×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Expertní činnost

Katedra disponuje odborníky se širokým záběrem a zkušenostmi zejména v oborech jí vlastní (botanika a fyziologie rostlin) - v případě Vašich dotazů je neváhejte kontaktovat - obor fyziologie rostlin - prof. Hejnák | Doc. Hnilička | Dr. Hniličková; obor botanika -  Dr. Skalický | Dr. Vachová.

V laboratoři spalné kalorimetrie je možné stanovovat obsahu energie v biomase a v alternativních zdrojích energie (kaly) na palných kalorimetrech IKA C200, Laget MS10A a PAAR. Pracoviště je dále schopné vypočítat (stanovit) energetické bilance vstupů a výstupů do výroby. V laboratoři anatomie a morfologie rostlin lze analyzovat různé části rostlin, dále s nejmodernějším stereomikroskopickým zařízením lze uskutečnit i odbornou determinaci rostlin včetně cizokrajných.
V rámci odborného poradenství se pracoviště zabývá problematikou obsahu energie v biomase a vlivu stresorů na rostliny. Dále biomonitoringem (vegetačním) antropogenně disturbovaných území, případovými studiemi u zemědělských plodin, analýza dřevin a jejich ekologická hodnota, biologickým hodnocením aj.

Neváhejte nás kontaktovat !!!