×
Katedra fyziky
banner

Výzkumná činnost

V oblasti výzkumu je činnost katedry tradičně orientována na aplikaci fyziky, v tomto případě do zemědělství a potravinářství. Zde jsou velmi podrobně mapovány vlastnosti těchto materiálů a produktů, včetně jejich struktury. Původní zaměření výzkumu je silně podporováno i laboratorním zázemím a značná část výzkumu je realizována v rámci VZ, ve kterém je zapojeno pět členů katedry. Výzkum je organizován v rámci Laboratoře fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů - viz http://labphys.tf.czu.cz/, http://pmalabs.tf.czu.cz/.
V posledních letech se také rozvíjí výzkum v oblasti fotovoltaických zdrojů energie a v oblasti sledování a měření koncentrace emisí, zejména skleníkových plynů. Tato témata souvisí s personálním složením katedry.
Laboratoř fyzikální energetiky při katedře fyziky se zabývá fotovoltaickou přeměnou energie a konstrukcí solárních fotovoltaických systémů - viz http://tf.czu.cz/~libra/labor.htm.