×
Katedra fyziky
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BLAHOVEC, J. Shape of bruise spots in impacted potatoes. Postharvest Biology and Technology, 2006, roč. 39, č. 3, s. 278 - 284. ISSN: 0925-5214.

LIBRA, M. – POULEK, V. Koncentrace záření v solárních fotovoltaických systémech. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 3, s. 82 - 85. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. Role of tuber density in potato sloughing. Journal of Texture Studies, 2006, roč. 37, č. 2, s. 165 - 178. ISSN: 0022-4901.

LIBRA, M. Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 4, s. 120 - 121. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika v roce 2005. Světlo, 2006, roč. 9, č. 3, s. 40 - 42. ISSN: 1212-0812.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. – VACEK, J. Modified test for potato sloughing assessment. Journal of Food Engineering, 2006, roč. 77, č. 3, s. 411 - 415. ISSN: 0260-8774.

BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. – VACEK, J. Impact induced mechanical damage of Agria potato tubers cultivated at different regimes. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 3, s. 81 - 86. ISSN: 1212-9151.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Dobíjení akumulátorů elektrické energie v ostrovních fotovoltaických solárních systémech. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 10, s. 274 - 276. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, J. Zlepšování vizuální čitelnosti rentgenogramů v elektronické formě. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 11, s. 299 - 301. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – LIBRA, M. Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Drážďanech. Světlo, 2007, roč. 10, č. 1, s. 14 - 15. ISSN: 1212-0812.

LIBRA, M. – POULEK, V. Aktuálně o fotovoltaice. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 2, s. 43 - 44. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – KUROKI, S. – SAKURAI, N. Cooking kinetics of potato tubers determined by vibration techniques. Food Research International, 2007, roč. 40, č. 5, s. 576 - 584. ISSN: 0963-9969.

LIBRA, M. – POULEK, V. Neplánovaná zkouška odolnosti fotovoltaického solárního systému při zatížení větrem. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 5, s. 152 - 153. ISSN: 0447-6441.

ZEMAN, J. Nasazení kamer s vysokým rozlišením v meteorologii. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 5, s. 150 - 151. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – SOBOTKA, J. Potato tuber permittivity during deformation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 79 - 84. ISSN: 1212-9151.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. Role of cultivation conditions in potato sloughing as indicated by CPEM method. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 403 - 412. ISSN: 1214-1178.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Testování solárního regulátoru v malém fotovoltaickém systému. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 10, s. 292 - 294. ISSN: 0447-6441.

SOBOTKA, J. – KREJČÍ, J. – BLAHOVEC, J. Equipment for determination of dielectric properties of vegetable tissue during its mechanical loading. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1212-9151.

BLAHOVEC, J. Role of water content in food and product texture. International Agrophysics, 2007, roč. 21, č. 3, s. 209 - 215. ISSN: 0236-8722.

BLAHOVEC, J. – KUROKI, S. – SAKURAI, N. Precise Correction in Laser Doppler Forced Vibrology of Soft Products. Biosystems Engineering, 2008, roč. 99, č. 1, s. 156 - 160. ISSN: 1537-5110.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. GAB generalised equation for sorption phenomena. Food and Bioprocess Technology, 2008, roč. 1, č. 1, s. 82 - 90. ISSN: 1935-5130.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Miláně. Elektro, 2008, roč. 18, č. 2, s. 20 - 21. ISSN: 1210-0889.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. Sloughing in potatoes induced by tuber density and affected by variety. Czech Journal of Food Sciences, 2008, roč. 26, č. 1, s. 48 - 57. ISSN: 1212-1800.

POULEK, V. – MAREŠ, J. – LIBRA, M. Nový fotovoltaický systém se zvýšenou efektivitou na ČZU v Praze. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 2, s. 48 - 49. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Konstrukce a testování solárního regulátoru v ostrovním fotovoltaickém systému. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 2, s. 60 - 62. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. Dielectric Properties of Deformed Early Potatoes. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 2, s. 113 - 122. ISSN: 1212-9151.

