×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Garantované předměty

DIDI094 Zemědělské stavby a mechanizace živočišné produkce
DTGT28Y Logistika technologických zařízení staveb
DTGX26Y Technologie a technika v živočišné výrobě
DTGX27Y Technika a technologie zpracování odpadů
DTGX29Y Technika prostředí staveb
DTGX52Y Dopravní, manipulační a skladovací technika (SDZ)
DTGX56Y Technologická zařízení staveb a technologie živoč. produkce (SDZ)
DTGX58Y Technika a technologie odpadového hospodářství
TGA01E Technologické zařízení staveb pro živočišnou výrobu
TGA03E Mechanizace zemědělské výroby II.
TGA04E Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
TGA06E Technologie a zpracovatelské linky rostlinných produktů
TGA09E Technologie a zpracování rostlinných produktů
TGA10E Technika v živočišné výrobě
TGA71E Technologické zařízení staveb pro živočišnou výrobu
TGA75E Technika v živočišné výrobě
TGI43E Zařízení a výroba potravin v tropech a subtropech
TGT01E Technological Equipment of Buildings for Animal Production
TGT04E Dopravní a manipulační stroje
TGT05E Obecná ergonomie
TGT065E Energetické využití odpadů
TGT066Z Projekt technologických zařízení staveb II.
TGT068Z Projekt v odpadovém hospodářství II.
TGT06E Transport, Handling and Manipulation Machinery
TGT101E Programování ve Windows - Visual Basic - IŘT
TGT106E Machinery for animal production
TGT108E Stavby pro venkov
TGT111E Úvod do počítačových sítí
TGT113E Základy databází a objektové programování
TGT11E Technologická zařízení výroby krmiv
TGT13E Technologická zařízení potravinářských staveb II.
TGT14E Obaly a obalová technika
TGT17E Technologická zařízení staveb pro ŽV II.
TGT21E Technologie a technika živočišné produkce
TGT22E Process Engineering in Agri-food Industries
TGT25E Elektronické instalace budov I (počítačové sítě v rámci budov)
TGT26Z Elektronické instalace budov II (počítačové sítě v rámci budov - služby, konfigurace a propojování)
TGT27E Biotechnologické zpracování organických odpadů
TGT27Z Elektronické instalace budov IV (elektrické zabezpečovací systémy II - programování ústředen + perimetrická ochrana)
TGT28Z Elektronické instalace budov V (elektrické zabezpečovací systémy III - zabezpečení mobilních prostředků)
TGT32E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství II.
TGT33E Projektování technologických zařízení staveb
TGT34Z Programming in Windows - Visual Basic
TGT35Z Programování v prostředí Windows - Visual Basic
TGT37Z Firemní prezentace a informační systémy
TGT39E Správa síťových OS I (správa operačního síťového systému Novell Netware)
TGT44Z Firemní prezentace a informační systémy - IŘT
TGT45E Počítačová grafika a webové prezentace
TGT48E Brewing of Czech beer
TGT49E Technology of food packaging
TGT53E Stavby pro venkov
TGT54E Úvod do počítačových sítí
TGT56E Základy databází a objektové programování
TGT73E Technologická zařízení potravinářských staveb II.
TGT76Z Elektronické instalace budov II
TGT77E Technologická zařízení staveb pro ŽV II
TGT81E Technologická zařízení výroby krmiv
TGT822E Energetické využití odpadů
TGT823Z Projekt technologických zařízení staveb II.
TGT825Z Projekt v odpadovém hospodářství II.
TGT84E Dopravní a manipulační stroje
TGT85E Správa síťových OS I (správa operačního síťového systému Novell Netware)
TGT90E Obecná ergonomie
TGT90Z Firemní prezentace a informační systémy - IŘT
TGT92E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství II.
TGT93E Projektování technologických zařízení staveb
TGT95Z Programování v prostředí Windows - Visual Basic
TGT97E Biotechnologické zpracování organických odpadů
TGX002E Technological Facilities of Constructions for Animal Processing II
TGX01E Technologie a technika výroby potravin
TGX02E Principy technologické projekce dřevařského inženýrství
TGX06E Technologie výroby potravin
TGX07E Strojní zařízení pro sanitaci v agropotravinářském průmyslu
TGX09E Food Engineering
TGX43E Zařízení a výroba potravin v tropech a subtropech
TGX76E Technologie výroby potravin
TGX77E Strojní zařízení pro sanitaci v agropotravinářském průmyslu