×
Katedra fyziky
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LIBRA, M. Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 4, s. 120 - 121. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, J. Zlepšování vizuální čitelnosti rentgenogramů v elektronické formě. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 11, s. 299 - 301. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Dobíjení akumulátorů elektrické energie v ostrovních fotovoltaických solárních systémech. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 10, s. 274 - 276. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika v roce 2005. Světlo, 2006, roč. 9, č. 3, s. 40 - 42. ISSN: 1212-0812.

LIBRA, M. Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Koncentrace záření v solárních fotovoltaických systémech. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 3, s. 82 - 85. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. Shape of bruise spots in impacted potatoes. Postharvest Biology and Technology, 2006, roč. 39, č. 3, s. 278 - 284. ISSN: 0925-5214.

LIBRA, M. – POULEK, V. Neplánovaná zkouška odolnosti fotovoltaického solárního systému při zatížení větrem. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 5, s. 152 - 153. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Testování solárního regulátoru v malém fotovoltaickém systému. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 10, s. 292 - 294. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Aktuálně o fotovoltaice. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 2, s. 43 - 44. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – LIBRA, M. Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Drážďanech. Světlo, 2007, roč. 10, č. 1, s. 14 - 15. ISSN: 1212-0812.

SOBOTKA, J. – KREJČÍ, J. – BLAHOVEC, J. Equipment for determination of dielectric properties of vegetable tissue during its mechanical loading. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1212-9151.

BLAHOVEC, J. Role of water content in food and product texture. International Agrophysics, 2007, roč. 21, č. 3, s. 209 - 215. ISSN: 0236-8722.

BLAHOVEC, J. – KUROKI, S. – SAKURAI, N. Cooking kinetics of potato tubers determined by vibration techniques. Food Research International, 2007, roč. 40, č. 5, s. 576 - 584. ISSN: 0963-9969.

BLAHOVEC, J. – SOBOTKA, J. Potato tuber permittivity during deformation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 79 - 84. ISSN: 1212-9151.

BLAHOVEC, J. Dielectric Properties of Deformed Early Potatoes. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 2, s. 113 - 122. ISSN: 1212-9151.

LIBRA, M. – POULEK, V. Testy fotovoltaického systému se zvýšenou efektivitou v reálných podmínkách provozu. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 7, s. 201 - 203. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, J. Mechanizmus chladnutí nápojů - srozumitelný fyzikální popis. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 11, s. 307 - 310. ISSN: 0447-6441.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LIBRA, M. – LYTVYNETS, A. – MAKOVCOVÁ, K. The influence of desiccation and UV radiation on the development and survival of free-living stages of cyathostomins under field and laboratory conditions. Helminthologia, 2008, roč. 45, č. 1, s. 32-40. ISSN: 0440-6605.

LIBRA, M. – POULEK, V. – NOVOTNÝ, R. New Photovoltaic System with Higher Effectivity. Journal of Agricultural Machinery Science, 2008, roč. 4, č. 3, s. 231 - 236. ISSN: 1306-0007.

POULEK, V. – MAREŠ, J. – LIBRA, M. Nový fotovoltaický systém se zvýšenou efektivitou na ČZU v Praze. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 2, s. 48 - 49. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Miláně. Elektro, 2008, roč. 18, č. 2, s. 20 - 21. ISSN: 1210-0889.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. GAB generalised equation for sorption phenomena. Food and Bioprocess Technology, 2008, roč. 1, č. 1, s. 82 - 90. ISSN: 1935-5130.

BLAHOVEC, J. – KUROKI, S. – SAKURAI, N. Precise Correction in Laser Doppler Forced Vibrology of Soft Products. Biosystems Engineering, 2008, roč. 99, č. 1, s. 156 - 160. ISSN: 1537-5110.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Konstrukce a testování solárního regulátoru v ostrovním fotovoltaickém systému. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 2, s. 60 - 62. ISSN: 0447-6441.

LAHODOVÁ, M. – BLAHOVEC, J. COMPLEX STARCH TRANSFORMATION IN POTATO AS DETERMINED BY DMA. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 1210-3306.

BERÁNEK, V. – LIBRA, M. Fotovoltaická elektrárna v Rokytnici nad Jizerou. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 9, s. 248 - 250. ISSN: 0447-6441.