LIBRA, M. – POULEK, V. Testy fotovoltaického systému se zvýšenou efektivitou v reálných podmínkách provozu. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 7, s. 201 - 203. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. – NOVOTNÝ, R. New Photovoltaic System with Higher Effectivity. Journal of Agricultural Machinery Science, 2008, roč. 4, č. 3, s. 231 - 236. ISSN: 1306-0007.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LIBRA, M. – LYTVYNETS, A. – MAKOVCOVÁ, K. The influence of desiccation and UV radiation on the development and survival of free-living stages of cyathostomins under field and laboratory conditions. Helminthologia, 2008, roč. 45, č. 1, s. 32-40. ISSN: 0440-6605.

SEDLÁČEK, J. Mechanizmus chladnutí nápojů - srozumitelný fyzikální popis. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 11, s. 307 - 310. ISSN: 0447-6441.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – BLAHOVEC, J. Capacitive Throughput Sensor for Sugar Beets and Potatoes. Biosystems Engineering, 2009, roč. 102, č. 1, s. 36 - 43. ISSN: 1537-5110.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. Modified Classification of Sorption Isotherms . Journal of Food Engineering, 2009, roč. 91, č. 1, s. 72 - 77. ISSN: 0260-8774.

LIBRA, M. – POULEK, V. – MAREŠ, J. – NOVOTNÝ, R. Rok provozu experimentálního fotovoltaického systému s pevným stojanem na ČZU v Praze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 2, s. 43 - 46. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Zařazení fotovoltaických systémů do struktury automatizace. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 2, s. 47 - 49. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – LIBRA, M. – NOVOTNÝ, R. – MAREŠ, J. Testování fotovoltaického systému s pevným stojanem na ČZU v Praze. Elektro, 2009, roč. 19, č. 7, s. 20 - 21. ISSN: 1210-0889.

YANNIOTIS, S. – BLAHOVEC, J. Model Analysis of Sorption Isotherms. LWT-Food Science and Technology, 2009, roč. 42, č. 10, s. 1688 - 1695. ISSN: 0023-6438.

BERÁNEK, V. – LIBRA, M. Fotovoltaická elektrárna v Rokytnici nad Jizerou. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 9, s. 248 - 250. ISSN: 0447-6441.

ŘASOVÁ, K. – ZEMAN, J. – BRANDEJSKÝ, P. – TINTĚRA, J. – KRÁSENSKÝ, J. – ZIMOVÁ, D. – MEDOVÁ, E. – HERBENOVÁ, A. – KALISTOVÁ, H. – JECH, R. – ŘASOVÁ, M. – ZEMANOVÁ, P. – IBRAHIM, I. – MARTINKOVÁ, P. – DOLEŽIL, D. – JANDOVÁ, D. Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, roč. 72, č. 4, s. 1 - 0. ISSN: 1210-7859.

LAHODOVÁ, M. – BLAHOVEC, J. COMPLEX STARCH TRANSFORMATION IN POTATO AS DETERMINED BY DMA. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 1210-3306.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Porovnání PV systémů s pevným a proměnným sklonem PV panelů. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 10, s. 270 - 271. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaická transformace energie. Elektro, 2010, roč. 20, č. 2, s. 14 - 17. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – LIBRA, M. Konstrukce a výroba fotovoltaických článků a panelů. Elektro, 2010, roč. 20, č. 3, s. 6 - 9. ISSN: 1210-0889.

BERÁNEK, V. – LIBRA, M. Monitorovací systém pro fotovoltaické elektrárny. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 9, s. 250 - 252. ISSN: 0447-6441.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analysis of Fluctuations in the Stream Water Level during the Dry Seasons in Forested Areas. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 218 - 224. ISSN: 1211-3174.

BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. Simple Kinetic Models of Potato Sloughing. International Journal of Food Properties, 2010, roč. 13, č. 1, s. 51 - 64. ISSN: 1094-2912.

