×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Základní informace o katedře

Katedra technologických zařízení staveb je jedinou katedrou na České zemědělské univerzitě v Praze, která má ve své náplni oblast strojního a technologického vybavení pro chov hospodářských zvířat, techniku a technologii zpracování zemědělských produktů, techniku vytvářející vhodné vnitřní prostředí staveb, výrobu potravin, související oblast dopravy, manipulaci včetně skladování a také metody a postupy zpracování popř. likvidace odpadů. Katedra se dále zabývá bezpečnostními systémy budov a ergonomií.

Pracovníci katedry

Malaťák Jan

Lojdová Jitka

Bradna Jiří

Kic Pavel

Votruba Zdeněk

Přikryl Miroslav

Hruška Michal

Hart Jan

Vaculík Petr

Chládek Ladislav

Jehlička Tomáš

Braný Pavel

Doležal Vladimír

Passian Luboš