YANNIOTIS, S. – BLAHOVEC, J. Model Analysis of Sorption Isotherms. LWT-Food Science and Technology, 2009, roč. 42, č. 10, s. 1688 - 1695. ISSN: 0023-6438.

POULEK, V. – LIBRA, M. – NOVOTNÝ, R. – MAREŠ, J. Testování fotovoltaického systému s pevným stojanem na ČZU v Praze. Elektro, 2009, roč. 19, č. 7, s. 20 - 21. ISSN: 1210-0889.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Zařazení fotovoltaických systémů do struktury automatizace. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 2, s. 47 - 49. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. – MAREŠ, J. – NOVOTNÝ, R. Rok provozu experimentálního fotovoltaického systému s pevným stojanem na ČZU v Praze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 2, s. 43 - 46. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. Modified Classification of Sorption Isotherms . Journal of Food Engineering, 2009, roč. 91, č. 1, s. 72 - 77. ISSN: 0260-8774.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Porovnání PV systémů s pevným a proměnným sklonem PV panelů. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 10, s. 270 - 271. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaická transformace energie. Elektro, 2010, roč. 20, č. 2, s. 14 - 17. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – LIBRA, M. Konstrukce a výroba fotovoltaických článků a panelů. Elektro, 2010, roč. 20, č. 3, s. 6 - 9. ISSN: 1210-0889.

BERÁNEK, V. – LIBRA, M. Monitorovací systém pro fotovoltaické elektrárny. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 9, s. 250 - 252. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. "GAB" generalised equation as a basis for sorption spectral analysis. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 345 - 354. ISSN: 1212-1800.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. Využití digitálního fotoaparátu při stanovení povrchového napětí. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 77 - 78. ISSN: 0447-6441.

GRAVALOS, I. – KATERIS, D. – TSIROPOULOS, Z. – LIBRA, M. Studium výhřevnosti jednotlivých orgánů bavlníku. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 79 - 81. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – YUROV, A. The influence of conductivity measurement on mechanical properties of potato tubers . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1212-9151.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. – BICAN, P. – BICAN, P. – BICAN, P. – BICAN, P. – KOROSTENSKÝ, T. Porovnání fotovoltaických elektráren s různou konstrukcí i umístěním v České republice. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 5, s. 156-159. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. Akumulace elektrické energie. Elektro, 2011, roč. 21, č. 2, s. 6 - 10. ISSN: 1210-0889.

BLAHOVEC, J. Reciprocal slope transformation applied to physical problems. AAPG Bulletin, 2011, roč. 24, č 12, s. 2038-2041. ISSN: 0149-1423.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 10, s. 280-281. ISSN: 0447-6441.

ŠMEJKAL, E. – YUROV, A. – BLAHOVEC, J. Device for study of electric pulse after-effect in vegetable tissue. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 2, s. 153-155. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. DMA peaks in potato cork tissue of different mealiness. Journal of Food Engineering, 2011, roč. 103, č. 3, s. 273 - 278. ISSN: 0260-8774.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Víceparametrický sběr dat z autonomního PV systému pro osvětlení. Elektro, 2012, roč. 22, č. 8, s. 58-59. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – STREBKOV, D. – PERSIC, I. – LIBRA, M. Towards 50 years lifetime of PV panels laminated with silicone gel technology. SOLAR ENERGY, 2012, roč. 86, č. 10, s. 3103-3108. ISSN: 0038-092X.

NAVRÁTIL, J. – LIBRA, M. Bezolejové vývěvy pro dojicí zařízení. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. Porovnání dopadajícího slunečního záření v průběhu let 2008-2011. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 6, s. 185-187. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – AVRAMOV, V. – PĚNKAVA, B. – POULEK, V. Provoz fotovoltaického systému v Národním divadle v Praze. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 6, s. 167-169. ISSN: 0447-6441.

YUROV, A. – PROSHLYAKOV, A. – BLAHOVEC, J. Změny buněčné struktury působením pulsního elektrického pole. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 5, s. 142-145. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. DMA thermal analysis of different parts of potato tuber. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1101-1106. ISSN: 0308-8146.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – ZÁMEČNÍK, J. Potato tuber dynamic mechanical analysis at temperatures of starch gelatinization. Food and Bioprocess Technology, 2012, roč. 5, č. 3, s. 929-938. ISSN: 1935-5130.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Fotovoltaika v automatizovaných systémech. Elektro, 2012, roč. 22, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. – NAVRÁTIL, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 55-56. ISSN: 0027-8068.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Changes in carrot (Daucus carota) parenchyma at higher temperatures detected in vivo by Dynamic Mechanical (Thermal) Analysis. ..., 2012, roč. 49, č. 4, s. 289-298.

