×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Laboratoř růstu a vývoje rostlin

Experimentální prostory > Laboratoř růstu a vývoje rostlin

Laboratoř růstu a vývoje rostlin je zaměřena na studium vlivu exogenně aplikovaných regulátorů růstu na růstové a další charakteristiky rostlin. V laboratoři se studuje především vliv aplikace brassinosterodů, kyseliny abscisové, cytokininů a giberelinů. Další výzkumnou prioritou laboratoře je studium vlivu vybraných abiotických stresorů, především vysoké a nízké teploty, na rostliny. Součástí laboratoře je klimatizovaná komora Conviron CM6050, v níž jsou rostliny pěstovány za regulovaných teplotních, vlhkostních a světelných podmínek.

Laboratoř růstu a vývoje rostlin Měření rychlosti fotosyntézy v klimatizované komoře