×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Laboratoř fotosyntézy rostlin

Experimentální prostory > Laboratoř fotosyntézy rostlin

Laboratoř je zaměřena na studium rychlosti výměny plynů rostlin. Měření rychlosti výměny plynů (fotosyntéza, transpirace) a dalších fyziologických charakteristik, s tímto souvisejících (stomatální vodivost, obsah CO2 v mezofylových buňkách apod.) se uskutečňuje na základě gazometrických metod, otevřeného systému, k měření slouží infračervený analyzátor plynů LCpro+ nebo LCA-4 a porometr AP4 (ADC Bio Scientific Ltd., UK). Uvedená měření se uskutečňují na intaktních listech rostlin. Další metodou studia fotosyntézy, která je v této laboratoři využívána, je fluorescence chlorofylu (ADC:OSI 1 FL; ADC BioScientific Ltd.), kdy jsou na základě změn variability fluorescence chlorofylu monitorovány procesy související s fotosyntézou. Dále je v laboratoři nedestruktivní metodou stanovován obsah chlorofylů na základě optického měření obsahu pigmentu pomocí chlorofylmetru CCM 200 (ADC BioScientific Ltd.). Další součástí laboratoře je obrazová analýza WinDIAS 3 (Delta-T Devices Ltd, UK) poskytující detailní analýzu listové plochy. Její využití je zejména v oblasti stresové fyziologie rostlin, kdy se hodnotí míra poškození listového aparátu biotickými či abiotickými faktory.

Měření rychlosti výměny plynů přístrojem LCpro+Stanovení listové plochy pomocí obrazové analýzy (WinDias 3)Stanovení fluorescence chlorofylů přístrojem ADC:OSI 1 FL