×
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
banner

Experimentální skleník

Experimentální prostory > Experimentální skleník

Experimentální skleník slouží pro pěstování, množení rostlin a měření fyziologických parametrů rostlin určených pro vypracování bakalářských, diplomových a disertačních prací, dále pro pěstování rostlinného materiálu v rámci řešení výzkumných úkolů.

Založení pokusu na studium vlivu vodního deficitu na rostliny kukuřiceMěření fyziologických charakteristik kukuřice seté pěstované v podmínkách vodního deficitu