×
Katedra fyziky
banner

Katedra fyziky

Katedra vznikla v r. 1952 jako společné pracoviště matematiky a fyziky a jako jedna z kateder mechanizační fakulty tehdy zřízené samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze. To znamená, že v současnosti má za sebou více než padesátiletý vývoj, který je posuzována v čase z hlediska jejího působení hlavně v oblastech • pedagogické a vzdělávací • vědecko-výzkumné Z tohoto hlediska lze říci, že po vzniku katedry byla zhruba dalších 15 let hlavní pedagogickou činností katedry výuka obecné fyziky s výrazným podílem laboratorní výuky. Ta ostatně zůstala zachována dodnes, změnil se pouze její rozsah a náplň. Další důvod tohoto zaměření katedry byl i v organizačním uspořádání fakulty, neboť samostatná katedra fyziky vznikla až v r. 1953, kdy se společná katedra matematiky a fyziky rozdělila a vedoucím katedry fyziky se stal Doc. Václav Pospíšil, vzděláním čistý fyzik se zaměřením na metodiku výuky fyziky. Sám se odborně profiloval hlavně v optice a fyziologické optice. V roce 1961 zemřel a vedoucím byl jmenován Ing. Radoš Řezníček, CSc.. Profesor Řezníček (profesorem od r. 1968) vedl katedru 29 let až do roku 1990. Za jeho vedení se katedra rozrostla; z původních devíti členů v roce 1955 na dvacet členů koncem osmdesátých let. Přitom počet učitelů kolísal v rozmezí 6-11. Příčinou byl výrazný podíl vědecko-výzkumné práce, včetně její koordinace. V roce 1990 nastoupil do funkce vedoucího katedry doc.ing. Josef Pecen, CSc., který ji vedla až do roku 2006. Katedru vede v současnosti prof. RNDr.Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Pro úplnost a objasnění časové kontinuity ve změnách názvů dále používaných je třeba poznamenat, že zákonem č. 192/1994 Sb. byl původní název Vysoká škola zemědělská v Praze transformován na název Česká zemědělská universita (ČZU) v Praze a prakticky ve stejné době se název „Mechanizační fakulta“ změnil na „Technická fakulta“. Obě změny jsou výrazem strukturálních změn této instituce a jsou používány dodnes.