×
Katedra fyziky
banner

Garantované studijní obory

Garantované studijní obory

3907V002 Energetika
4101V030 Technika zemědělských technologický systémů
4101V030 Engineering of Agricultural Technological Systems