BLAHOVEC, J. – YUROV, A. The influence of conductivity measurement on mechanical properties of potato tubers . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1212-9151.

GRAVALOS, I. – KATERIS, D. – TSIROPOULOS, Z. – LIBRA, M. Studium výhřevnosti jednotlivých orgánů bavlníku. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 79 - 81. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. Využití digitálního fotoaparátu při stanovení povrchového napětí. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 77 - 78. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. "GAB" generalised equation as a basis for sorption spectral analysis. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 345 - 354. ISSN: 1212-1800.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. The Modified CPEM (Cooked Potato Effective Mass) Method: an Instrumental Assessment of Potato Sloughing. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 407 - 411. ISSN: 1212-1800.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. DMA peaks in potato cork tissue of different mealiness. Journal of Food Engineering, 2011, roč. 103, č. 3, s. 273 - 278. ISSN: 0260-8774.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. Akumulace elektrické energie. Elektro, 2011, roč. 21, č. 2, s. 6 - 10. ISSN: 1210-0889.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. – BICAN, P. – BICAN, P. – BICAN, P. – BICAN, P. – KOROSTENSKÝ, T. Porovnání fotovoltaických elektráren s různou konstrukcí i umístěním v České republice. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 5, s. 156-159. ISSN: 0447-6441.

ŠMEJKAL, E. – YUROV, A. – BLAHOVEC, J. Device for study of electric pulse after-effect in vegetable tissue. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 2, s. 153-155. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. Reciprocal slope transformation applied to physical problems. AAPG Bulletin, 2011, roč. 24, č 12, s. 2038-2041. ISSN: 0149-1423.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 10, s. 280-281. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. – ČOPÍKOVÁ, J. – NOVÁK, M. Tensile Properties of Microbial ß-Glucan Films. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2011, roč. 51, č 12, s. 2564-2570. ISSN: 0032-3888.

NOVÁK, M. – SYNYTSYA, A. – GOMBA, G. – HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. – GEDEON, O. – SLEPIČKA, P. – MAIXNER, J. – ČOPÍKOVÁ, J. Vlastnosti ß-glukanových filmů z intaktních a desintegrovaných buněk Saccharomyces cerevisiae. ..., 2011, roč. 105, č 12, s. 955-960.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Fotovoltaika v automatizovaných systémech. Elektro, 2012, roč. 22, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – ZÁMEČNÍK, J. Potato tuber dynamic mechanical analysis at temperatures of starch gelatinization. Food and Bioprocess Technology, 2012, roč. 5, č. 3, s. 929-938. ISSN: 1935-5130.

NOVÁK, M. – SYNYTSYA, A. – GEDEON, O. – SLEPIČKA, P. – PROCHÁZKA, V. – SYNYTSYA, A. – BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. – ČOPÍKOVÁ, J. Yeast beta(1-3),(1-6)-d-glucan films: Preparation and characterization of some structural and physical properties. ..., 2012, roč. 87, č. 4, s. 2496-2504.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. DMA thermal analysis of different parts of potato tuber. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1101-1106. ISSN: 0308-8146.

NAVRÁTIL, J. – LIBRA, M. Bezolejové vývěvy pro dojicí zařízení. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. – NAVRÁTIL, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 55-56. ISSN: 0027-8068.

YUROV, A. – PROSHLYAKOV, A. – BLAHOVEC, J. Změny buněčné struktury působením pulsního elektrického pole. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 5, s. 142-145. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – AVRAMOV, V. – PĚNKAVA, B. – POULEK, V. Provoz fotovoltaického systému v Národním divadle v Praze. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 6, s. 167-169. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. Porovnání dopadajícího slunečního záření v průběhu let 2008-2011. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 6, s. 185-187. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Changes in carrot (Daucus carota) parenchyma at higher temperatures detected in vivo by Dynamic Mechanical (Thermal) Analysis. ..., 2012, roč. 49, č. 4, s. 289-298.

