×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Garantované předměty

TGT48E Brewing of Czech beer
DTGX52Y Dopravní, manipulační a skladovací technika (SDZ)
TGE24E Dopravní, manipulační a zpracovatelská technika na zem. farmách
TGT24E Dopravní, manipulační a zpracovatelská technika na zem. farmách
TGT104E Dopravní, manipulační a zpracovatelská technika na zem. farmách - KS
TGT75E Elektronické instalace budov I
TGT25E Elektronické instalace budov I (počítačové sítě v rámci budov)
TGT27Z Elektronické instalace budov IV (elektrické zabezpečovací systémy II - programování ústředen + perimetrická ochrana)
TGT81Z Elektronické instalace budov IV (elektrické zabezpečovací systémy II - programování ústředen + perimetrická ochrana)
TGT107Z Elektronické instalace budov V
TGT28Z Elektronické instalace budov V (elektrické zabezpečovací systémy III - zabezpečení mobilních prostředků)
TGT26E Ergonomie a přístrojové vybavení vozidel
TGT76E Ergonomie a přístrojové vybavení vozidel
TGT37Z Firemní prezentace a informační systémy
TGT77Z Firemní prezentace a informační systémy
DTGT28Y Logistika technologických zařízení staveb
TGT14E Obaly a obalová technika
TGT94E Obaly a obalová technika
TGT05E Obecná ergonomie
TGT90E Obecná ergonomie
TGT105E Pivovarnictví
TGT23E Pivovarnictví
TGT42E Počítačové sítě WAN - IŘT
TGT51E Právní předpisy odpadového hospodářství
TGT99E Právní předpisy odpadového hospodářství
TGT36Z Praxe II TTZO
TGT30Z Praxe II. - TZS
TGT34Z Programming in Windows - Visual Basic
TGT35Z Programování v prostředí Windows - Visual Basic
TGT101E Programování ve Windows - Visual Basic - IŘT
TGT43E Programování ve Windows - Visual Basic - IŘT
TGT08E Skladovací technika
TGT88E Skladovací technika
TGT38Z Správa síťových OS II (správa operačního síťového systému Linux)
TGT03E Storage of Agricultural Materials
TGT40E Stroje a technologie v živočišné produkci
TGT96E Stroje a technologie v živočišné produkci
TGT100E Stroje pro zpracování zemědělských produktů
TGT41E Stroje pro zpracování zemědělských produktů
TGX07E Strojní zařízení pro sanitaci v agropotravinářském průmyslu
DTGX58Y Technika a technologie odpadového hospodářství
DTGX27Y Technika a technologie zpracování odpadů
TGT10E Technika prostředí
TGT70E Technika prostředí
DTGX29Y Technika prostředí staveb
TGA10E Technika v živočišné výrobě
TGT110E Techniques of Environment
TGT02E Technological Equipment for Waste Management
TGT07E Technologická zařízení potravinářských staveb I.
TGT87E Technologická zařízení potravinářských staveb I.
TGT13E Technologická zařízení potravinářských staveb II.
DTGX56Y Technologická zařízení staveb a technologie živoč. produkce (SDZ)
TGT31E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I.
TGT91E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I.
TGT16E Technologická zařízení staveb pro ŽV I.
TGT86E Technologická zařízení staveb pro ŽV I.
TGT11E Technologická zařízení výroby krmiv
TGA01E Technologické zařízení staveb pro živočišnou výrobu
TGA71E Technologické zařízení staveb pro živočišnou výrobu
DTGX26Y Technologie a technika v živočišné výrobě
TGT21E Technologie a technika živočišné produkce
TGT71E Technologie a technika živočišné produkce
TGX06E Technologie výroby potravin
TGX76E Technologie výroby potravin
TGT09E Uživatelská práce v OS Linux
TGA02E Základy technologie zpracování živočišných produktů
TGT24Z Základy webu a webových aplikací (od principu a architektury webu přes SQL až k XML)
TGT28E Zásobování plynem
TGT98E Zásobování plynem
DIDI094 Zemědělské stavby a mechanizace živočišné produkce