LIBRA, M. – AVRAMOV, V. – POULEK, V. Fotovoltaická elektrárna v centru Prahy. Elektro, 2013, roč. 23, č. 4, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

PROSHLYAKOV, A. – YANNIOTIS, S. – BLAHOVEC, J. Pistachio Deterioration Detected by X-ray Absorption. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 2, s. 126-131. ISSN: 1212-1800.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – KINDL, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. DMA thermal analysis of yacon tuberous roots. International Agrophysics, 2013, roč. 27, č. 4, s. 479-483. ISSN: 0236-8722.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – KINDL, M. Temperature stimulated changes in potato and bean sprouts. Journal of Food Engineering, 2013, roč. 117, č. 3, s. 299-303. ISSN: 0260-8774.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Storage induced changes of potato properties as detected by DMA . LWT-Food Science and Technology, 2013, roč. 50, č. 2, s. 444-450. ISSN: 0023-6438.

LIBRA, M. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Akumulace solární energie pro úsporný zdroj světla. Elektro, 2014, roč. 24, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

LIBRA, M. – POULEK, V. – PERSIC, I. New Generation of the Photovoltaic Panels. Journal of Agricultural Machinery Science, 2014, roč. 10, č. 1, s. 53-58. ISSN: 1306-0007.

POULEK, V. – LIBRA, M. – PERSIC, I. Fotovoltaické panely se silikonovým gelem. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 4, s. 119-122. ISSN: 0447-6441.

GRAVALOS, I. – LOUTRIDIS, S. – GIALAMAS, T. – AUGOUSTI, A. – KATERIS, D. – XYRADAKIS, P. – TSIROPOULOS, Z. – LIBRA, M. Chování kapoty traktoru z hlediska vibrací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 69-71. ISSN: 0447-6441.

HERÁK, D. – BLAHOVEC, J. – KABUTEY, A. Analysis of the axial pressing of bulk Jatropha curcas L. seeds using reciprocal slope transformation. Biosystems Engineering, 2014, roč. 2014, č. 121, s. 67-76. ISSN: 1537-5110.

BLÁBOLIL, R. – LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaický systém integrovaný do střechy v Českých Budějovicích. Elektro, 2014, roč. 24, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – KHUDYSH, A. – LIBRA, M. Innovative low concentration PV systems with bifacial solar panels. SOLAR ENERGY, 2015, roč. 120, č. 10, s. 113-116. ISSN: 0038-092X.

KOUŘÍM, P. – LIBRA, M. – POULEK, V. Off-grid photovoltaic system for illumination. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 3, s. 106-110. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. Sensitivity of capacitive throughput sensor to the change of material relative permittivity. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 124-129. ISSN: 1406-894X.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 68063; Název: CROP PRICES IN THE AUSTRIAN MONARCHY (1770–1816): THE ROLE OF CROP FAILURES AND MONEY INFLATION-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Moisture-induced changes of mass and dimension characteristics in some cereal grains. International Agrophysics, 2015, roč. 29, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0236-8722.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Moisture induced changes of volume and density of some cereal seeds. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1214-1178.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. – KINDL, M. Low-Temperature Carrot Cooking Supported by Pulsed Electric Field-DMA and DETA Thermal Analysis. Food and Bioprocess Technology, 2015, roč. 8, č. 10, s. 2027-2035. ISSN: 1935-5130.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, J. – POULEK, V. – TYUKHOV, I. Roof photovoltaic power plant operation during the solar eclipse. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 140, č. 12, s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

LIBRA, M. – OLŠAN, T. – AVRAMOV, V. – POULEK, V. Low degradation of a-Si solar panels of the building integrated PV power plant in Prague historical area. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1386-1394. ISSN: 1406-894X.

POULEK, V. – KHUDYSH, A. – LIBRA, M. Self powered solar tracker for Low Concentration PV (LCPV) systems. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 127, č. , s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. Combined mechanical (DMA) and dielectric (DETA) thermal analysis of carrot at temperatures 30–90 °C. Journal of Food Engineering, 2016, roč. 168, č. , s. 245-250. ISSN: 0260-8774.