POULEK, V. – STREBKOV, D. – PERSIC, I. – LIBRA, M. Towards 50 years lifetime of PV panels laminated with silicone gel technology. SOLAR ENERGY, 2012, roč. 86, č. 10, s. 3103-3108. ISSN: 0038-092X.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Víceparametrický sběr dat z autonomního PV systému pro osvětlení. Elektro, 2012, roč. 22, č. 8, s. 58-59. ISSN: 1210-0889.

JELEN, K. – KLOUČKOVÁ, K. – ZEMAN, J. – KUBOVÝ, P. – FANTA, O. Changes in attenuation characteristics of axial system of pregnant drivers detected by the TVS method.. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2012, roč. 33, č. 4, s. 101-107. ISSN: 0172-780X.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 217-226. ISSN: 0042-790X.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Storage induced changes of potato properties as detected by DMA . LWT-Food Science and Technology, 2013, roč. 50, č. 2, s. 444-450. ISSN: 0023-6438.

Odborná monografie

LIBRA, M. – A KOLEKTIV, a. Fyzika v příkladech. Ústí nad Labem: Nakladatelství R. Hájek, 2003. 125s. ISBN 80-86540-17-0.

LIBRA, M. – POULEK, V. Solární energie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 122s. ISBN 80-213-1335-8.

POULEK, V. – LIBRA, M. Solar energy, photovoltaics - promissing trend for today and close future. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. 153s. ISBN 80-213-1489-3.

LIBRA, M. – POULEK, V. Solární energie, fotovoltaika - perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. 149s. ISBN 80-213-1488-5.

LIBRA, M. – POULEK, V. Zdroje a využití energie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 141s. ISBN 978-80-213-1647-8.

SEDLÁČEK, J. – ROUBÍK, V. Fyzika v příkladech. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 147s. ISBN 978-80-213-1711-6.

BLAHOVEC, J. Agromaterials -Study Guide-. Praha: Czech University of Life Sciences, 2008. 102s. ISBN 978-80-213-1784-0.

LIBRA, M. – POULEK, V. Energía solar. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 162s. ISBN 978-80-213-1803-8.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika, teorie i praxe využití solární energie. Praha: ILSA, 2009. 160s. ISBN 978-80-904311-0-2.

POULEK, V. – LIBRA, M. Photovoltaics. Praha: Nakladatelství ILSA, 2010. 169s. ISBN 978-80-904311-2-6.

JELEN, K. – ZEMAN, J. – KUBOVÝ, P. – DRAHORÁDOVÁ, R. – HOLUB, T. Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics. Brno: Tribun EU, 2010. 156s. ISBN 978-80-7399-910-0.

LIBRA, M. – JAN, M. – POULEK, V. Jaderná energie. Praha: Nakladatelství ILSA , 2012, 167s. ISBN 978-80-904311-6-4.

Kapitoly v odborné knize

ZEMAN, J. Biomechanics, Biofluidics and Alternative Biomaterial Substitutions. Praha: Czech Society of Biomechanics , 2006. 1s. ISBN 80-86317-40-4. s. Efect of cardiac activity on vertebral column responses, s. 12 - 15.

ZEMAN, J. Biomechanics, Biofluidics and Alternative Biomaterial Substitutions. Praha: Czech Society of Biomechanics - Charles University in Prague, 2006. 1s. ISBN 80-86317-40-4. s. The Intervertebral Disc Energy Transfer, s. 73 - 74.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50964; Název: Adsorption energy of water on biological materials-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50965; Název: Bending properties of plants-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50966; Název: Rheology in agricultural products and foods-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50967; Název: Water in forming agricultural products-- Neexistuje podtyp publikace --

LIBRA, M. – POULEK, V. Applications of Physical Research in Engineering. Nitra, Slovensko: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2012, 141s. ISBN 978-80-552-0839-8. Photovoltaic Solar Systems in the Czech Republic, s. 24-41.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 56293; Název: Application of reciprocal slope transformation to physical and engineering problems-- Neexistuje podtyp publikace --

Článek ve sborníku z akce

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Differential model of summer circulation. In 07.09.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. s. 142-145.

