×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Přístroje

Katedra disponuje velmi moderním vybavením přístrojů na měření fyziologických charakteristik a dále na strukturální botaniku. Níže uváděný výčet zahrnuje pouze nejvýznamnější přístroje či přístrojové celky.

 Název přístrojeKontaktManuál/video
Digitální mikroskopické pracoviště Nikon
Digitální mikroskopické pracoviště Nikon - 50i a SMZ800 (SMZ645)
Ing. Petrů
Linka pro přípravu mikroskopických preparátů Slee
Ing. Petrů
Analyzátor výměny plynů ADC LCpro+
Set přístrojů v laboratoři fyziologie rostlin (Konduktometr GRYF 158 | Refraktometr DR 301-95 | Kirchhoff-Bunsenův spektroskop | Spektroskop Helios)Dr. Hniličková
Kalorimetr IKA C 200Doc. Hnilička
Pěstební komora Conviron E8 - stres do -5°C
prof. Hejnák
Porometr AP4 | Friocell (inkubátor) | HomeginizátorDoc. Hnilička
Chlorofylmetr CCM- 300Doc. Hnilička
Rotorový rychlomlýnek "Pulverisette 14" FRITSCHDoc. Hnilička
Spektrofotometr UV-Vis Evolution 201Doc. Hnilička
Rotorový rychlomlýnek "Pulverisette 14" FRITSCHDoc. Hnilička