×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Garantované předměty

   Členové katedry vedou přednášky a cvičení pro bakalářské a magisterské obory prezenční i kombinované formy studia, jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Dále se také členové katedry podílejí na zajištění výuky odborných předmětů v doktorských studijních programech.

 

LESNICTVÍ - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v českém jazyce

 • LHL08E - Aplikovaná statistika
 • LHL02E - Dendrometrie
 • LHL26Z - Dendrometrie – TC
 • LHL17E - Hospodářská úprava lesa I.
 • LHL05Z - Hospodářská úprava lesa I. – TC
 • LHL10E - Produkce lesů

 

LESNICTVÍ - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia v českém jazyce

 • LHL71E - Aplikovaná statistika
 • LHL74E - Dendrometrie
 • LHL82Z - Dendrometrie – TC
 • LHL72E - Hospodářská úprava lesa I.
 • LHL75Z - Hospodářská úprava lesa I. – TC
 • LHL78E - Produkce lesů

 

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ SLUŽBA V LH - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia

                                                                         v českém jazyce

 • LHL03Z - Aplikovaná statistika (Bc.)
 • LHL02E - Dendrometrie
 • LHL26Z - Dendrometrie – TC
 • LHL07E - Hospodářská úprava lesů Bc.
 • LHL24Z - Hospodářská úprava lesa Bc. – TC

 

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ SLUŽBA V LH - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma                                                                                    studia v českém jazyce

 • LHL71Z - Aplikovaná statistika (Bc.)
 • LHL74E - Dendrometrie
 • LHL82Z - Dendrometrie – TC
 • LHL76E - Hospodářská úprava lesů Bc.
 • LHL83Z - Hospodářská úprava lesa Bc. – TC

 

PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia

                                                         v českém jazyce                       

 • LHL04E - Biometrika
 • LHL02E - Dendrometrie (volitelný předmět)
 • LHL26Z - Dendrometrie – TC (volitelný předmět)
 • LHL17E - Hospodářská úprava lesa I. (volitelný předmět, podmínkou je splněná Dendrometrie)
 • LHL05Z - Hospodářská úprava lesa I. – TC (volitelný předmět, podmínkou je splněná Dendrometrie)
 • LHL10E - Produkce lesů (volitelný předmět, podmínkou je splněná Dendrometrie)
 • LHL11Z - Zpracování mysliveckých dat

 

PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia

                                                         v českém jazyce

 • LHL77E - Biometrika
 • LHL81E - Dendrometrie (volitelný předmět)
 • LHL72Z - Zpracování mysliveckých dat

 

DŘEVAŘSTVÍ- bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v českém jazyce

 • LHL08E - Aplikovaná statistika
 • LPL16E - Základy pěstování lesů a produkce dřeva

 

DŘEVAŘSTVÍ - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia v českém jazyce

 • LHL73E - Aplikovaná statistika
 • LPL77E - Základy pěstování lesů a produkce dřeva

 

FORESTRY, WATER AND LANDSCAPE MANAGEMENT - prezenční forma studia v anglickém

                                                                                          jazyce

 • LHX17E - Forest Management
 • LHX18E - Forest Management – FL

 

LESNÍ INŽENÝRSTVÍ – navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia

                                     v českém jazyce

 • LHL12E - Dendrometrie (povinně volitelný předmět)
 • LHL27Z - Dendrometrie – TC (povinně volitelný předmět)
 • LHL01E - Hospodářská úprava lesů II.
 • LHL04Z - Hospodářská úprava lesů II. – TC

 

LESNÍ INŽENÝRSTVÍ – navazující magisterský studijní obor, kombinovaná forma studia

                                      v českém jazyce

 • LHL81E - Dendrometrie (povinně volitelný předmět)
 • LHL80E - Hospodářská úprava lesů II.
 • LHL80Z - Hospodářská úprava lesů II. – TC

 

TROPICAL FORESTRY AND AGROFORESTRY - navazující, prezenční forma studia

                                                                               v anglickém jazyce

 • LHX02E - Forest Management in TS

 

GAME MANAGEMENT - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v anglickém jazyce

 • LHX05E - Biometrics
 • LHX02Z - Hunting Dataprocessing
 • Forest Management I. (volitelný předmět)
 • Forest Management I. – FL (volitelný předmět)
 • Forest Mensuration (volitelný předmět)
 • Forest Mensuration - FL (volitelný předmět)

 

FORESTRY - bakalářský studijní obor, prezenční forma studia v anglickém jazyce

 • Forest Management I.
 • Forest Management I. – FL
 • Forest Mensuration
 • Forest Mensuration – FL
 • Forest (wood) Production