SEDLÁČEK, J. – DOLEJŠÍ, J. Physical description of coffee cooling in a pot – principle of drinks cooling. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 578-583.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. Beta-glucan films subjected to loading/unloading tests in two cycles. . In Proceedings of the 6th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience held in Prague 29th September – 1st October 2010 29.92010, Praha. Praha: Czech Chemical Society, 2010. s. 48 - 52.

BLAHOVEC, J. Thermal analysis of soft cellular products containing starch. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 101-105.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Comparison of PV systems with fixed and adjustable inclination of PV panels. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, 2010. s. 394-397.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50943; Název: THERMAL ANALYSIS OF SOFT CELLULAR PRODUCTS CONTAINING STARCH -- Neexistuje podtyp publikace --

Výsledky s právní ochranou

Kotoučová řezačka měkkých laboratorních vzorků Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; Ing. Vorm Václav, 2009

Přístroj pro analýzu rozptýleného slunečního záření RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; RNDr. Jedlička Přemysl, Ph.D., 2009

Autonomní fotovoltaický systém pro zastávky veřejné dopravy Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2010

Modul řízení spotřeby autonomního fotovoltaického systému Ing. Jan Mareš, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2010

SEDLÁČEK, J. – ŠEDÝ, V. Magnetický koncentrátor kyslíku, The magnetic concentrator of oxygen, Magnetic, concentrator of oxygen, separator, static, dynamic, magnet, nonparamagnetic gases, oxygen, 2011, BM - Fyzika pevných látek a magnetismus, 21970, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, TF ČZU v Praze, 27.01.2011, 21.03.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Termobox pro určování rychlosti pohybu studenokrevných živočichů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23087. 15.12.2011.

CHALUPA, B. – SEDLÁČEK, J. Měřicí systém s Lecherovým vedením, číslicovým vyhodnocováním vlnové délky a automatickým posunem. Úřad průmyslového vlastnictví, http://www.upv.cz/cs.html. 24212. 20.08.2012.

Certifikované metodiky

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Set of maps of the Teplý brook catchment for runoff simulation in dry season, catchment characteristics, rainfall-runoff modelling, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_TPMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 25/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – VAŠŠOVÁ, D. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analýza povodí Starosuchdolského potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Analysis of the Starosuchdolsky Brook catchment for runoff simulation in rainless periods, Lineární retenční model (LSM), vyčerpávání povodí, vrchní půdní zóna, nenasycená a nasycená zóna, bezdešťové období, transpirace pobřežních porostů, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, FZP_KBUK_SPMap1, Soubor spec. Map v GIS-ArcInfo (DEM, Land Use, Hydrology), Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

Ostatní výsledky

Identification of the intervertebral disc properties by free oscilation method Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2003

BioPhys Spring 2004 prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

Světelné zdroje na bázi LED pro motorová vozidla prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2004

Světelné zdroje nové generace na bázi diod LED Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Světelné zdroje nové generace pro automobilová svítidla Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Vysoce úsporné světelné zdroje v ostrovních fotovoltaických solárních systémech prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Bican Petr, 2004

Největší hydroelektrárna světa je na řece Paraná prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Využití solární energie k sterilizaci vody prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

M. Cenek a kol.: Akumulátory od principu k praxi (publikovaná recenze) prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Variation of the tree ring micro-hardness demonstrated on spruce wood. prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Ing. Mareš Viktor, 2004

Static and dynamic tests of pear bruise sensitivity. prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Ing. Mareš Viktor; Ing. Paprštein František, 2004

Potato bruise spot sensitivity dependence on regimes of cultivation. prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Židová Jana, 2004

Sorption isotherms in materials of biological origin. Mathematical and physical approach. prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

19th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2004

Very Economical Light Sources in the Off-grid Photovoltaic Solar Systems Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Bifacial PV Modules in Solar Trackers and Concentrators prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2004

