů
LHL14Z Inventarizace a monitoring lesních ekosystémů
LHL17E Hospodářská úprava lesů I.
LHL22E Operational Research in Natural Resources Management
LHL26Z Dendrometrie LES - TC
LHL27Z Dendrometrie - TC
LHL28E Forest Management II.
LHL72E Hospodářská úprava lesa I.
LHL73Z Inventarizace a monitoring lesních ekosystémů
LHL75Z Hospodářská úprava lesů I. - TC
LHL77E Početní a statistické metody v myslivosti
LHL78E Produkce lesů
LHL80E Hospodářská úprava lesů II.
LHL80Z Hospodářská úprava lesů II. - TC
LHL84E Operational Research in Natural Resources Management
LHX01E Fundamentals of Forest Management
LHX02Z Hunting Dataprocessing
LHX03Z Forest Mensuration - Field Lecture
LHX04E Computer Modelling II.
LHX04Z Forest (wood) Production
LHX05E Biometrics
LHX05Z Forest Management I.- Field Lecture
LHX07E Forest Management I.
LHX08E Forest Mensuration
LHZ02E Počítačové modelování II.