LIBRA, M. – KOUŘÍM, P. – POULEK, V. Behavior of photovoltaic system during solar eclipse in Prague. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2016, roč. 2016, č. , s. 1-6. ISSN: 1110-662X.

BLAHOVEC, J. – **VOROBIEV, E. – **LEBOVKA, N. Pulsed Electric Fields Pretreatments for the Cooking of Foods. Food Engineering Reviews, 2017, roč. 9, č. 3, s. 226-236. ISSN: 1866-7910.

LEV, J. – BLAHOVEC, J. Imbibition of wheat seeds: Application of image analysis. International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 4, s. 475-481. ISSN: 0236-8722.

OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – CHALUPA, B. – SEDLÁČEK, J. Combination of Three Methods of Photo voltaic Panels Damage Evaluation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211-3174.

LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Temperature changes of I-V characteristics of PV cells as consequence of the Fermi energy level shift. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 10-15. ISSN: 1212-9151.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. DMA and DETA thermal analysis of carrot during its drying at different air humidity. Journal of Food Engineering, 2017, roč. 195, č. 1, s. 217-221. ISSN: 0260-8774.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Influence of increased temperature on energy production of roof integrated PV panels. ENERGY AND BUILDINGS, 2018, roč. 166, č. , s. 418-425. ISSN: 0378-7788.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. Starch behaviour in potato at temperatures close to the cellular membrane breakdown. ..., 2018, roč. 32, č. 3, s. 379-385. ISSN: N.

LEV, J. – BLAHOVEC, J. Effect of I2/KI water solution to wheat seeds imbibition assessed by image analysis. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 492-499. ISSN: 1406-894X.

**BERÁNEK, V. – OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – DANG, M. – **TYUKHOV, I. New Monitoring System for Photovoltaic Power Plants’ Management. Energies, 2018, roč. 11, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

OLŠAN, T. – **SOUCASE, B. – LIBRA, M. Comparison of predicted and real parameters of PV systems in the Czech Republic and Spain. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 1150-1158. ISSN: 1406-894X.

**JIRKA, V. – POULEK, V. – LIBRA, M. – **MATUŠKA, T. – **ŠOUREK, B. – **NIKOLA, P. Využití polysiloxanového gelu v solární technice. Energie 21, 2019, roč. 12, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1803-0394.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. Pulsed electric stimulated changes in potatoes during their cooking: DMA and DETA analysis. Journal of Food Engineering, 2019, roč. 240, č. , s. 183-190. ISSN: 0260-8774.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Vliv zvýšené teploty fotovoltaických panelů zabudovaných do střešní krytiny na výrobu elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 3, s. 78-84. ISSN: 0447-6441.

DANG, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. – SEDLÁČEK, J. Autonomous photovoltaic system for night-time lighting in the stable. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. S1, s. 982-986. ISSN: 1406-894X.

**AKIMOTO, H. – **SAKURAI, N. – BLAHOVEC, J. A swing arm device for the acoustic measurement of food. Journal of Texture Studies, 2019, roč. 50, č. 2, s. 104-113. ISSN: 0022-4901.

**GRAVALOS, I. – LIBRA, M. Monitorovací robot pro snímání obsahu půdní vody. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 10, s. 282-284. ISSN: 0447-6441.

LEV, J. – **KAMENEVA, L. – BLAHOVEC, J. Detection of the entrance of Lugol's solution into the aleurone layer during germination. International Agrophysics, 2019, roč. 33, č. 3, s. 383-388. ISSN: 0236-8722.

LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Teplotní závislosti parametrů fotovotaických článků. Československý časopis pro fyziku, 2019, roč. 69, č. 5, s. 321-322. ISSN: 0009-0700.

LIBRA, M. – POULEK, V. – **BERÁNEK, V. PV panel s integrovanými akumulátory elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2020, roč. 65, č. 4, s. 95-97. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – DANG, M. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. PV Panel With Integrated Lithium Accumulators For BAPV Applications—One Year Thermal Evaluation. IEEE Journal of Photovoltaics, 2020, roč. 10, č. 1, s. 150-152. ISSN: 2156-3381.