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 • DLHX12Y - Aplikovaná statistika, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL12Y - Biometrie, pro prezenční formu studia
 • DLHL75Y - Dendrochronologie, pro kombinovanou formu studia
 • DLHX04Y - Dendrochronologie, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL74Y - Dendrometrie, pro kombinovanou formu studia
 • DLHX02Y - Dendrometrie, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL02Y - Dendrometrie, pro prezenční formu studia
 • DLHX01Y - Hospodářská úprava lesů, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL01Y - Hospodářská úprava lesů, pro prezenční formu studia
 • DLHL72Y - Hospodářská úprava lesů, pro kombinovanou formu studia
 • DLHL08Y - Matematická statistika, pro prezenční formu studia
 • DLHL71Y - Matematická statistika, pro kombinovanou formu studia
 • DLHX11Y - Matematické modelování, pro prezenční formu studia  (v anglickém jazyce)
 • DLHX05Y - Matematické modelování, pro prezenční formu studia (v anglickém jazyce)
 • DLHL03Y - Produkce lesů, pro prezenční formu studia
 • DLHL73Y - Produkce lesů, pro kombinovanou formu studia

 

 

 

  

  

DLHX001Y Statistické metody
DLHX002Y Utilization of Outputs of Climatic Modelling in Ecosystem Research
DLHX003Y Prostorová statistika a geostatistika
DLHX004Y Dálkový průzkum země v lesnických aplikacích
DLHX005Y Geografické informační systémy
DLHX006Y Ekoinformatika
DLHX007Y Fotogrammetrie a analýza obrazu
DLHX008Y Geodatabáze a informační systémy
DLHX009Y Inventarizace a monitoring lesa
DLHX010Y Kartografie a geodézie
DLHX011Y Modelování vývoje lesa
DLHX012Y Programování a algoritmizace pro GIS
DLHX013Y Prostorová optimalizace managementu lesa
DLHX014Y Prostorové analýzy a modelování v GIS
DLHX015Y Vývoj softwarových prostředků pro open-source GIS
DLHX016Y Hospodářská úprava lesů pro doktorská studia
DLHX017Y Produkce lesa pro doktorská studia
DLHX019Y Dendrometrie pro doktorská studia
DLHX020Y Inventarizace a monitoring lesních ekosystémů
DLHX021Y Matematické programování v lesnictví
DLHX022Y Metody DPZ v lesnictví
DLHX023Y Modelování růstových procesů
DLHX024Y Multifunkční lesnické plánování
DLHX025Y Systémy pro podporu rozhodování v lesnickém plánováni
DLHX027Y GIS pro doktorská studia
DLHX028Y Remote sensing in forestry applications
DLHX029Y Geographic Information Systems
DLHX030Y Ecoinformatics
DLHX031Y Photogrammetry and image analyses
DLHX032Y Geodatabases and information systems
DLHX033Y Forest inventory and monitoring
DLHX034Y Cartography and geodesy
DLHX035Y Forest development modelling
DLHX036Y Programming and algorithmization for GIS
DLHX037Y Spatial optimization of forest management
DLHX038Y Spatial analyses and modelling in GIS
DLHX040Y Spatial statistics and geostatistics
DLHX041Y Statistical Methods
DLHX042Y Forest Management for doctoral studies
DLHX043Y Forest Production for doctoral studies
DLHX045Y Forest mensuration for doctoral studies
DLHX046Y GIS for doctoral studies
DLHX047Y Inventory and monitoring of forest ecosystems
DLHX048Y Mathematical programming in Forestry
DLHX050Y Forest Growth Modelling
DLHX051Y Multifunctional Forest Planning
DLHX053Y Decision Support Systems for Forest Planning
DLHX28Y Statistické metody
LHL001Z Metody participativního rozhodování v managementu přírodních zdrojů
LHL002Z Využití UAV při hodnocení dřevin
LHL003E Dendrometrie pro BSA
LHL005E Dendrometrie
LHL005Z Inventarizace lesních ekosystémů
LHL007Z Programování a tvorba software pro lesnictví
LHL008E Hospodářská úprava lesa
LHL014E Forest Management Planning
LHL017E Početní a statistické metody
LHL019E Hospodářsko úpravnické plánování
LHL020E Operational Research in Natural Resources Management
LHL021E Podpora rozhodování v managementu přírodních zdrojů
LHL023E Forest Management
LHL024E Decision support in nature management
LHL028E Remote Sensing in Forestry
LHL029E Adaptive Forest Management Planning
LHL031E Forest Mensuration
LHL032E Matematika pro dřevařství
LHL701Z Metody participativního rozhodování v managementu přírodních zdrojů
LHL702E Dendrometrie
LHL704E Hospodářská úprava lesa
LHL704Z Inventarizace lesních ekosystémů
LHL706E Početní a statistické metody
LHL708E Hospodářsko úpravnické plánování
LHL709E Operational Research in Natural Resources Management
LHL710E Podpora rozhodování v managementu přírodních zdrojů
LHL712E Matematika pro dřevařství
LHL77E Početní a statistické metody v myslivosti