×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Výukové prostory

Laboratoř pro praktickou výuku fyziologie rostlin /č. dveří FAPPZ 410/

Kapacita je 24 pracovních míst. Slouží k výuce fyziologických disciplín, disponuje standardním vybavením (sušárny, klíčidla, spektroskop aj.)
 
 
Odpovědná osoba – Ing. V. Petrů

Cvičebna pro praktickou výuku botaniky /č. dveří FAPPZ 416/

Kapacita je 21 pracovních míst. Slouží k výuce botanických disciplín, disponuje standardním vybavením (mikroskopy pro každého studenta, stereomikroskop, vizualizace pomocí digitální kamery s mikroskopem aj.)
 
 
Odpovědná osoba – Ing. V. Petrů

Skleník katedry botaniky a fyziologie rostlin

Kóje pro praktickou výuku v rámci cvičení z botaniky, fyziologie a ekofyziologie rostlin.
 
 
Odpovědná osoba – Ing. V. Petrů | Dr. H. Hniličková