×
Katedra fyziky
banner

Garantované předměty

DTBT18Y Fyzikální energetika
DTBX17Y Fyzikální a technologické vlastnosti zemědělských materiálů a produktů
TBA02E Fyzika pro biology
TBA75E Fyzika pro biology
TBL002E Fyzika pro lesnictví
TBL003E Physics for Forestry
TBL06Z Fyzika pro dřevařské inženýrství I.
TBL702E Fyzika pro lesnictví
TBL78Z Fyzika pro dřevařské inženýrství I.
TBT01E Základy technické fyziky
TBT05E Agromaterials
TBT06E Fyzika pro technickou informatiku
TBT08E Fyzika pro manažery I.
TBT10E Obnovitelné zdroje energie
TBT11E Engineering Physics
TBT12E Renewable energy sources
TBT13E Agromaterials- introduction
TBT71E Základy technické fyziky
TBT76E Fyzika pro technickou informatiku
TBT78E Fyzika pro manažery I.
TBT80E Obnovitelné zdroje energie
TBX05Z Fyzika - úvodní kurs