×
Katedra fyziky
banner

Témata bakalářských prací

Energetická účinnost technických zařízení
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2013/06 (červen)

Fotovoltaické články a panely na nekřemíkové bázi
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

Jaderná energie a její využití k energetickým účelům
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

Luminiscence
Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Magnetismus a jeho technické aplikace
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2013/06 (červen)

Měření mechanických vlastností pevných látek
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2013/06 (červen)

Měření teploty
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2013/06 (červen)

Navigační systémy
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2013/06 (červen)

Ovladače pro lidi s nižšími motorickými schopnostmi
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Ovladače pro nízkomotorické tvory - použité plasty
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Piezoelektrický jev a jeho využití
Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Porovnání nejvýznamnějších výrobců fotovoltaických panelů
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

Porovnání výroby elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách v evropských zemích
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

Silová pole
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Současná situace ve využití fotovoltaiky k výrobě elektrické energie v ČR i v zahraničí
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

Současný stav a výhled blízké budoucnosti v jaderné energetice
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

Termoelektrický jev a jeho využití
Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Tlačítko - jeho funce, princip a spolehlivost
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Tlačítko - jeho spolehlivost a na něj použité materiály
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Ultrazvuk a jeho využití
Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Vibrační zatížení člověka v automobilech a jeho konstrukční ovlivnění
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Výroba elektrické energie
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2013/06 (červen)

Zobrazení optickými soustavami
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Detektory ionizujícího záření a jejich využití v medicíně
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Detektory ionizujícího záření a jejich využití v oblasti medicíny
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Fotovoltaické elektrárny v ČR i v zahraničí
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

Ostrovní solární fotovoltaické systémy určené k osvětlování
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

Srovnání vibrací řidiče a spolujezdce osobního automobilu
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Termonukleární fúze – významný zdroj energie pro budoucnost
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

Tremor
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Využití rtg. záření v technické praxi
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

Metody měření ve fyzice
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2011/09 (září)

CERN, centrum mezinárodního vědeckého a technického významu
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

Digitalizace zobrazení v astrofyzice
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

Elektrická vodivost dešťové, říční a podzemní vody
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2011/06 (červen)

Fotovoltaické články
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

Luminiscence
Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Měření elektrického odporu
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Měření vzdáleností
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2011/06 (červen)

Optické zobrazování, jeho vady a zpracování obrazu
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

Úsporné zdroje světla na bázi LED
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

Zdroje světla
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2011/06 (červen)

Dopravní prostředky ve vodě
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2010/06 (červen)

Historické fyzikální jednotky v českých zemích
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2010/06 (červen)

Pohon kolejových dopravních prostředků
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2010/06 (červen)

Pohon pozemních dopravních prostředků
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2010/06 (červen)

Porovnání různých konstrukcí solárních fotovoltaických systémů
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2010/06 (červen)

Snímání směrového rozložení barevnosti
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2010/06 (červen)

Vítr jako zdroj energie
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2010/06 (červen)

Analýza rozptýleného slunečního záření
Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2009/06 (červen)

Energie biomasy
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2009/06 (červen)

Holografie
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2009/06 (červen)

Měření času
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2009/06 (červen)

Meteorologie
RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2009/06 (červen)

Přehled a porovnání energetických zdrojů z hlediska efektivity a dopadu na životní prostředí
prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2009/06 (červen)