×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Digitalizace knih

Knihovna > Digitalizace knih

Digitalizace byla provedena téměř bezkontaktním skenováním na speciální knižním skeneru PS5000C, který disponuje plochou snímání 297 mm x 432 mm při rozlišení až 600 dpi (zakoupen s podporou Fondu rozvoje vysokých škol - projekt č. 1557/2007).

Digitalizované knihy (více než 75 knih z botaniky, zemědělství, lesnictví...)

Osvětlení zajišťují dvě fluorescentní lampy do tvaru "U". Digitalizované knihy byly vybírány pro digitalizaci podle několika kritérií – pedagogické, unikátnost, fyzický stav knih, zachování pro další generace. U digitalizovaných knih byl vytvořen jejich popis ve standardu XML (univerzální použití na jakékoliv softwarové platformě), který zahrnuje i vyhledávání např. podle názvů kapitol, latinských názvů rostlin, druhů chorob, vždy individuálně podle potřeb pro každou digitalizovanou knihu. Digitalizované a popsané knihy byly zpracovány společností Aip Beroun pro publikování na webových stránkách. Digitalizace knih v zemědělské knihovně on-line byla financována za podpory Fondu rozvoje vysokých škol - projekty č. 616/2005 a č. 600/2007.

Digitalizační pracoviště na SIC (Studijní a informační centrum ČZU)Digitalizační práce probíhají za přísných opatření vzhledem k unikátnosti knih