×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Diplomové práce

Automatizační systémy pro řízení malých technologických provozů
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Rozšíření restauračního zařízení o minipivovar
doc. Ing. Ladislav Chládek CSc. - --

Využití dynamometru pro praktická měření
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Zhodnocení vybraných ukazatelů robotického dojení a dojení 3 krát denně
doc. Ing. Miroslav Přikryl CSc. - --