Sloughing of potatoes cultivated under different conditions RNDr. Hejlová Anna, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2004

Sloughing of potatoes cultivated under different conditions RNDr. Hejlová Anna, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2004

Role of climatic conditions in mechanical damage of potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

Physics of agricultural soft matter. prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

Microhardness study of trunk wood. Ing. Mareš Viktor; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

Physics of agricultural soft matter prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

Microhardness study of trunk wood prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

Vibration answer of the intervertebral disc in vivo Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2004

Devenlopmet of the free and evoced oscillation method for measurement of the intervertebral disc properties Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2004

Základy měření fyzikálních parametrů zemědělských materiálů a produktů prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

3rd International Workshop Applied Physics in Life Sciences doc. Ing. Pecen Josef, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Na oregonské cestě prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2005

Na oregonské cestě II prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2005

Na oregonské cestě V prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2005

Density and shape characteristics of Agria tubers cultivated at different conditions prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2005

Impact Induced Mechanical Damage of Agria Potato Tubers prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2005

Na oregonské cestě III prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2005

Na oregonské cestě IV prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Vacek J., 2005

Susceptibility of pear varieties to bruising prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Ing. Paprštein František, 2005

Paříž hostila fotovoltaickou konferenci a výstavu prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Světový rok fyziky byl zahájen v Paříži prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Světový rok fyziky 2005 prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Dotace a nové podnikatelské prostředí Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Solární fotovoltaický systém instalovaný a testovaný na České zemědělské univerzitě v Praze Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Moderní solární fotovoltaický systém se zvýšenou účinností Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Novinky ve fotovoltaické přeměně energie prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Agrophysics. A science or a conception? prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2005

Role of models in study of agricultural materials prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2005

Photovoltaic solar system with tracking stand in Czech Univ. of Agric. in Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Economical Light Sources in a Small Off-Grid Photovoltaic Solar System Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Large Tracking Ridge Concentrators Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Solar Energy - The New Book about Photovoltaics prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Kalibrace termistoru s využitím systému ISES RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

Solar Energy - the New Book about Photovoltaics prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Small Photovoltaic Solar System With Tracking Stand at the CUA in Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

The improvement of the roentgenograms resolution for the better determination of the seed damage RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

Harmonizace písemné zkoušky z fyziky RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

The on-grid photovoltaic solar system at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Bican Petr; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

SUBACOUSTICAL TRANSFER IN SPINAL SEGMENTS AND ITS POSSIBLE USE IN DIAGNOSTICS Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2005

NEW APPROACH TO IDENTIFICATION OF INTERVERTEBRAL DISC MECHANICAL PROPERTIES Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2005

MEASUREMENT OF PARAMETERS OF A SKIN WITH A SCAR IN VIVO AND THE INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPY Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2005

Fyzikální experimenty s běžným hardwarem (doktorská dizertační práce) RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

BioPhys Spring 2006 prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Americké bramborářství Vacek J.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Testy fotovoltaického systému na ČZU v Praze Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Bican Petr, 2006

Mezinárodní seminář o obnovitelných zdrojích energie prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Přijde další ropná krize? prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Jižní Japonsko - Krajina prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Jižní Japonsko - Zemědělství prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Koncentrátory záření pro vyšší efektivitu solárních fotovoltaických systémů Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Fyzika měkkých biologických látek prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Jižní Japonsko - vzdělání prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Jižní Japonsko - Lidé prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Jižní Japonsko - Vibrováním ke kvalitě prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Akumulace energie v solárních fotovoltaických systémach Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Německo hostilo výstavu o fotovoltaické transformaci energie prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Testing of a Small Photovoltaic Solar System at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Bican Petr, 2006

Testing of the tracking PV system at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Fyzikální experimenty s běžným hardwarem RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

