×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Laboratoř vodního režimu rostlin

Experimentální prostory > Laboratoř vodního režimu rostlin

Základní náplní práce laboratoře vodního režimu rostlin je studium změn vodního potenciálu a jeho složek v závislosti na působení abiotických stresorů, především vodního deficitu a teploty, ale také změn vodního potenciálu rostlin v průběhu dne. Základním přístrojovým vybavením laboratoře jsou přístroje pro stanovení vodního a osmotického potenciálu na základě změny teploty rosného bodu Wescor a Psypro (Wescor, USA). V rámci ekofyziologických studií a stresové fyziologie rostlin je využívána metoda tlakové bomby. Uvedená metoda je využitelná pro zjišťování transportu vody a vodního potenciálu, na jejichž základě lze snadno a rychle zjistit celkovou odpověď rostlin na abiotický stres. Pro tato měření je v laboratoři k dispozici přístroj PWSC 3005 (Soilmoisture Equipment Corp., USA).
V rámci dalšího vědecko-výzkumného zaměření laboratoře je také věnována pozornost poškození biomembrán na základě výtoku elektrolytů, tedy změny vodivosti roztoku za využití konduktometru GRYF 158 (GRYF HB, spol. s r.o, ČR).

Laboratoř vodního režimu rostlinMěření výtoku elektrolytů