×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Bakalářské práce

Aktuální znění stavebního zákona, zhodnocení, přínos po zavedení do praxe
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Automatizační systémy pro řízení malých technologických provozů
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

EIA ekonomické hodnocení
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Provozní a technické parametry topných infrapanelů
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Současné metody návrhu a způsoby prezentace projektů TZS
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Aplikace nanotechnologií v potravinářství
Ing. Vladimír Doležal Ph.D. - --

Technické a provozní parametry mobilních a stacionárních automatizovaných krmných systémů na farmách skotu
prof. Ing. Pavel Kic DrSc. - --

Technické a provozní parametry moderních dojíren a automatizovaných systémů dojení
prof. Ing. Pavel Kic DrSc. - --