The software using for the betterment of the visual readability of the roentgenograms RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Research in On-grid Photovoltaic Solar Systems at the CUA Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Battery Charging in Off-grid Photovoltaic Solar Systems Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

The betterment of the roentgenograms visual readability for the better determination of the seed damage RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Harmonizace zkoušky z fyziky RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Comparable Form of Physics Examination RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Hidden and masked in biological physics. prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Hardness tree cross section difference as a climatic indicator prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Ing. Mareš Viktor, 2006

Electric permittivity of potato during compression test Ing. Sobotka Jiří; Ing. Krejčí Jaroslav; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

Sloughing in potatoes induced by tuber density and affected by variety RNDr. Hejlová Anna, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2006

The software using for the betterment of the visual readability of the roentgenograms RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Research in photovoltaics at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Bican Petr, 2006

Research in on-grid photovoltaic solar systems at the CUA Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Určení charakteru nelinearity elasticity meziobratlového disku metodou volných oscilací. Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2006

Zdroje a využití energie prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2006

Trends in Agricultural Engineering 2007 prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2007

BioPhys Spring prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2007

Laser Doppler forced vibrology of soft agricultural products prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Akimoto Hidemi; Sakurai Naoki, 2007

Odolnost fotovoltaického solárního systému proti zatížení větrem prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Solární nabíječka pro akumulátor 12 V Ing. Mareš Jan, 2007

Regulátor k LED Ing. Mareš Jan, 2007

Velké fotovoltaické systémy v zemích EU Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2007

Možnosti akumulace a hospodaření s energií prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Role of water content in food and product texture prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2007

Physics of conservative and dissipative changes prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2007

The Application of Image Processing Software for Analysis of Roentgenograms RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2007

Physical Power Engineering at the CULS Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Comparable Form of Physics for Bachelor Programmes RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2007

Research of Battery Charging in a Small Solar PV system Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2007

Air velocity in mouth during cough Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2007

ELECTRORHEOLOGICAL COMPONENTS IN COMPRESSION OF TISSUES OF BIOLOGICAL ORIGIN prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc.; Ing. Sobotka Jiří, 2007

A SIMPLE MODEL OF THE BREAKING PART IN CPEM TESTS RNDr. Hejlová Anna, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2007

Research in photovoltaics at the CULS Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Research in photovoltaics at the CULS Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Demonstrace viskoelasticity Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; Ing. Zabloudilová Petra, 2007

Application of hing resolution cams in meteorology Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2007

Identification of changes of transfer function of mechanical vibrations of human spine after car driving Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; Ing. Zabloudilová Petra, 2007

fMRI and complex motor stimulation: different pattern in healthy and multiple sclerosis subjects, changes in connection with neurorehabilitation in multiple sclerosis. Mgr. Zeman Josef, Ph.D., 2007

KAVKA, M. – BLAHOVEC, J. – PECEN, J. – PRIKNER, P. – RYBKA, A. – ŠAŘEC, O. Podtyp: Výzkumná zpráva; Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny. 2007. ISBN: N; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Počet stran: 20; Název nakladatele: ČZU v Praze; Edice: Periodické zprávy; Číslo: 1; Datum zahájení: 26.10.2007; Místo konání: ; Strana od: 1; Strana do: 20.

7th International Workshops for Young Scientists BioPhys Spring 2008 prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2008

Miláno hostilo evropský kongres a výstavu o fotovoltaice Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2008

Novinky z fotovoltaiky prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

Vliv vlhkosti na texturu potravin a zemědělských produktů prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2008

New Photovoltaic Solar System at the Czech University of Life Sciences Prague Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2008

Water sorption in foods and agro-products prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2008

Water equilibrium in agroproducts prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2008

Photovoltaic Solar System with Higher Effectivity prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

Sorption isotherms: Construction & Evaluation prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2008

Why and how physics – point of students RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2008

Photovoltaic solar system with higher effectivity prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2008

The photovoltaic off-grid system, long time monitoring Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2008

Monitoring of the solar radiation by the calibrated pyranometer Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Novotný Radek; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

