×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Zahraniční styky

Katedra technologických zařízení staveb má mnoho kontaktů po celém světě. Domácí studenti jsou motivováni ke studiu v zahraničí. Častými hostitelskými zeměmi jsou: Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Turecko, Španělsko, Rusko, Litva, Polsko, USA atd. Studenti zpravidla využívají možností studijních pogramů Erasmus.

Katedra poskytuje rovněž program pro mezinárodní studenty. Každému zahraničnímu studentu je věnována přiměřená péče.