×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Další aktivity

Katedra má k dispozici speciální učebnu vybavenou základní didaktickou technikou (video, TV, projektor, diaprojektor a další.) Součástí katedry jsou i výzkumné laboratoře se speciálním vybavením, které umožňují názorné demonstrace dojících technologií a následné zpracování mléka, zpracování zrnin pro krmné účely a laboratoř pro environmentální engineering. Další výzkumné laboratoře jsou zaměřené na recyklaci elekroodpadů, termické využití odpadů a dynamometrického měření. Katedra má také akreditovanou Laboratoř olfaktometrických měření.

Součástí katedry je Laboratoř potravinářské techniky - "Výzkumný a výukový minipivovar". Tento minipivovar byl postaven primárně pro výuku studentů oboru „Technologická zařízení staveb“.

Kromě výše uvedených laboratoří a učeben katedra disponuje takzvanou „demonstrační halou“, ve které jsou studentům předváděny kompletní linky a strojní vybavení užívané v živočišné výrobě.

Čtyři speciální učebny pro výuku programování a obsluze počítačů jsou nedílnou součástí katedry. Učebny jsou vybaveny počítači v síti, stálou možností připojení k internetu a dalšími IT prvky. Počítačové laboratoře v neposlední řadě slouží i při výzkumu.