Physics - View of Students RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2008

New Photovoltaic System with higher Effectivity prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Novotný Radek, 2008

CONSTRUCTION AND TESTING OF THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM WITH RIDGE CONCENTRATOR prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Novotný Radek; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

POTATO DMA AT TEMPERATURE BETWEEN 30 AND 90 oC Dr. Ing. Lahodová Magdalena, 2008

Testing of Bifacial Tracking Ridge Concentrator PV System at the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2008

Fyzika - požadavky k přijímací zkoušce RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; RNDr. Roubík Vladimír, CSc., 2008

Fotovoltaika 2009 prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

Množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickým panelem prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2009

Testování malého fotovoltaického systému s pevným stojanem prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan; Ing. Sedláček Petr, 2009

Stress and electric fields in biological cellular tissues prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

Stanovení nabití akumulátoru v autonomním PV systému Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

Turning Form of Physics for Technical Branches RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2009

Cellular materials as a part of electric circuit prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

Cellular materials as a part of electric circuit prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

Small on-grid PV system with fixed stand at the CULS Prague Ing. Novotný Radek; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2009

Electric energy production in the small on-grid PV system Ing. Novotný Radek; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2009

Experimental determination of soil pH RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; RNDr. Roubík Vladimír, CSc., 2009

Determination of soil acidity RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; RNDr. Roubík Vladimír, CSc., 2009

DMA Analysis for Observation of Starch Gelation Dr. Ing. Lahodová Magdalena, 2009

THIRD CYCLE UNIVERSITY STUDIES IN CZECH REPUBLIC: CURRENT SCHEMES AND POSSIBLE STRUCTURES PROGRAMS OF STUDIES IN AGRICULTURAL ENGINEERING AND IN THE EMERGING DISCIPLINE OF BIOSYSTEMS ENGINEERING prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

COMPLEX STARCH TRANSFORMATION IN POTATO AS DETERMINED BY DMA Dr. Ing. Lahodová Magdalena; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

DEFORMATION CURVES IN TENSILE TESTS OF B-GLUCAN FILMS RNDr. Hejlová Anna, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

ROUBÍK, V. – SEDLÁČEK, J. Podtyp: Skripta; Applied Physics. 2011. Učebnice fyziky v angličtině, ISBN 978-80-213-2180-9.

MAREŠ, J.; idPublikace = 50752; Název: PV system with supercapacitor-- Neexistuje podtyp publikace --

LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, P. – BERÁNEK, V. – MAREŠ, J. – BICAN, P. – KOROSTENSKÝ, T. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Comparison of Few PV Systems with Fixed Stands in the Czech Republic. 2011. During last years we constructed few photovoltaic solar systems at the Czech University of Life Sciences Prague and we constructed few larger photovoltaic power plants as well. The constructions are with fixed or tracking stands, we used soft ridge concentrator in few constructions. We tested parameters of the photovoltaic systems especially the produced energy amount. The results of our testing are presented in this paper..

POULEK, V. – LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání PV systémů s pevným a proměnným sklonem PV panelů. 2011. Solar technika, vydává: Vydavatelstvo Techpark, o.z., 2011, 3, str. 52-54, ISSN 1338-0524.

SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid photovoltaic system designated for illumination. 2011. UCOLIS 2011, University Conference of in Life Sciences, 23rd November 2011, pp. 115-120, ISBN 978-80-213-2226-4..

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid photovoltaic system designated for illumination. 2012. In Proc. IWTPV 2012, 22nd-23rd March 2012, pp.87-90, 978-80-01-05022-4.

LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid Photovoltaic System Constructed at the Czech University of Life Sciences. 2012, Eněrgoobespečenie i eněrgosběreženie v selskom chozjajstve, TRUDY 8-moj naučno-techničeskoj meždunarodnoj konferencii, 16-17 Maja 2012, časť 4, str. 267-273, ISBN 978-5-903413-22-5..