×
Katedra fyziky
banner

Zahraniční styky

V oblasti zahraničních styků jsou patrny dvě úrovně, které souvisejí především se zaměřením katedrového výzkumu, zejména v minulosti, kdy byly velmi silné věcné vazby na instituce v Polsku, Britanii a Německu. Slibný start mají začínající vědeckovýzkumné a pedagogické styky s univerzitami v Řecku a Japonsku. Dobré kontakty má katedra i s partnerskou slovenskou katedrou fyziky SPU v Nitře.