×
Katedra fyziky
banner

Granty

Inovace pěstitelských systémů hrušní

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., 2001-2004

Optická determinace rozměrů deformovaného vzorku stlačovaného trhačkou Instron 4464

GA TF, Mgr. Josef Zeman, Ph.D., 2007-2007

Ostrovní fotovoltaické systémy

GA TF, Ing. Petr Sedláček, 2010-2010

Rekonstrukce fotovoltaického systému

GA TF, Ing. Petr Sedláček, 2011-2011

Rekonstrukce fotovoltaického systému a aplikace mikroskopických metod při studiu struktury materiálů

GA TF, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2012-2012

Řízení laboratorních úloh systémem ISES

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Jan Sedláček, Ph.D., 2004-2004

Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem

, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2007-2007

Stanovení citlivosti hlíz bramboru

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., 2003-2005

Určení viskoelastických vlastností dřevních stavebních prvků metodou volných oscilací

GA TF, Mgr. Josef Zeman, Ph.D., 2009-2009

Vlastnosti fungálních polysacharidových materiálů s fyziologickými účinky

Grantová agentura ČR, prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., 2009-2011

Vliv nově vyvinutých konstrukčních prvků v solárních fotovoltaických systémech na množství vyrobené energie

GA TF, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2004-2004

Využití fotovoltaických systémů pro snížení spotřeby energie v areálu ČZU

CIGA, Ing. Petr Sedláček, 2010-2011