×
Katedra fyziky
banner

Zaměření

Historicky navazovala katedra na zaměření svých předchůdkyň z Českého vysokého učení technického, ze kterého rodící se vysoká škola zemědělská vzešla. Šlo tehdy zejména o tzv. technickou fyziku, popsanou v obsáhlé učebnici Horákově Technická fyzika. V průběhu času se rozsah a způsob výkladu měnil a obracel se více k takovým problémům, které se více vázaly k biologii a ochraně životního prostředí. Bylo to způsobeno nejen potřebami univerzitními, ale také vlivem vědeckého výzkumu, který se na katedře po dlouhou dobu systematicky prováděl a provádí.