×
Katedra fyziky
banner

Granty

Studium spolehlivosti velkých PV elektráren

GA TF, Ing. Tomáš Petrík, 2022-2023

Technologie polysiloxanového gelu pro regeneraci PV panelů

GA TF, Ing. Tomáš Petrík, 2021-2022

Testování funkčnosti MyBioGrow potů s přídavkem biocharu, obohacenými mykorrhizními bakteriemi a vybranými mikroorganismy na lesních semenáčcích

GA FZP, Ing. Jiří Bouček, 2021-2022

Studium charakteristik PV panelů

GA TF, Ing. Jana Šafránková, Ph.D., 2020-2021

Akumulace solární energie

GA TF, Ing. Jana Šafránková, Ph.D., 2019-2020

Diagnostika ve fyzikálních procesech

GA TF, Ing. Pavel Kouřím, 2016-2016

Nové konstrukční a diagnostické prvky v technických systémech

GA TF, Ing. Pavel Kouřím, 2015-2015

Vliv aplikace popelu, kompostu, vermikompostu a jejich extraktu společně s bioefektorem na pěstování rajčete jedlého (Solanum lycopersicum) a kukuřice seté (Zea mays L.)

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2015-2015

Technické řešení autonomní navigace polních zemědělských přístrojů

GA TF, Ing. Jakub Lev, Ph.D., 2014-2014

Časový faktor ve fyzikální energetice

GA TF, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2014-2014

Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktu společně s bioefektorem na pěstování kukuřice seté (Zea mays L.).

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2014-2014

Analýza elektrických vlastností systémů v oblasti fyzikální energetiky a zemědělských produktů

GA TF, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2013-2013

Optimalizace zapojení segmentovaného kapacitního čidla a měření parametrů dřevní štěpky

GA TF, Ing. Jakub Lev, Ph.D., 2013-2013

Extrakční stanovení makro prvků, huminových látek a enzymatické aktivity ve vodním výluhu z vermikompostů a kompostů.

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2013-2013

Studium elektrického pole segmentového kapacitního čidla

GA TF, Ing. Jakub Lev, Ph.D., 2012-2012

Rekonstrukce fotovoltaického systému a aplikace mikroskopických metod při studiu struktury materiálů

GA TF, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2012-2012

Analýza segmentového kapacitního čidla

GA TF, Ing. Jakub Lev, Ph.D., 2011-2011

Vlastnosti fungálních polysacharidových materiálů s fyziologickými účinky

Grantová agentura ČR, prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., 2009-2011

Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem

, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2007-2007

Řízení laboratorních úloh systémem ISES

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Jan Sedláček, Ph.D., 2004-2004

Vliv nově vyvinutých konstrukčních prvků v solárních fotovoltaických systémech na množství vyrobené energie

GA TF, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2004-2004

Stanovení citlivosti hlíz bramboru

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., 2003-2005

Inovace pěstitelských systémů hrušní

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., 2001-2004