×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Laboratoř spalné kalorimetrie

Experimentální prostory > Laboratoř spalné kalorimetrie

Laboratoř spalné kalorimetrie je specializovanou a jedinečnou laboratoří katedry botaniky a fyziologie rostlin. Základní náplní práce laboratoře je studium translokace asimilátů v rámci jednotlivých rostlinných orgánů a fotosyntetické akumulace energie na základě změn hodnot spalného tepla. Změny hodnot spalného tepla jsou využívány v rámci toku energie v ekosystémech, v ekofyziologii rostlin, stresové fyziologii rostlin a pro stanovení energetické bilance zemědělské výroby. Dále se v laboratoři stanovuje obsah energie (výhřevnost) v biomase a palivech. Pro stanovení obsahu energie jsou využívány tři spalné kalorimetry: IKA C200 (IKA, SRN), LAGET MS 10A (LAGET, SRN) a PAAR (PAAR, USA).
Součástí laboratoře je přípravna rostlinného materiálu pro stanovení spalného tepla, v níž jsou dispozici homogenizátory a sušárna.

Laboratoř spalné kalorimetrie