×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Diplomové práce

Automatizační systémy pro řízení malých technologických provozů
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Využití dynamometru pro praktická měření
Ing. Jan Sander Ph.D. - --

Rozšíření restauračního zařízení o minipivovar
doc. Ing. Ladislav Chládek CSc. - --

Analýza parametrů mikroklimatu v kabině sněžné rolby
prof. Ing. Pavel Kic DrSc. - --

Analýza vnitřního prostředí v provozních prostorách metra
prof. Ing. Pavel Kic DrSc. - --

Návrh vhodného větrání a vytápění ve výkrmových halách drůbeže
prof. Ing. Pavel Kic DrSc. - --